Anasayfa Kitap Cevapları
4 Temmuz 2022, 16:34 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

5.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

5. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

5.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. Cumhuriyet Tarihi’nde ilk kez çok partili siyasi hayat Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkasının kurulmasıyla başlamıştır.
2. Mustafa Kemal, liderliğini yaptığı Müdafaa-i Hukuk Grubunu
“Halk Fırkası” adıyla siyasi partiye dönüştürmüştür.
3. Siyasi partiler, demokrasinin Çoğulculuk  ilkesinin bir gereğidir.


B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. Gazi Mustafa Kemal’e düzenlenen suikast girişiminin asıl hedefi nedir?
Cevap: Cumhuriyet ve ilkeleridir.

2. I. Meclise “halk meclisi” denmesinin dayanağı nedir? Açıklayınız.
Cevap: Bu adın verilme sebebi, meclis halkı temsil etmektedir ve halkın arasından çıkan kişilerden oluşmaktadır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 21-22-23-24-25. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

3. Mustafa Kemal’in, yakın arkadaşı Fethi Bey’den yeni bir parti kurmasını istemesindeki amacı nedir? Açıklayınız.
Cevap: Cumhuriyet tek bir parti ile değil insanların özgürce oy vereceği ve istediğini seçme hakkı olduğu bir yönetim şeklidir. Tek parti ile bu olamayacağı için çok partili hayata geçiş sağlanmıştır.


C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi ülke yönetiminde millî iradeyi hâkim kılmaya yönelik gelişmelerden biri değildir?
Cevap: D

A) Büyük Millet Meclisinin açılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Cumhuriyetin ilan edilmesi
D) Medeni Kanun’un çıkarılması


2. Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde kurulmamıştır?
Cevap: B

A) Serbest Cumhuriyet Fırkası
B) İttihat ve Terakki Fırkası
C) Cumhuriyet Halk Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası


3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partilerin kurucu genel başkanları arasında yer almaz?
Cevap: B

A) Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)
B) İsmet Paşa (İnönü)
C) Kâzım Karabekir Paşa
D) Fethi Bey (Okyar)

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 218-219-221. Cevapları MEB Yayınları

4. Atatürk “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözünü hangi olay üzerine söylemiştir?
Cevap: C

A) Cumhuriyetin ilanı
B) Saltanatın kaldırılması
C) Atatürk’e suikast girişimi
D) Cumhurbaşkanı seçilmesi


5. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasında etkili olan dış etkenlerden biridir?
Cevap: A

A) 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin Türkiye’yi de etkilemesi
B) İktidar partisini denetleyecek bir partiye ihtiyaç duyulması
C) Alternatif politikalar üretecek partilere ihtiyaç duyulması
D) Millî iradenin ülke yönetimine yansımasının önemsenmesi

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.