Anasayfa
Ara Bul
21 Eylül 2021, 23:56
Mehmet
Yönetici

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 83-84-85-87-88-89-90 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 83-84-85-86-87-88-89-90-91. Sayfa MEB Yayınları BATI CEPHESİ 2. Kitap


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları

İşgalden sonra İzmir’e Yunanistan’dan gemilerle Rum göçmenler taşınmıştır. Yunanlar İzmir’e Rum göçmen taşımakla neyi amaçlamışlardır?

Cevap:Oradaki Rum nüfusunu arttırarak Türkler den üstün kılıp oranın hakimiyetini kendilerinin sağlamasını amaçlamışlardır.

Temsil Heyetinin resmî görevlere atama yapması neyin göstergesidir?

Cevap:Resmi olarak Temsil Heyetinin varlığı kabul edilmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları

I. İnönü Muharebesi’nden sonra orduya katılanların sayısı önemli oranda artmıştır. Bunun nedeni sizce ne olabilir?

Cevap:Başarı elde etmesinden dolayı katılım sayısı artmıştır.

Mustafa Kemal’in yukarıdaki ifadelerinden hareketle I. İnönü Muharebesi’nin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap:Türklerin istiklali adına kazandığı ilk zafer olduğundan bahsetmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları 

1. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda en fazla hangi kuruma yetki verilmiştir? Niçin?

Cevap:Büyük Millet Meclisi ne verilmiştir.Çünkü resmi bir kurumdur.

2. Hangi maddelerden “güçler birliği” ilkesinin uygulandığı anlaşılmaktadır?

Cevap:

  • Yasama ve yürütme yetkileri milletin tek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde toplanır.
  • Dinî hükümlerin yerine getirilmesi; yasaların konması, değiştirilmesi, kaldırılması; antlaşma ve barış yapılması ve savaş kararı verilmesi gibi
    temel haklar Büyük Millet Meclisine aittir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları

1. İtilaf Devletleri TBMM’yi davet etmekten niçin kaçınmışlardır?

Cevap:Çünkü TBMM İtilaf devletlerinin aleyhine konuşacağı için Osmanlı Hükümetini davet etmişlerdir.Osmanlı Hükumeti o zaman yetkisini yitirmiş bulunuyordu.

2. İtilaf Devletleri bir ülkeden iki farklı grup çağırarak neyi amaçlamışlardır?

Cevap:İki Hükumeti de içinde anlaşmazlık oluşturarak Sevr antlaşmasını kabul ettirmek istemişlerdir.

3. TBMM’nin konferansa katılmasındaki amaçları neler olabilir?

Cevap:İtilaf Devletlerine TBMM yi tanımasını sağlamak amacıyla katılmışlardır.

Kendinizi Londra Konferansı’nda İtilaf Devletleri üyelerine bir konuşma yapacak TBMM temsilcisi olarak hayal edin. Konuşma metninizi aşağıdaki boşluğa yazın.

Cevap:Öncelikle buraya gelme amacımızın hepinizin anlamış olduğunu düşünüyorum.Yeni temelleri atılan ve enkazdan kalkan bir Türkiye devletini savunmaya ve artık ezilmeye karşı duracağımızı kanıtlamak için buraya gelmiş bulunuyoruz.Yeni kurulan Türkiye Devleti Misak-ı Milli kararları ile kendi sınırımızı koruma altına almak istiyoruz.Barıştan yana olarak daha fazla ezilmeden bu ülkeyi en iyi şekilde yaşatmaya çalışacağız.Sizinde gördüğünüz gibi belli bir kararlarımız ve kararlılığımız vardır.Bu düşünceden vazgeçmeden sizinle barış antlaşması imzalamak istiyoruz.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları

1. Antlaşmada bahsi geçen “zorla kabul ettirilmek istenen antlaşma” hangisidir?

Cevap: Sevr Antlaşmasıdır.

2. İtilaf Devletlerini en fazla rahatsız etmesi beklenen antlaşma maddesi hangisidir?

Cevap:”Boğazlarla ilgili hususlar, Karadeniz’e kıyısı olan devletler arasında yapılacak bir konferansla belirlenecektir.” İtilaf devletleri bu madde ile devre dışı bırakılmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları

1. Mustafa Kemal’in “işgal altındaki talihsiz topraklarımız” dediği yerler nerelerdir?

Cevap:Anadolu, İstanbul ve Trakya’dır

2. Mustafa Kemal “makûs talih” sözüyle neyi anlatmak istemiş olabilir?

Cevap:Uzun yıllardır savaşlarla uğraşan Türk Milletinin kötü talihinden bahsetmektedir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları

Yunan Kralı Konstantin saldırı öncesinde İzmir’e gelmiş ve kendisiyle görüşmek isteyen gazetecilere Ankara’da randevu vermiştir. Bu davranışıyla Yunan Kralı hangi mesajı vermek istemiş olabilir?

Cevap:Savaşı bizim yani Türklerin kazanacağını göstermiştir.

1. Mustafa Kemal geri çekilişin amacını nasıl açıklamaktadır?

Cevap:Orduyu dinlendirmek ve düşmanı kendi bölgelerine çekmeyi amaçlamıştır.

2. Mustafa Kemal, ordumuzun geri çekilmesinin hangi olumsuz durumu doğurabileceğini düşünmektedir?

Cevap:Kamuoyuna manevi sarsıntıların doğabileceğini düşünmektedir

3. Mustafa Kemal, doğabilecek olumsuzlukların nasıl ortadan kaldırılabileceğini düşünmektedir?

Cevap:Kısa zamanda alınacak olan zaferle olumsuzlukların kalkacağını düşünmektedir

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.