Anasayfa Kitap Cevapları
17 Kasım 2023, 11:10 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 9-11-13-15-16. Cevapları Dersdestek Yayınları

XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti Cevapları

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 11-12-13-14-15-16. Sayfa Dersdestek Yayıncılık


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 9 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

Hazırlık Çalışmaları

1. Fransız İhtilali hakkında bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 1789 yılında Fransa’da gerçekleşen bir halk darbesidir. Halkın fakirlik ve sefalet çekmesi, yöneticilerinse zengin bir hayat sürmesi sonucu bir darbe çıkmıştır. Bunun sonucunda milliyetçilik akımları başlamış ve yeni bir çağ başlamıştır.


2. Mustafa Kemal’in çocukluk dönemine ait bir anısını öğrenerek sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Atatürk Şemsi Efendi okuluna giderken şöyle bir olay yaşamıştır.

Okula giderken üstüme giydirilen şalvarın ve kafama sardıkları sardıkları kuşaklar beni çok sinirlendirirdi. Ne zaman Şemsi Efendi okulundan çıkıp Askeri Rüştiye okuluna girip, okulun üniformasını giydim, o zaman kendi benliğime hakim olmuşçasına hisse kapıldım.


3. Mustafa Kemal’in fikirlerinin oluşumunda hangi kişilerin ve olayların rol oynamış olabileceği konusundaki düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Mustafa Kemal, fikirlerinin oluşumunda okuduğu kitaplar, öğretmenleri, büyükleri, görev arkadaşları ve yol arkadaşları etkili olmuş olabilir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 74-75. Cevapları Dersdestek Yayınları

4. Mustafa Kemal’in vatan ve millet sevgisini gösteren örnekler vermeye çalışınız
Cevap: Eski İngiltere Kralı Edward, İstanbul ziyareti sırasında bir yat ile Dolmabahçe Sarayı’na gelmekteydi. Atatürk ise rıhtımdaydı. Kral Edward’ın yatı rıhtıma yanaştıktan sonra tam ineceği sırada dalgaların etkisiyle eli yere değerek tozlandı. Bu sırada Atatürk elini Edward’a rıhtıma çıkmasına yardımcı olmak için elini uzatmaktaydı. Kral Edward tozlanmış eliyle tutmak istemediği için elini bir mendille silmeye yeltendi. Bu sırada Atatürk “Vatanımın toprağı temizdir, o elinizi kirletmez!” diyerek Kral Edward’ın elinden tuttu ve yattan rıhtıma doğru çıkarttı.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Yansımaları

Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkilerini aşağıdaki noktalı yerlere kısaca yazınız.
Cevap:

Sanayi İnkılabının Olumlu Etkileri: Makine gücü başladığı için üretim hızlanmıştır. Teknoloji gelişmiştir.
Sanayi İnkılabının Olumsuz Etkileri: Sömürgecilik başlamıştır. İşsizlik, barınma sorunları. Osmanlı ekonomisi çöküntü yaşamıştır. Dış borç alımı olmuştur.

Fransız İhtilali’nin Olumlu Etkileri: Cumhuriyet rejimi ortaya çıkmıştır. Özgür, eşit, kardeşlik ve adalet ilkeleri yayılmıştır. İmparatorluklar sonlanarak yerlerine milli egemenliğe dayalı ulus devletler kurulmuştur.
Fransız İhitilali’nin Olumsuz Etkileri: Osmanlı bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Ülke içinde bulunan Sırplar, Bulgarlar, Karadağlılar, Arnavutlar, Rumlar isyan etmeye başlamış ve dağılmaya başlamıştır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 222-223. Cevapları MEB Yayınları

Düyun-u Umumiye binası


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

Dağılmayı Önleme Çabaları

Görseldeki insanların yağmura rağmen Kanun-u Esasi’nin ilanını dinlemeye devam etmelerinden hareketle hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
Cevap: Halkın Fransız İhtilali’nden sonra değişmeye başlayan rejime olan merakını gidermek amacı ile yağmurun altında Kanuni Esasiyi dinliyor olabilirler.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Dersdestek Yayınları

Aşağıda Osmanlı Devleti’nin son dönemine ilişkin bir değerlendirme görüyorsunuz. Yazılanları okuyunuz ve metnin içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz
Cevap: Anadolu Hakimiyeti’nin Çöküşü


Osmanlı Devleti’nin Son Dönemindeki Başlıca Fikir Akımları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

Dönemin şartları dikkate alındığında size göre yukarıdaki fikir akımlarından hangisi daha gerçekçi ve geçerli görünmektedir? Neden?
Cevap: Dönemin şartlarına bakılırsa Türkçülük en uygun fikir akımı olduğunu düşünüyorum. O dönemde bağımsızlık isteyen Osmanlı Devleti himayesi altında bulunan azınlıklar ayrılmaya başlamıştır. Osmanlıcılık fikir akımı burada etkisini yitirmiştir. Ülke’nin çoğunluğu Türkler olduğu için Türkçülük fikir akımı en gerçekçi ve geçerli olan akımdır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap