Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 1:49 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 176-177-178-179-180. Cevapları KOZA Yayınları

8. Sınıf Matematik 4. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları

4. ÜNİTE: Cebir / Eşitsizlikler: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 176-177-178-179-180. Sayfa KOZA Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları KOZA Yayınları

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız

1. “Bir sayının 1/4’ünden bu sayının 1/5’i çıkarılınca 3 bulunuyor.” ifadesine ait denklem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:  C. x/4 – x/5 = 3

x . 1/4 = x/4
x . 1/5 = x/5
x/4 – x/5 = 3


2. 8x – 7 = 33 denkleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. 5

8x = 33 + 7
8x = 40
x = 5


3. 3x/5 – 2x/3 = x/2 + 17  denkleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. –30

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları KOZA Yayınları


4. Cevat’ın parası Metin’in parasının 3 katına eşittir. Cevat, Metin’e 50 TL verirse paraları eşit oluyor. Metin’in kaç Türk lirası vardır?
Cevap: A. 50

Cevat → 3x -50
Metin → x + 50

3x – 50 = x + 50
2x = 100
x = 50


5 ve 6. soruları yandaki koordinat sistemine göre cevaplayınız.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları KOZA Yayınları

5. A ve C noktalarının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. A(0, +5), C(+3, 0)

6. Koordinat sistemindeki B noktasının x eksenine olan uzaklığı kaç birimdir?
Cevap: C. 3


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları KOZA Yayınları

7. Aşağıdaki ilişkilerden hangisi doğrusaldır?
Cevap: B. Satılan balon sayısı ile elde edilecek para miktarı
Satılan balon sayısı arttıkça para miktarı da artacağı için doğrusaldır.


“Bir doğal gaz dağıtım şirketi doğal gaz saatini okuma ücreti olarak 3 TL almaktadır. Doğal gazın metreküp fiyatı da 1,25 TL’dir.” ifadesine göre 8, 9 ve 10. soruları cevaplayınız.

8. Bu ifadeye ait doğrusal denklem hangisidir?
Cevap: B. y = 3 + 1,25x

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 24-25. Cevapları KOZA Yayınları

9. 220 m³ doğal gaz tüketen bir aile kaç Türk lirası öder?
Cevap: C. 278

y= 3 + 1,25 * 220
y = 278

10. 603 TL doğal gaz faturası ödeyen bir aile kaç metreküp doğal gaz tüketmiştir?
Cevap: A. 480

603 = 3 + 1,25x
600 = 1,25x
480 = x


11. Yandaki grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D. d doğrusu y eksenine diktir.


12. Denklemi y = –5x + 2 olan doğrunun x eksenini kestiği nokta A, y eksenini kestiği nokta B noktasıdır. Bu noktaların koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B.

x eksenini kestiği noktada
y = 0
0 = -5x + 2
x = 2/5 A(2/5, 0)

y eksenini kestiği noktada
x = 0
y = -5. 0 + 2
x = 2 B(0,2)


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları KOZA Yayınları

13. y = –3x – 6 denklemine ait doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A.

y = 0 için -3x = 6
x = -2 A(-2, 0)

x = 0 için  y = -6
B(0, -6)


14. Yandaki resimde görülen rampada |AB| = 40 cm, |CB| = 120 cm’dir. Buna göre rampanın eğimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. 1/3

40/120 = 1/3


15. y = –2x doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. –2

y = -2x
m = -2


16. Denklemi –5x – y + 3 = 0 olan doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. –5

y= – 5x + 3
m = -5


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları KOZA Yayınları

17. Yandaki koordinat sisteminde verilen doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. m = 4/5


18. (1/3)x + 2y + c = 0 denklemine ait doğru A(6, –4) noktasından geçmektedir. Buna göre c’nin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. 6

A)6, -4) → x = 6, y = -4

(1/3) . 6 + 2 . (-4) + c = 0
2 – 8 + c = 0
-6 + c = 0
c = +6 olur.


19. B(6, 4) noktasını başlangıç noktası ile birleştiren doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. 2/3

4/6 = 2/3


20. 5nx – y = 5x + nx – 4 eşitliğine ait doğrunun eğimi 3 olduğuna göre n aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. 2

5nx – 5x – nx + 4 = y
y = (4n – 5)x + 4
4n – 5 = 3
4n = 8
n = 2


21. “10 numaralı basketbol oyuncusunun boyu en az 1,9 m’dir.” ifadesine uygun matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: x > 1,9

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-44. Cevapları KOZA Yayınları

22. Yandaki sayı doğrusunda çözümü verilen eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. x < -8

-8’den daha küçük değerler
x < -8


23. -(2x/5) + 2 > 10 eşitsizliğinin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. x < -20

-2x/5 > 10 – 2
-2x/5 > 8
5 . (-2x/5) > 8 . 5
-2x > 40
x < 40/-2
x < -20


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları KOZA Yayınları

24. 3x/2 – 4x/5 ≤ –1 eşitsizliğinin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları KOZA Yayınları


25. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi, bir köşeden çıkan farklı uzunluktaki üç ayrıtının uzunluklarının çarpımına eşittir.
Bir karınca, ayrıt uzunlukları tam sayı olan dökdörtgenler prizması biçimindeki bir kutunun yanda gösterilen yüzünün köşegeni boyunca yürüyecektir. Karınca, aşağıda hacimleri verilen hangi prizmada bu işlemi gerçekleştirirse kesinlikle eğimi 1 olan bir yolda yürümüş olur?

Cevap:  C. 300 cm³


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” harfi yazınız.
Cevap:

(.D.) 1. x eksenine paralel olan doğruların eğimi 0’a eşittir.
(.Y.) 2. ax + by + c = 0 biçimindeki denkleme ait doğrunun eğimi m = – b/a’dır.
→ m = -a/b olmalı
(.D.) 3. Bir eşitliğin her iki yanına aynı işlem uygulanırsa eşitlik bozulmaz.
(.Y.) 4. Bir eşitsizliğin her iki yanı negatif bir sayı ile çarpılırsa eşitsizlik bozulmaz.
→ Yön değiştirir.


C. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız
Cevap:

1. Koordinat sisteminin 1. bölgesinde 1 ve 2. terimler ….pozitif…... .
2. Koordinat sisteminin 4. bölgesindeki 1. terim …..pozitif…….., 2. terim ….negatiftir…
3. y = –4x + 5 denkleminde x değişkeni …bağımsız… , y değişkeni ise ….bağımlı…. değişkendir


Ç. Aşağıda koordinat sistemindeki bölgelerle verilen noktaları eşleyiniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları KOZA Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.