Anasayfa Kitap Cevapları
8 Aralık 2022, 23:14 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 263-264-265-266-267. Cevapları KOZA Yayınları

6. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları

6. ÜNİTE: Geometri ve Ölçme /Geometrik Cisimler: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 263-264-265-266-267. Sayfa KOZA Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 263 Cevapları KOZA Yayınları

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Yandaki T noktasının ötelenmesi ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: D. 8 birim sağa, 3 birim aşağıya


2. Yandaki prizmanın temel elemanlarının gösteriminin doğru olması için hangi iki ifadenin yerleri birbiriyle değiştirilmelidir?
Cevap: D. Ayrıt ile köşe


3. Yanda verilen A ve B şekillerinin konumları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap:  C. B şekli, A şeklinin p doğrusuna göre yansımasının 2 birim aşağıya ötelenmiş görüntüsüdür.


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 264 Cevapları KOZA Yayınları

4. Yanda açınımı verilen prizma aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C.


5. Dik dairesel silindir biçimindeki bir kutunun tamamı kumaş ile kaplanacaktır. Kutunun çapı 16 cm, yüksekliği 18 cm olduğuna göre bu iş için kaç santimetrekare kumaş kullanılacaktır (π yerine 3,14 alınız.)?
Cevap: C. 1306,24

Yüzey alanı = 2πr² + 2πrh
Yüzey alanı = 2 . 3,14 . 8² + 2 . 3,14 . 8 . 18
Yüzey alanı = 401,92 + 904,32
Yüzey alanı = 1306,24


6. Dik dairesel silindir biçimindeki saksının yarıçapı 6 cm, yüksekliği 24 cm’dir. Bu saksının yüzey alanı aşağıdakilerden hangisidir (π yerine 3 alınız.)?
Cevap: (Soru hatalıdır. Cevap 1080 olması gerekiyor)

Yüzey alanı = 2πr² + 2πrh
Yüzey alanı = 2 . 3 . 6² + 2 . 3 . 6 . 24
Yüzey alanı = 216 + 864
Yüzey alanı = 1080 olmalıdır.


7. Dik dairesel silindir biçimindeki bir borunun yan yüzünün alanı 10 800 cm² ve uzunluğu 6 m’dir. Bu borunun çapının uzunluğu kaç santimetredir (π yerine 3 alınız.)?
Cevap: A. 3

Yan yüzey alanı = 2πr . h
10 800 = 2 . 3 . r . 600
10 800 = 3600 . r
3 = r

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 197-200. Cevapları KOZA Yayınları

8. Çapı 24 cm ve yüzey alanı 36 864 cm² olan dik dairesel silindir biçimindeki ağaç tomruğunun uzunluğu kaç metredir (π yerine 3 alınız.)?
Cevap: B. 5

Yüzey alanı = 2πr² + 2πrh
36 864 = 2 . 3 . 12² + 2 . 3 . 12 . h
36 864 = 864 + 72h
36000 = 72h
500 cm² = h
5 m = h


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 265 Cevapları KOZA Yayınları

9. Yarıçapı 20 cm, yüksekliği 1,2 m olan dik dairesel silindir biçimindeki varil kaç litre motor yağı ile dolar (π yerine 3 alınız.)?
Cevap: D. 144

V = πr²h
V = 3 . 20² . 120
V = 144 000

1 L         1000
x             144 000
x = 144 L


10. Dik dairesel silindir biçimindeki bir kutunun hacmi 960 cm³ ve yüksekliği 20 cm’dir. Bu kutunun taban alanı kaç santimetrekaredir (π yerine 3 alınız.)?
Cevap: A. 48

V = πr²h
960 = 3 . r² . 20
960 = 60. r²
16 = r²
4 = r

Taban alanı- Daire alanı = πr²
3 . 16 = 48


11. Dik dairesel silindir biçimindeki bir cam kabın 3/8’i su ile doludur. Kabın çapı 12 cm ve içindeki suyun hacmi 567 cm³ tür. Bu kabın yüksekliği kaç santimetredir (π yerine 3 alınız.)?
Cevap: C. 14

3/8    567 cm³
1
(567.8)/3 = 1512 cm³

1512 = 3 . 6² . h
1512 = 108 . h
14 = h


12. Boyu 36 cm ve eni 5 cm olan dikdörtgensel bölge biçimindeki karton kısa kenarı etrafında 360° döndürülüyor. Kartonun dönmesi ile oluşan cismin hacmi kaç santimetreküp olur (π yerine 3 alınız.)?
Cevap: D. 19 440

r = 36 cm
h = 5 cm

V = πr²h
V = 3 . 36² . 5
V = 19 440


13. Boyu 18 cm ve eni 12 cm olan dikdörtgensel bölge biçimindeki karton, boyu etrafında 180° döndürülüyor. Kartonun dönmesi ile oluşan cismin yüzey alanı kaç santimetrekare olur (π yerine 3 alınız.)?
Cevap:

r = 12
h = 18

Yüzey alanı = 2πr² + 2πrh
Yüzey alanı = 1/2 . 2 . 3 . 12² + 2 . 3 . 12 . 18
Yüzey alanı = 432 + 1296
Yüzey alanı = 1728


14. Yanda verilen açınım aşağıdaki cisimlerden hangisine aittir?
Cevap: C. Üçgen piramit


15. Bu dikdörtgenin kenar uzunlukları tam sayıdır. Oluşturulacak silindirin taban çevresi ve yükseklik değerleri birbirine en yakın tam sayılar olacaktır. Yarıçapı tam sayı olan bu silindirin hacmi kaç cm3 olur? (π = 3 alınız.)
Cevap: C. 156

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35-37. Cevapları KOZA Yayınları

2πr = 12
6r = 12
r = 2

V = πr²h
V = 3 . 2² . 13
V = 156


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 266 Cevapları KOZA Yayınları

B. Aşağıdaki çalışmaları yapınız

1. Aşağıdaki çokgenin 12 birim sağa ve 2 birim aşağıya ötelenmiş görüntüsünü çiziniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 266 Cevapları KOZA Yayınları


2. Yandaki şeklin verilen doğruya göre simetriğini çiziniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 266 Cevapları KOZA Yayınları


3. Yandaki koordinat sisteminde verilen PRST çokgenin x eksenine göre yansımasının görüntüsünü çiziniz
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 266 Cevapları KOZA Yayınları


4. Yandaki çokgenin önce 8 birim sağa ötelenmesi, sonra m doğrusuna göre yansıması sonucunda oluşan görüntülerini çiziniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 266 Cevapları KOZA Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 267 Cevapları KOZA Yayınları

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” harfi yazınız.
Cevap:

(.D.) 1. Yan yüzleri tabanlara dik olan prizmalara dik prizma denir.
(.Y.) 2. Bir prizmada yüzlerin kesiştiği yerlere köşe denir. → Tepe noktası denir
(.y.) 3. Dikdörtgenler prizmasının 9 köşesi, 8 yüzü vardır. → 8 köşe 6 yüzü vardır
(.D.) 4. Üçgen prizmanın 5 yüzü ve 9 ayrıtı vardır.
(.D.) 5. Küp, dikdörtgenler prizmasının tüm özelliklerini taşır


Ç. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

1. Piramitler tabanlarına göre adlandırılır.
2. Bir piramitte tepe noktasından taban düzlemine inilen dikmeye piramidin yüksekliği denir.
3. Koninin açınımında taban daire , yan yüzey ise daire dilimidir .
4. Konide tepe noktasını tabanın merkezine birleştiren doğru parçasına yükseklik denir.
5. Dik piramidin tabanı düzgün çokgensel bölge ise yan yüzler birbirine eş ikizkenar üçgensel bölge olur.


D. Kutulardaki ifadeleri yazılması gereken noktalı yerlerle eşleştiriniz
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 267 Cevapları KOZA Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.