Anasayfa
Ara Bul
29 Eylül 2021, 1:39
Mehmet
Yönetici

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Diğer Kitaplar MEB-2 ve Bir-Yay Yayınları İçin Resme Tıklayın

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları —– 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa Cevapları MEB Yayınları

 

1. ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER VE OSMANLI DEVLETİ

MUSTAFA KEMAL’İN ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE ÖĞRENİM HAYATI

 

2. ÜNİTE MİLLİ UYANIŞ

I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)

 • Savaşın Nedenleri Cevapları Sayfa 38
 • Savaşın Başlaması ve Gelişmesi Cevapları Sayfa 40
 • I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti Cevapları Sayfa 41
 • Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı’nda Yer Aldığı Cepheler Cevapları Sayfa 43
 • Kafkas Cephesi Cevapları Sayfa 43
 • Kanal Cephesi Cevapları Sayfa 45
 • Çanakkale Cephesi Cevapları Sayfa 45
 • Irak Cephesi Cevapları Sayfa 49
 • Suriye-Filistin Cephesi Cevapları Sayfa 50
 • Hicaz-Yemen Cephesi Cevapları Sayfa 51
 • Yardım Cepheleri Cevapları Sayfa 52
 • İtalya ve ABD’nin I. Dünya Savaşı’na Girişi Cevapları Sayfa 52
 • Wilson İlkeleri Cevapları Sayfa 53
 • Dünya Savaşının Sonuçları Cevapları Sayfa 53
 • Mondros Ateşkes Antlaşmasının İmzalanması Ve Uygulanması Cevapları Sayfa 54
 • İşgaller Karşısında Osmanlı Yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve Halkın Tutumu Cevapları Sayfa 59

KUVÂ-YI MİLLİYE HAREKETİ

 • Cemiyetler Cevapları Sayfa 60

MİLLİ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ

 • Milli Mücadele Yolundaki İlk Adım: Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı Cevapları Sayfa 63
 • Havza Genelgesi Cevapları Sayfa 64
 • Amasya Genelgesi Cevapları Sayfa 65
 • Erzurum Kongresi Cevapları Sayfa 66
 • Sivas Kongresi Cevapları Sayfa 67
 • Amasya Görüşmeleri Cevapları Sayfa 69
 • Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelişi Cevapları Sayfa 70
 • Misak-ı Millî’nin Kabulü Ve Büyük Millet Meclisinin Açılması Cevapları Sayfa 72
 • İstanbul’un Resmen İşgali Cevapları Sayfa 73
 • Büyük Millet Meclisinin Açılması Cevapları Sayfa 74
 • Büyük Millet Meclisine Karşı İsyanlar Cevapları Sayfa 76
 • Büyük Millet Meclisinin İsyanlara Karşı Aldığı Tedbirler Cevapları Sayfa 77
 • Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) Cevapları Sayfa 78
 • 2. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 82

 

3. ÜNİTE MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ

 • Doğu Cephesi Cevapları Sayfa 90
 • Güney Cephesi Cevapları Sayfa 91
 • Maraş Savunması Cevapları Sayfa 92
 • Urfa’nın Kurtuluşu Cevapları Sayfa 93
 • Antep Savunması Cevapları Sayfa 94

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE BATI CEPHESİ

 • Düzenli Ordunun Kurulması Cevapları Sayfa 96
 • I. İnönü Savaşı Cevapları Sayfa 97
 • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Cevapları Sayfa 98
 • Londra Konferansı Cevapları Sayfa 98
 • Afganistan’la Dostluk Antlaşması Cevapları Sayfa 99
 • İstiklal Marşı’nın Kabulü Cevapları Sayfa 100
 • Moskova Antlaşması Cevapları Sayfa 101
 • II. İnönü Savaşı Cevapları Sayfa 102
 • Kütahya-Eskişehir Savaşları Cevapları Sayfa 102
 • Maarif Kongresi (15-21 Temmuz 1921) Cevapları Sayfa 105
 • Başkomutanlık Yasası Ve Tekâlif-i Millîye Emirleri Cevapları Sayfa 106

SAKARYA MEYDAN SAVAŞINDAN MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI’NA MUSTAFA KEMAL

 • Sakarya Meydan Savaşı Cevapları Sayfa 109
 • Kars Antlaşması Cevapları Sayfa 111
 • Ankara Antlaşması Cevapları Sayfa 112
 • Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı Cevapları Sayfa 112
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması Cevapları Sayfa 114
 • Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Cevapları Sayfa 116
 • Milli Mücadele’nin Sanata Ve Edebiyata Yansımaları Cevapları Sayfa 120
 • 3. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 122

 

4. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

ATATÜRK İLKELERİ

 • Cumhuriyetçilik Cevapları Sayfa 128
 • Milliyetçilik Cevapları Sayfa 129
 • Halkçılık Cevapları Sayfa 130
 • Devletçilik Cevapları Sayfa 131
 • Laiklik Cevapları Sayfa 132
 • İnkılapçılık Cevapları Sayfa 133

SİYASAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

 • Saltanatın Kaldırılması Cevapları Sayfa 134
 • Ankara’nın Başkent Oluşu Cevapları Sayfa 135
 • Cumhuriyetin İlanı Cevapları Sayfa 137
 • Halifeliğin Kaldırılması Cevapları Sayfa 138
 • 1924 Anayasası Cevapları Sayfa 139

HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

 • Türk Medeni Kanununun Kabul Edilmesi Cevapları Sayfa 140

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu Cevapları Sayfa 142
 • Harf İnkılabı ve Millet Mekteplerinin Açılması Cevapları Sayfa 143
 • Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu Cevapları Sayfa 144
 • Türk Tarih Kurumu Cevapları Sayfa 145
 • Türk Dil Kurumu Cevapları Sayfa 145
 • Çağdaş Üniversite Reformu Cevapları Sayfa 146
 • Güzel Sanatlar ve Spor Cevapları Sayfa 146

TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR Cevapları Sayfa 148

 • Şapka Kanunu ve Kıyafette Değişiklik Cevapları Sayfa 148
 • Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Cevapları Sayfa 149
 • Uluslararası Takvim, Saat, Rakam ve Ölçü Birimlerinin Kabulü Cevapları Sayfa 149
 • Soyadı Kanunu Cevapları Sayfa 150
 • Türk Kadınına Verilen Haklar Cevapları Sayfa 151

EKONOMİK ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR Cevapları Sayfa 153

 • Türkiye İktisat Kongresi Cevapları Sayfa 153
 • Tarım Alanında Yapılan Çalışmalar Cevapları Sayfa 155
 • Sanayi, Ticaret ve Denizcilik Alanında Gelişmeler Cevapları Sayfa 155
 • 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ve Türkiye’ye Etkileri Cevapları Sayfa 156
 • Atatürk Ve Sağlık Cevapları Sayfa 159
 • Cumhuriyetin Türk Milletine Kazandırdıkları Ve Atatürk’ün Gösterdiği Hedefler Cevapları Sayfa 161

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINI OLUŞTURAN TEMEL ESASLAR

 • Milli Tarih Bilinci Cevapları Sayfa 163
 • Bağımsızlık ve Özgürlük Cevapları Sayfa 163
 • Milli Egemenlik Cevapları Sayfa 164
 • Milli Kültür ve Milli Kültürün Geliştirilmesi Cevapları Sayfa 164
 • Çağdaşlaşma Cevapları Sayfa 164
 • Milli Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü Cevapları Sayfa 165
 • 4. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 166

 

5. ÜNİTE DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI

 • Atatürk Döneminde Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar Cevapları Sayfa 172
 • Halk Fırkası Cevapları Sayfa 173
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Cevapları Sayfa 174
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası Cevapları Sayfa 175
 • Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi (15 Haziran 1926) Cevapları Sayfa 178
 • Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Cevapları Sayfa 180
 • 5. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 182

 

6. ÜNİTE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASININ TEMEL İLKE VE AMAÇLARI

 • Tam Bağımsızlık Cevapları Sayfa 186
 • Gerçekçilik ve Akılcılık Cevapları Sayfa 187
 • Mütekabiliyet (Karşılıklılık) Cevapları Sayfa 187
 • Barış Cevapları Sayfa 188
 • Milli Menfaatleri Esas Alma Cevapları Sayfa 188
 • Türk ve Dünya Kamuoyunu Dikkate Alma Cevapları Sayfa 189

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YAŞANAN GELİŞMELER

 • Lozan Barış Antlaşması’nın Türk Dış Politikasına Etkileri Cevapları Sayfa 190
 • Yabancı Okullar Sorunu Cevapları Sayfa 191
 • Dış Borçlar Cevapları Sayfa 192
 • Musul Sorunu Cevapları Sayfa 193
 • Nüfus Mübadelesi Cevapları Sayfa 194
 • Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girişi Cevapları Sayfa 195
 • Balkan Antantı Cevapları Sayfa 195
 • Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi Cevapları Sayfa 196
 • Sadabat Paktı Cevapları Sayfa 197
 • Hatay’ın Türkiye’ye Katılması Cevapları Sayfa 198
 • 6. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 200

 

7. ÜNİTE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI

 • Atatürk’ün Ölümü Ve Ölümünün Yansımaları Cevapları Sayfa 204
 • Atatürk’ün Ölümünün Yurt İçi Yansımaları Cevapları Sayfa 206
 • Atatürk’ün Ölümünün Yurt Dışı Yansımaları Cevapları Sayfa 207
 • Atatürk’ün Eserleri Cevapları Sayfa 210
 • Atatürk’ün II. Dünya Savaşı Öncesi Tespitleri Ve Girişimleri Cevapları Sayfa 212

II. DÜNYA SAVAŞI VE SAVAŞIN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

 • II. Dünya Savaşı Cevapları Sayfa 213
 • II. Dünya Savaşının Sonuçları Cevapları Sayfa 215
 • II. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri Cevapları Sayfa 216
 • Türkiye’nin Çok Partili Hayata Geçişi Cevapları Sayfa 218
 • 7. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 222

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.