Anasayfa
Ara Bul
15 Eylül 2021, 13:43
Mehmet
Yönetici

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 62-63-64-65 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 62-63-64-65 Cevapları MEB Yayınları MEBUSAN MECLİSİ’NİN TOPLANMASI VE MİSAK-I MİLLİNİN KABULÜ 2. Kitap

8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları

İtilaf Devletleri Meclisin varlığını niçin gerekli görmüşlerdir?

Cevap:

  • meclisin kendi aleyhlerine karar almayacağını düşünmeleri
  • İtilaf devletlerinin kendi çıkarlarını gözetmesi için bir meclis olmasını istiyordu.

8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Mebusan Meclisinde alınan Misak-ı Millî kararlarının bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen kararları çıkarımlarla eşleştirerek kutucuklara yazınız.

Misak-ı Millî Kararları
a. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü, ayrılmaz bir bütündür.
b. İşgal atındaki Arap halkları, özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir.
c. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir.
ç. Batı Trakya’nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe verecekleri oylarla belirlenmelidir.
d. İstanbul şehri ve Marmara’nın güvenliği sağlanmalıdır. Boğazların dünya ticaretine açılmasına Osmanlı Devleti ile ilgili devletler birlikte karar vereceklerdir.
e. Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.
f. Azınlıkların hakları, yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartı ile tanınacak ve sağlanacaktır.

Cevap:

Türk yurdunun sınırları çizilmiştir: (a)
Halkın kararına saygı duyulmuştur.(b,c,ç)
Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır.(e)
Ulusal egemenliğin önemi vurgulanmıştır.(d)
Uluslararası eşitlik ilkesine vurgu yapılmıştır.(f)

1. Misak-ı Millî kararları alınırken milletvekilleri hangi ilke doğrultusunda hareket etmişlerdir?

Cevap: Misakı milli kabul ederek itilaf devletlerini rahatsız etmiş olduk. Bunun üzerine 16 mart 1920 de İstanbul’u resmen işgal ettiler. birçok askerimiz şehit oldu.(Mustafa Kemal’in Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanmaması uyarısında ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Bu onun İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ‟nü gösterir.)

2. Misak-ı Millî kararlarının Millî Mücadele açısından önemi nedir?

Cevap: Mısaki Milli kararlarıyla Kapitülasyonlara karşı çıkıp ülkenin bağımsızlığını kazanmaya çalışmışızdır.

 

  • Yeni kurulacak devletin sınırları belirlenmiştir.
  • Barış programı niteliğindedir.
  • Erzurum ve Sivas kongrelerine dayanır.

 

8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları MEB Yayınları

Mustafa Kemal, dağıtılan Mebusan Meclisi milletvekillerine Ankara’daki Büyük Millet Meclisinde yer vermekle neyi amaçlamıştır?

Cevap: Çünkü dağıtılan mebusan meclisinde ki milletvekilleri osmanlı hakkında birçok şeyi bilmeleri, her görüşten bilgi almak istemesi, TBMM halkın meclisi olduğu için onlara da yer vermek istemiş olabilir.


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları MEB Yayınları

1. Meclis binasını tamamlamaya çalışan Ankaralılar hangi duygularla hareket etmişlerdir?

Cevap: yeni kurulan bu meclisin kendilerini daha iyi yerlere getireceğini bildiği için milli mücadelelerde gösterdiği azim, çabayı devletin ilerlemesi için kurulan meclise yardım ederekte göstermeye çalışmışlardır.

2. Meclis kürsüsünün arkasına “Hakimiyet milletindir.” yazısı niçin asılmış olabilir?

Cevap: Artık devlet halkın oylarıyla ve onların isteklerine arzularına bakarak yönetilecek olmasından kaynaklıdır.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.