Anasayfa
Ara Bul
15 Eylül 2021, 13:47
Mehmet
Yönetici

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 157-158-159-160-161-162-163-164 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 156-157-158-159-160-161-162-163-164 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap 

DIŞ POLİTİKADA YAŞANAN GELİŞMELER

8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları MEB

Türkiye’nin Lozan Barış Antlaşması’nı imzalaması uluslararası ilişkilerini nasıl etkilemiştir?

Cevap:  Kapitülasyonlar ve Duyun-u Umumiye Teşkilatı kaldırılmıştır. Bunun sayesinde dış devletlerin ülke içine karışımı engellenmiş hem de ekonomik olarak bağımsızlık yolunda adımımızı atmışızdır.


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları MEB

Aşağıda yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanma sürecinde yaşananlarla ilgili bilgi verilmiştir. Verilenlerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Türkiye, yabancı devletlerin bu isteğini niçin reddetmiştir?

Cevap: Çünkü dış devletlerin iç işlerine  karışmasını istememiştir. Özgür ve bağımsız bir devlet olmak istemiştir.

2. Yabancı devletlerin Türkiye’nin iç işlerine karıştırılmaması, Türk dış politikasının dayandığı temel ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

Cevap: Tam Bağımsızlık İlkesi


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları MEB

Bir devletin maliyesinin uluslararası bir teşkilat tarafından kontrol edilmesi, o devletin egemenlik haklarını nasıl etkiler? Tartışınız.

Cevap: Egemenlik hakları kısıtlanır. Böyle bir durumda dış güçler ülkeyi işgal etme konumuna gelebilir.

Türkiye Lozan’da, Osmanlı borçlarının sadece Türkiye’ye yüklenmesinin doğru olmadığını, Osmanlı Devleti’nden ayrılan devletlere de bu borçların pay edilmesi gerektiğini savunmuştur. Sizce bu düşüncesinin dayanağı nedir?

Cevap: Aldığı parayı o dönemde olan bütün yerler için kullanmıştır. Bu yüzden böyle bir savunması vardır.

1. Borçlardan en fazla pay hangi ülkeye verilmiştir? Bunun sebebi nedir?

Cevap: Türkiye’ye verilmiştir. Osmanlı yıkıldıktan sonra kurulan devletlerin en büyüğü Türkiye olduğu için.

2. 1829 yılında Osmanlı Devleti’nden ayrılmış olmasına rağmen Yunanistan’a niçin borç yüklenmiştir?

Cevap: Kuruldukları topraklar Osmanlıya ait olduğu için toprakla beraber borçları da üstlenmişlerdir.


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 159 Cevapları MEB

Aşağıda Musul sorunu ile ilgili bir metin verilmiştir. Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Musul’da halk oylaması yapılmasını öneren Türk heyetinin dayanağı nedir?

Cevap: Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İngiltere tarafından Musul işgal edilmiştir. Musul da yaşayan Türklerin çoğunluğuna göre böyle bir teklif sunmuşlardır.

2. Musul’da halk oylaması yapılması önerisini, İngiltere niçin reddetmiştir?

Cevap: Türkler çoğunlukta olduğu için reddetmişlerdir.

Lozan Antlaşması’nda Musul ile ilgili olarak alınan karar sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi aşağıda verilmiştir. Verilenlerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. İngiltere’nin Milletler Cemiyetinde daha etkili olmasının nedeni ne olabilir?

Cevap: Çünkü cemiyet devlet yanlısıdır. Bu yüzden İngiltere ön plandadı.

2. Türkiye, Milletler Cemiyetinde neden yeterince etkili olamamıştır?

Cevap: Cemiyetin kurulma amacı belirli devletlerin lehinedir. Bu cemiyet Türkiyeyi yok etmek istediği için Türkiye ön plana çıkamamıştır.

Milletler Cemiyetinin Musul sorununda İngiliz yanlısı bir politika takip etmesi, Türkiye’nin Cemiyete bakışını nasıl etkilemiştir?

Cevap: Bu cemiyetin seçilmiş bazı ülkelerin çıkarları uğruna kurulduğunu anladığı için yeni anlaşmalar ve paktlar imzalayarak kendini güvenceye almayı sağlamak istemiştir.


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları MEB

Aşağıda nüfus mübadelesi sorununun çözüm sürecini anlatan bir metin verilmiştir. Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Türkiye’de mümkün olduğunca fazla Rum nüfus bırakmak isteyen Yunanistan’ın amacı nedir?
Cevap: Çoğunluk yaratarak orayı almak istemesi.

2. Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklerin mallarına el koymasına Türkiye’nin de aynı şekilde
-İstanbul’daki Rumların mallarına el koyarak- karşılık vermesi, Türk dış politikasının hangi ilkesiyle ilgilidir?
Cevap: Mütekabiliyet ilkesine bağlıdır.

3. Mübadele sorununun çözümünde Atatürk’ün dış politika ilkelerinden hangisi etkili olmuştur?

Cevap: Atatürk’ün tam bağımsızlık için uğraşarak barışçıl fikirlerinden kaynaklı olarak çözülmüştür.


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları MEB

Lozan Barış Antlaşması’nın Boğazlarla ilgili bazı hükümleri ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin bazı hükümleri aşağıda verilmiştir. Hükümlerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Hangi karar ile Türkiye’nin egemenlik haklarını zedeleyen bir durum ortadan kaldırılmıştır?

Cevap: Boğazların yönetimi Türkiye’ye devredilmesi maddesiyle.

2. Hangi karar ile Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden bir durum ortadan kaldırılmıştır?

Cevap: Boğazlardan ticaret gemilerinin geçişi serbest ve ücretsiz olacak, savaş gemilerinin geçişi belli kurallara bağlı olacak.


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları MEB

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması, Türk dış politikasının hangi ilkesiyle ilgilidir?

Cevap: Türk ve Dünya Kamuoyunu Dikkate Alma


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları MEB

Görsel 6.9’daki haritadan da anlaşılacağı gibi Bulgaristan, Balkan Antantı’na katılmamıştır. Bulgaristan’ın Antant’a katılmamasında XX. yüzyılın başlarında Yunanistan ile yaşadığı sorun etkili olmuştur. Bu sorun ne olabilir?

Cevap: Bulgarlar ve Yunanlar arasında olan savaştır.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.