Anasayfa Kitap Cevapları
7 Aralık 2022, 19:01 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 123-124-125-126. Cevapları KOZA Yayınları

3. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları

3. ÜNİTE: Cebir: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 123-124-125-126. Sayfa KOZA Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları KOZA Yayınları

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız

1. Bir aile, 3’ü kadın, 2’si erkek olmak üzere 5 kişiden oluşmuştur. Bu ailenin fertleri akşam yemeği için masaya oturacaktır. Masaya oturacak ilk kişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: B. Kadın olma olasılığı daha fazladır

Kadın olma olasılığı → 3/5
Erkek olma olasılığı → 2/5


“EĞİTİM” sözcüğündeki harflerin yazıldığı eş büyüklükteki kartlar bir torbaya konuluyor. Torbadan rastgele bir kart çekiliyor. Buna göre 2, 3, 4 ve 5. soruları cevaplayınız.

2. Kartta bir harfin yazılı olması olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. 1

3. Kartta yazılı harfin ünlü bir harf olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. 1/2

Toplamda 6 kart vardır
Ünlü harfler → 3 tanedir.
Ünlü harf gelme olasılığı → 3/6 = 1/2

4. Kartta yazılı harfin “Ğ” olması olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. 1/6

Torbada 6 kart vardır. “Ğ” harfinden bir tane olduğu için, gelme olasılığı 1/6’dır.

5. Kartta yazılı harfin “B” olması olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:  A. 0

Torbaya atılan harflerde “B” harfi bulunmadığı için olasılık “0”‘dır.


6. 8x – 7 cebirsel ifadesine uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. Cebimdeki paranın 8 katının 7 TL eksiği


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları KOZA Yayınları

7. Yanda cebir karoları ile modellenmiş işleme ait matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. (2x + 3) . (x + 1) = 2×2 + 5x + 3


8. (6x – 1) . (–3x + 4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. –18x² + 27x – 4

-18x² + 24x + 3x – 4
= -18x² + 27x – 4

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 228-231-232. Cevapları KOZA Yayınları

9. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi özdeşlik değildir?
Cevap: A. 24x = –5x + 58 (Denklem)


10. Aşağıdakilerden hangisi (3y – 2n)² ifadesine eşittir?
Cevap: C. 9y² – 12yn + 4n²

(3y-2n)² = (3y)² – 2.3y.2n + (-2n)²
= 9y² – 12yn + 4n²


11. Aşağıdakilerden hangisi 3. (4x² – 25y²) ifadesine eşittir?
Cevap: B. 3 . (2x – 5y) . (2x + 5y)

3 . (4x²-25y²) = 3 . (2x-5y) . (2x+5y)


12. (■x – 7)² = 9x² – ▲x + 49 eşitliği bir özdeşliktir. Buna göre ■ ve ▲ yerine gelecek sayılar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: D. ■= 3, ▲= 42

(■x – 7)² = 9x² – ▲x + 49
(3x-7)² = 9x² – 2.3x.7 + (-7)²
= 9x² – 42x + 49


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları KOZA Yayınları

13. Yandaki dikdörtgenin alanı 63 cm², kısa ve uzun kenarların karelerinin toplamı 130 cm²dir. Bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap: C. 32

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları KOZA Yayınları


14. Bir özdeşlikte a² – b² = 160 ve a – b = 8 olduğuna göre a + b’nin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. 20

a² – b² = (a-b) . (A+b) = 160
8 . (a+b) = 160
a + b = 20


15. 2 010² – 2 000² işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. 40 100

(2010 – 2000) . (2010+2000)
10 . 4010 = 40 100


16. Yanda cebir karoları ile modellenmiş dikdörtgensel bölgenin alanını veren ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. 2x² + 5x + 2 = (x + 2) . (2x + 1)

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları KOZA Yayınları


17. 8x² – 4x ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. 4x . (2x – 1)

8x² – 4x = 4x(2x-1)


18. –30t + 25t² + 9 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. (5t – 3)²

25t² – 30t + 9
5t                 -3
5t                 -3
(5t-3)²


19. 1 – 49n² ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. (1 – 7n) . (1 + 7n)

1 – 49n² = (1+7n) . (1-7n)


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları KOZA Yayınları

20. 5x² – 5y² ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. 5 . (x – y) . (x + y)

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 94-96-97-98-99. Cevapları MEB Yayınları

5x² – 5y² = 5 . (x-y) . (x+y)


21. 36x² – 24xy + B ifadesinin tam kare bir ifade olabilmesi için B yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevap:  B. 4y²

36x² – 24xy + B
6x                   -2y
6x                   -2y
(6x-2y)²
B = 4y²


22. Karelerin kenar uzunlukları birer tam sayı olmak üzere bir kenar uzunluğu (x + 4) birim olan karenin içinden bir kenar uzunluğu x birim olan bir kare kesilerek çıkarılacaktır. Kalan bölge, alanları eşit parçalara ayrılacak ve alanlar birimkare cinsinden tam sayı olacaktır.
Kalan bölge aşağıdakilerden hangisi kadar eş parçaya ayrılabilir?
Cevap: B. 8

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları KOZA Yayınları


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” harfi yazınız.
Cevap:

(.D.) 1. Bir halk oyunları grubu 4 kız ve 4 erkekten oluşmaktadır. Bu gruptan biri halay başı seçilecektir. Bu kişinin kız veya erkek olma olasılıkları eşittir.
(.Y.) 2. Eşit şansa sahip olaylardan her bir çıktının olasılığı eşit olmayabilir.
⇒ Eşit şansa sahip oldukları için çıktının olasılığı da eşit olur. 
(.D.) 3. Olasılık, bir olayın gerçekleşme şansına (olabilirliğine) ilişkin bir ölçümdür.
(.Y.) 4. Bir torbada 5’i kırmızı, 7’si mavi, 3’ü sarı renkli bilye vardır. Bu torbadan rastgele çekilen bir bilyenin sarı renkli olması olasılığı en fazladır.
⇒ Toplamda 5 + 7 + 3 = 15 bilye vardır.
Sarı olma olasılığı → 3/15 = 1/5
Kırmızı olma olasılığı → 5/15 = 1/3
Mavi olma olasılığı → 7/15
En fazla Mavi olma olasılığıdır. 

(.D.) 5. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1’e eşittir.


C. Aşağıdaki işlemleri sonuçları ile eşleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları KOZA Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.