Anasayfa Kitap Cevapları
18 Ocak 2022, 1:24 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 39-40-41-44-46-47-48 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girme Nedenleri Etkinlik Cevapları

2. Kitap

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48 Cevapları MEB Yayınları

1. Yukarıda verilenlerden hangisi başkentin güvenliğini sağlamaya yöneliktir?

Cevap:

-Boğazların ulaşıma kapatılması.

-Tarafsızlığını ilan etmesi

2. Yukarıda verilenlerden hangisi ekonomik baskılardan kurtulmaya yöneliktir?

Cevap:

-Kapitülasyonların kaldırılması.

-Ülke genelinde seferberlik başlattı.


1. Osmanlı Devleti’nin XX. yüzyılın başlarında kaybettiği topraklar nerelerdir?

Cevap:

 • On iki ada
 • Trablusgarp
 • Muş,Bitlis, Erzurum ve Erzincan
 • Musul ve Kerkük
 • Edirne ve Kırıkkale ve bütün balkan toprakları

2. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinde etkili olan ekonomik nedenler nelerdir?

Cevap: Dış borçlar nedeniyle İngiliz ve Fransızların baskılarından kurtulmak istemişlerdir. Ve tarafsız olmak Osmanlı için kötü olacaktı o yüzden taraf seçip savaşa katıldı.


1. Osmanlı Devleti, Almanlardan beklediği desteği hangi savaşlarda alamamıştır?

Cevap: Osmanlı Devleti Almanların desteğini en çok beklediği savaş 1. Dünya Savaşı dır. Bu savaşta bir çok bölgede galip olmasına rağmen beklediği desteği alamamıştır.

2. Rusya, Osmanlı Devleti’nin İtilaf Bloku’na katılmasına niçin karşı çıkmıştır?

Cevap: Rusya’nın geçmişten gelen sıcak denizlere inme aşkından dolayı Osmanlı nın savaşa girmesini istemiyordu.,

3. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin karşı blokta yer almasından niçin çekinmişlerdir?

Cevap: Osmanlı’nın savaşa girmesiyle yeni cepheler açılacaktı ve itilaf devletleri savaşın geniş bir coğrafyaya yayılacağını düşünerek karşı blokta yer almasından çekinmişlerdir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları

İtilaf Devletlerinden “red” cevabı alan Osmanlı yöneticileri, bu sefer Almanlara ittifak teklif ettiler. Osmanlı yöneticilerinin Almanlara ittifak teklif etmesinde etkili olan bazı düşünceler aşağıdaki metinde verilmiştir. Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Osmanlı yöneticilerinin, Boğazları savunmayı vatanı savunmak olarak görmelerinin sebebi nedir?

Cevap: Çünkü boğazlar ülkenin ana kapısıydı. Eğer boğazlar ele geçirilseydi tüm ülke ele geçirilecekti.

2. Osmanlı yöneticilerinin Almanlarla ittifak kurmasının sonuçları neler olmuştur?

Cevap:

 • Osmanlı devleti çok ağır şartları olan anlaşma imzaladılar
 • gereksiz yere düşman kazandılar
 • Bir çok yerde galip olmamıza rağmen Almanlardan dolayı yenik duruma düşmüş olduk.

1. “Osmanlı halifesinin İngiliz sömürgelerinde etkili olabileceği” düşüncesinin kaynağı nedir?

Cevap: İngiliz sömürgesi altında bulunan yerlerde birçok Müslüman yaşamaktaydı. Osmanlı halifesi de bu durumdan faydalanarak İngilizleri zor duruma düşürmeyi planlıyordu.

2. Osmanlı ülkesinin jeopolitik konumundan yararlanarak İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek nasıl mümkün olabilir?

Cevap: İngilizlerin sömürgelerine giden yollar da Osmanlı devleti vardı. Osmanlının savaşa girmesiyle bu yollar kapanacaktı buda Almanya’nın işine gelecekti o yüzden Osmanlının savaşa girmesini istedi.


Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler Etkinlik Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları

Taarruzun başarısız olmasının nedenleri nelerdir?

Cevap:

 • Soğuk hava şartları
 • malzeme eksikliği
 • ve karşı cepheden saldırı

Çanakkale Cephesi Etkinlik Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları

İngiliz Harp Tarihi” adlı eserin yazarı General Aspinall Oglander (Aspinal Oglındır), Mustafa Kemal’in 57. Alay’ı harekete geçirmesiyle ilgili aşağıdaki bilgileri vermektedir. Verilen bilgiden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Mustafa Kemal’in ortaya çıkabilecek durumu önceden sezmesi onun hangi kişilik özelliğini göstermektedir?

Cevap:

 • İleri görüşlüğü
 • Analitik düşünmesi

2. Mustafa Kemal’in, oluşan ciddi durum karşısında, üslerinin emrini beklemeden harekete geçmesi onun hangi kişilik özelliğini göstermektedir?

Cevap: Zor anda hızlı düşünüp doğru bir karar verme yapısına sahip olduğunu gösterir.

Kendinizi 1915 yılında hayal ediniz. Çanakkale’de düşmanla mücadele eden Mehmetçiklere desteğinizi ifade eden bir mektup yazınız ve sınıfta paylaşınız.

Cevap: Sevgili mehmetçikler;

Şuan çok zorlanıyorsunuz, evinizi, ailenizi, eşlerinizi,çocuklarınızı düşünüyorsunuz. Belki de bazıları yavuklusunu da düşünüyordur. Ama bu zor zamanlarınızda bir vatan uğruna cephede savaşarak ne kadar kahramanca bir davranış gösterdiğinizi görüyoruz. Belki buradan yazması kolay söylemesi de kolay anlamıyorlar diyede düşünebilirsiniz. Ama biz sizin koca yüreğinizi sevdik. Belki şehit olacaksınız ya da bir gazi ama her ne olursa olsun vatanı uğruna cephede savaşan bir kahraman Ünvanı’nı alacaksınız bizim için. Umarım diğer dünyada yeriniz çok ayrı olur. Hakkınızı helal edin çok büyük emeğiniz var üstümüzde. Vatan Sağolsun!


Ermeni Sorunu Etkinlik Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları MEB Yayınları

Anadolu’nun doğusunda ve Kafkasya’da yaşayan Ermeniler, XI. yüzyılda Anadolu’ya gelen Türkleri “kurtarıcı” olarak görmüşlerdir. Sizce bunun nedeni ne olabilir?

Cevap: O zaman da bir çok ermeni Moğol baskısından Türklere sığınmış Türkler de onlara kucak açmıştır.Bundan dolayı Ermeniler Türkleri kurtarıcı olarak görmüşlerdir.


I. Dünya Savaşı’nın Sonu Etkinlik Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları MEB Yayınları

Rusya, Ermeni Sorunu’nu uluslararası bir konferansa taşımakla neyi amaçlamış olabilir?

Cevap: Rusya geçmişten gelen sıcak denize inme hayalini Ermenileri kullanarak yapmak istiyordu. İngiltere de buna karşı olduğun için engelliyordu. Fakat ermeni sorunu uluslararası bir sorun haline gelirse Rusya amacına ulaşıp sıcak deniz hayallerine kavuşacaktı.

Yukarıdaki anlatımlardan, Ermenilerin yer değiştirilmesi esnasında Osmanlı yöneticilerinin Ermeni vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla yaptıkları çalışmaları tespit ederek aşağıya yazınız.

Cevap:

 • Savaş esansında yer değiştiren Ermenilerin masrafları devlet hazinesinden karşılanmıştır.
 • Yer değiştiren Ermenilerin istediklerinde geri dönebilecekelerini belirtmişlerdir.
 • geride kalan eşyalarını onlar dönene kadar devletin sorumluluğu altında olacağı bildirildi.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda, I. Dünya Savaşı’ndan sonra toplanan Paris Barış Konferansı ile ilgili bir metin verilmiştir. Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

1. İtilaf Devletleri’nin Paris Konferansı’ndaki tutumlarından hangileri Wilson İlkelerine aykırıdır?

Cevap: İngiltere Avrupa da söz sahibi olmak isterken Fransa da sınırlarını güvence altına almak istiyordu. Wilson ilkeleri hiçe sayılarak bütün antlaşmalara Wilson ilkelerine aykırı ne varsa kabul edildi.

2. Osmanlı Devleti ile barış antlaşması imzalanamamasının sebebi ne olabilir?

Cevap: TBMM kendini tanıtmak ve barış yanlısı olduğunu göstermek amacıyla konferansa katılmıştır.

3. Milletler Cemiyetinin İngiltere’nin çıkarlarına göre hareket etmesi hangi sonucu doğurmuştur?

Cevap: Milletler Cemiyeti tüm ülkeleri ilgilendiren bir cemiyettir. Ama tek taraflı olması diğer devletlerin güvenelerini sarsmış ve bu devletlerde kendi içinde anlaşmalara gitmeye başlamışlardır.

4. I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan sözde barış antlaşmaları, yenilen devletlerde hangi duyguları doğurmuştur?

Cevap: Yenilen devletler barış anlaşmalarındaki ağır maddeleri kabul etmek zorunda kalmışlardır. Ama içlerinde kin duygu, yenilmenin verdiği nefret ve hırs duygusuyla yeni bir dünya savaşı açmalarına neden olacaktır.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.