Anasayfa
Ara Bul
7 Ekim 2021, 1:46
Mehmet
Yönetici

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 55-56-57-58-59-60 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 54-55-56-57-58-59-60-61 MEB Sayfa Yayınları İSTİKLAL YOLCULUĞU 2. Kitap


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları MEB Yayınları

1. Mustafa Kemal Paşa’nın isteği üzerine yurdun farklı bölgelerinde, işgalleri protesto etmek için mitingler düzenlenmesi neyin göstergesidir?

Cevap: Halkı ayaklandırıp mücadele edeceklerini bu toprakları koruyup ondan vazgeçmeyeceklerini göstermek amacıyla yapmıştır.

2. Mustafa Kemal Paşa, mitingler yapılırken taşkınlık yapılamamasını özellikle vurgulamıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın bu şekilde bir uyarıda bulunmasındaki amaç ne olabilir?

Cevap: Sadece milli mücadele uğruna toprakları için hareketlendiklerini göstermek istemiştir. Yapacakları kötü davranışlar olumsuz etkide geri dönme ihtimalini göze alarak uyarıda bulunan Mustafa Kemal doğru bir strateji uygulamıştır.

3. İşgalleri protesto için mitingler yapılması Millî Mücadele’ye nasıl bir katkı sağlamıştır?

Cevap: Bu mitingler sayesinde halk uyanmış ve direnişe geçmeye başlamıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları

Mustafa Kemal Paşa’nın hazırladığı ve bazı komutanların da imzaladığı Amasya Genelgesi’nin önemli maddeleri aşağıda verilmiştir. Genelge maddelerini verilen çıkarımlarla eşleştirerek kutucuklara yazınız.

Amasya Genelgesi
a. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
b. Osmanlı Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
c. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
ç. Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.
d. Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır. Kongreye katılmak üzere bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış üç temsilci belirlenerek en kısa zamanda Sivas’a gelmelidir. Ancak bu çalışmalar gizli yapılmalı ve temsilciler gereken yerlerde kimliklerini gizleyerek seyahat etmelidir.
e. Doğu vilayetleri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da toplanması kararlaştırılan kongreye katılacak delegeler Sivas’ta yapılacak kongreye de katılacaklardır.

Cevap:

  • Millî Mücadele’nin gerekçesi belirtilmiştir : a, b
  • Millî Mücadele’nin amacı, yöntemi, kim tarafından ve ne şekilde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.: c, e
  • Bundan sonra yapılacak çalışmalarda millet iradesinin belirleyici olması amaçlanmıştır: ç, d

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları MEB Yayınları

Mustafa Kemal, Nutuk’ta, askerlik görevinden istifasını aşağıdaki ifadelerle anlatmıştır. İfadeleri okuyarak soruları cevaplayınız.

“Bundan sonra resmî sıfat ve yetkilerden sıyrılmış olarak yalnız milletin sevgi ve fedakârlığına güvenerek ve onun tükenmez feyiz ve kudretinden ilham ve güç alarak vicdani görevimize devamettik…” (Kemal Atatürk, Nutuk, s.37)

1. Mustafa Kemal’in tereddüt etmeden görevlerinden istifa etmesi, onun hangi kişilik özelliğini ortaya koymaktadır?

Cevap: Korkmadan aldığı kararları uygulamak için görevinden vazgeçmiştir.

2. Mustafa Kemal’in bütün sıfat ve yetkilerini kaybetmesine rağmen yoluna devam etmesi, onun hangi kişilik özelliğini ortaya koymaktadır?

Cevap: Gittiği yolda ve aldığı kararlarda sonuna kadar vazgeçmeden gittiğini, azimli ve sabırlı olduğunu gösterir.

3. Mustafa Kemal yoluna devam edecek gücü nereden almıştır?
Cevap: Yoluna devam etmek için gücünü halktan almıştır. Çünkü bu topraklar kendinin olduğu kadar Türk milletinindir. O yüzden milletin desteğini alarak kararlarını uygulamaya koyulmuştur.

4. Mustafa Kemal’in “vicdani görev” olarak tanımladığı görev nedir?

Cevap: Vatanı mevki sahibi olmasa bile düşman elinden kurtarıp refaha erdirmektir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlıkların tamamlanmasından sonra Erzurum Kongresi toplandı. Mustafa Kemal’in başkan seçildiği Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları aşağıda verilmiştir. Kongre maddelerini verilen çıkarımlarla eşleştirerek kutucuklara yazınız.

Erzurum Kongresi Kararları

a. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
b. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Hükûmeti vazifesini yapamaz hâle gelirse millet topyekûn direnişe geçecek ve kendini savunacaktır.

c. Osmanlı Hükûmeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır.
ç. Kuvâ-yı Millîye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
d. Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
e. Manda ve himaye kabul edilemez.
f. Mebusan Meclisinin hemen toplanması ve Hükûmet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesi gereklidir.

Cevap:

  • Yönetim sisteminin değiştirileceğine işaret edilmiştir:B,F
  • “Tam bağımsızlık” ilkesine vurgu yapılmıştır: Ç,E
  • Osmanlı Hükûmetinin denetlenmesi amaçlanmıştır: C
  • “Vatanın bütünlüğü” ilkesine vurgu yapılmıştır: A, D

Erzurum Kongresi’nde bir masanın etrafında toplanarak yaşadıkları toprakların kaderini omuzlarına yüklenen vatansever insanların o hâlini hiç düşündünüz mü?

Cevap: Aldıkları kararları zor şartlar altında kabul etmek zorunda olan, ama milletin ve vatanın iyiliği için üstlerine yüklenen yüklerle bir kez daha kahramanlıklarını kanıtlamış oldular.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB Yayınları

Erzurum Kongresi’nde “Müslüman halkın bölgeden göç etmemesi” yönünde karar da alınmıştır. Sizce bu kararla ne amaçlanmıştır?

Cevap: Bulundukları bölgelerde azınlıkların fazla olmaması için böyle bir karar alınmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları MEB Yayınları

Temsil Heyetinin çalışmaları sonucunda Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın istifa etmek zorunda kalması sizce neyin göstergesidir?

Cevap: Damat Ferit Paşa dış devlet yancısı olduğunu gösterir. O zamanda devleti milleti kurtarmak değil de İngiltere ye yardım amaçlı devlet başında durmaktaydı.

Mustafa Kemal, Meclisin İstanbul’da toplanmasının sakıncalı olacağını düşünüyordu.
Mustafa Kemal’in böyle düşünmesinin nedeni sizce ne olabilir?

Cevap: İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal’e karşı olduğu için ve görüldüğü yerde tutuklanması emri verildiği için İstanbul da olursa bu toplantı yapılamayacağından dolayı olmasını istememiştir.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.