Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 1:35 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 89-90-91-92. Cevapları KOZA Yayınları

8. Sınıf Matematik 2. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

2. ÜNİTE: Veri Analizi: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 89-90-91-92. Sayfa KOZA Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları KOZA Yayınları

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi tam kare bir doğal sayı değildir?
Cevap: B. 96

16² = 256
96 = tam kare değildir.
81 = 9²
49 = 7²


2. √94 sayısının değeri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır?
Cevap: C. 10

81 < 94 < 100 ise √81 < √94 < √100 olup √94 9 ile 10 arasındadır.
94 – 81 = 13 ve 100 – 94 = 6 olup √94 sayısı √100 = 10’a daha yakındır.


3. Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır?
Cevap: C. 2,012023034…

A. 5,121212… → 5,12 rasyonel
B. 0,36 →Rasyonel
C. 2,012023034… →İrrasyonel
D. -(8/15) → Rasyonel


4. 12,34 sayısının bir rasyonel sayı olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. 1111/90

(1234-123)/90 = 1111/90


5. Aşağıdakilerden hangisi √40’ı doğal sayı yapan bir çarpandır?
Cevap: B.√10

√40 . √10 = √400 = 20


6. Aşağıdakilerden hangisi √384 sayısının a√b biçiminde yazılmış hâlidir?
Cevap: D. 8√6

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları KOZA Yayınları


7. Aşağıdakilerden hangisi –9√3 sayısının katsayısının karekök içine alınmış hâlidir?
Cevap: A. –√243

Eksi tüm sayının eksisidir. Sadece dokuz içeri girer.


8. √72 – √32 + √50 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. 7√2

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları KOZA Yayınları


9. √50/3 + √18/2  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları KOZA Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları KOZA Yayınları

10. √200 – ▲ = 4√2 eşitliğinin sağlanabilmesi için ▲ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevap: B. 6√2

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22-23-24-25-26-27. Cevapları MEB Yayınları

10√2 – ▲ = 4√2
10√2 – 4√2 = ▲
6√2 = ▲


11. 8√10 ÷ 2√10 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. 4

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları KOZA Yayınları


12. Bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 16√2 birim ve kısa kenarının uzunluğu 3√2 birimdir. Bu dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. 30 br²

Çevresi = 16√2
Kısa kenarı = 3√2
3√2 + 3√2 = 6√2
16√2 – 6√2 = 10√2
10√2 ÷ 2 = 5√2
Uzun kenarı = 5√2
Alanı = 5√2 . 3√2 = 15 . 2 = 30 br²


13. (8√3 + 5√12)/√108 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. 3

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları KOZA Yayınları


14. -4√3 . 5√5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. –20√15

-4√3 . 5√5
= -4 . 5 . √3 . √5 = -20√5


15. Yandaki ABCD dörtgeni dikdörtgen, BEFG dörtgeni ise karedir. |DA| = 6√2 br, |CE| = |EB| ve ABCD dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu 36√2 br olduğuna göre dikdörtgen ile karenin alanları farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. 126 br²

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları KOZA Yayınları


16. √2,25 – √1,44 + √0,04 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. 0,5

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları KOZA Yayınları


17. √0,16 + √0,49 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. 1,1

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları KOZA Yayınları


18. (√7/10 + 74/100)  –  (√0,0036/0,36) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. 1,1

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları KOZA Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları KOZA Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları KOZA Yayınları

19. En çok satış miktarı, hangi ayda ve hangi tür zeytinde olmuştur?
Cevap: C. Haziran ayında ve siyah zeytinde

20. Haziran ayında satılan zeytin miktarı, nisan ayında satılan zeytin miktarından kaç kilogram fazladır?
Cevap: B. 80

Haziran ayı = 200 + 120 = 320
Nisan ayı = 140 + 100 = 240
320 – 240 = 80 fazladır.

21. 5 ayda toplam kaç kilogram siyah zeytin satılmıştır?
Cevap: D. 840

160 + 140 + 180 + 200 + 160 = 840

22. 5 ayda toplam kaç kilogram yeşil zeytin satılmıştır?
Cevap: A. 560

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224-225-226-227-228-229-230. Cevapları MEB Yayınları

120 + 100 + 140 + 120 + 80 = 560

23. Zeytinlerin en çok satıldığı aylar hangileridir?
Cevap: D. Mayıs ve haziran

Siyah zeytin en fazla Haziran
Yeşil zeytin en fazla Mayıs ayında satılmıştır.


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları KOZA Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları KOZA Yayınları

24. Haziran ayında A mağazasında satılan bisikletler, C mağazasında satılan bisikletlerden kaç tane fazladır?
Cevap: B. 60

160 – 100 = 60

25. Mayıs ve ağustos aylarında toplam kaç bisiklet satılmıştır?
Cevap: C. 600

Mayıs = 100 + 80 + 80 = 260
Ağustos = 160 +100 + 80 = 340
340 + 260 = 600

26. Aylara göre en çok bisiklet hangi ayda ve hangi mağazada satılmıştır?
Cevap: B. Temmuz ayında ve C mağazasında


27. Bilgi: Bir kenar uzunluğu a birim olan düzgün altıgenin alanı 6 . ((a² .√3)/4) işlemi ile bulunur.
Düzgün altıgen biçiminde bir uçurtmanın bir kenar uzunluğu 4√2 birimdir. Buna göre bu uçurtmanın altıgen şeklindeki kısmının yapımında kullanılacak malzemenin alanı en az kaç birimkare olmalıdır?
Cevap: C. 48√3

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları KOZA Yayınları


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” harfi yazınız
Cevap:

(.D.) 1. Tam kare bir sayı, mutlak değeri eşit olan iki farklı sayının karesi olarak yazılabilir.
(..Y.) 2. 81 doğal sayısı bir tam kare sayı değildir.
→  81 = 9 . 9 = 9²
(.Y.) 3. √66 sayısı 7 ile 8 arasındadır.
→ 7² = 49 8²=64 → √66 8 ile 9 arasındadır. 
(.D.) 4. √600 sayısı 10√6 sayısına eşittir
→ √600 = √10² . 6 = 10√6

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.