Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 20:15 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12-15-16-17-18-19. Cevapları Ferman Yayıncılık

Tuzağa Düşen Ceylan Metni Cevapları

1. Tema Erdemler: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19. Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. Mevlanâ’nın “Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.” sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayınız.
Cevap: Birbirimize yardım etmek bize bir şeyler kaybettirmez tam tersi karşımızdaki insanı mutlu eder.


2. İnsanların neden yardımlaşmaya ihtiyacı vardır? Yardıma ihtiyaç duyduğunuz durumlar oldu mu? Anlatınız.
Cevap: İnsanlar bazı işleri tek başına halledemezler. Bu konuda başka birinden yardıma ihtiyaç duyarlar. Benim yardıma ihtiyaç duyduğum anlar oldu. Matematik dersinde konuyu anlamadığım için arkadaşım bana konuyu anlatarak yardımcı oldu.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirdeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Bunların anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlükten kontrol ediniz.

Kelime/Kelime Grubu: tosbağa
Tahminî Anlamı: kaplumbağa
Cümlem: Babam eve eline tosbağa ile geldi.

Kelime/Kelime Grubu: kenar mahallesi
Tahminî Anlamı: ıssız olan sokak
Cümlem: Oturduğumuz ev kenar mahallesinde bulunuyor.

Kelime/Kelime Grubu: çayır
Tahminî Anlamı: çimenlik yer
Cümlem: Koyunlar çayırda otluyordu.

Kelime/Kelime Grubu: keder
Tahminî Anlamı: üzüntü, acı
Cümlem: Kederinden yataklara düştü.

Kelime/Kelime Grubu: kır
Tahminî Anlamı: çiçekli bahçe
Cümlem: Kırdan bir sürü çiçek topladım.

Kelime/Kelime Grubu: alçak
Tahminî Anlamı: engin
Cümlem: Alçaktan uçan kuşun kanatları çok güzel görünüyor.

Kelime/Kelime Grubu: Hışım
Tahminî Anlamı: Hızlı, çabuk
Cümlem: Hışımla eşyalarını alıp dışarıya çıktı.

Kelime/Kelime Grubu: Hane
Tahminî Anlamı: Ev
Cümlem: Hanedeki kişi sayısına göre alışveriş yaptılar.

Sonraki Ödev:  Türkiye’nin Doğal Ve Tarihî Zenginliklerini Araştırınız. Türkiye’yi Hiç Görmeyen Bir Kişiye Ülkemizi Tanıtan Sunum Hazırlayınız.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız.

1. Anlatılan olay nerede geçmektedir?
Cevap: Ormanistan’ın bir kenar mahallesinde geçen olaydır.


2. Şiirin kahramanları hangi varlıklardır?
Cevap: Şiirde bulunan kahramanlar ceylan, fare, karga, köpek ve tosbağadır.


3. Şiirde adı geçen varlıklar arasında nasıl bir yardımlaşma ve dayanışma vardır?
Cevap: Şiirdeki varlıklar birlik olup koruyarak yardımlaşmaktadırlar.


4. Hayvanlar, tuzağa düşen dostlarını nereden ve nasıl kurtarmıştır?
Cevap: karga ceylanın tuzağa düştüğünü arkadaşlarına söyler, fare tuzağı kemirerek arkadaşlarını kurtarır.


5. Metinde kullanılan “kırt kırt, fırt fırt, akıl fikir” gibi ikilemelerin metne katkısını açıklayınız.
Cevap: İkilemler betimleme yapmamızı sağlayıp anlamı pekiştirmiştir.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu aşağıya yazınız.
Cevap:

Şiir Konusu: Birlik, yardımlaşma

Şiirin Ana Duygusu: Yardımlaşmanın ve dostluğun önemi.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiire uygun yeni başlıklar bularak bu başlıkları aşağıya yazınız.
Cevap:

  • Birlik ve Beraberliğin Gücü
  • Yardımlaşmanın Mutluluğu

5. ETKİNLİK

Aşağıya okuduğunuz şiirle ilgili üç soru yazınız. Yazdığınız soruları arkadaşlarınıza sorarak onlardan cevaplamalarını isteyiniz.

1. Soru: Ceylan ormanda kimden kaçmıştır?
Cevap: Ceylan av köpeğinde kaçmıştır.

2. Soru: Ceylanı kim kurtarmıştır?
Cevap: Ceylanı karga, fare ve tosbağa kurtarmıştır.

3. Soru: Avcı ceylanı kaçırınca hangi hayvanı alır?
Cevap: Tosbağıyı görür onu alır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. ETKİNLİK

a) Aşağıda okuduğunuz şiirden bazı dizeler verilmiştir. Bu dizelerde bulunan söz sanatlarını belirleyerek dizelerin altına yazınız.

Mutludur ceylan ile fare / karga ve tosbağa şen
Cevap: İnsani duygular verildiği için teşhis yapılmıştır.

“Ceylan nerede kaldı?” der fare / Başına bir iş gelmesin sakın!”
Cevap: Hayvanlar konuşturulduğu için intak ve teşhis yapılmıştır.

Alçaktan uçarak, yüksekten uçarak
Cevap: zıtlık kullanılmıştır.

“İyi tanırım ceylanı,” der tosbağa
Cevap: İnsani özellikler verdiği için teşhis ve intak kullanılmıştır.

Ceylan, fare, karga ve tosbağa
Ormanistan’ın bir kenar mahallesinde
aynı evde yaşıyorlar kardeş kardeşe.
Cevap: Betimleme yapılmıştır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 113-114-115-116 Cevapları Ferman Yayıncılık

b) Siz de aşağıda verilen söz sanatlarının karşısına şiirden örnekler yazınız.

Kişileştirme: aynı evde yaşıyorlar kardeş kardeşe
Konuşturma: “Ceylan nerede kaldı?” der fare,
Tezat: biraz kuzeye gider, biraz güneye
doğu-batı derken, bir de bakar


7. ETKİNLİK

Sınıfınızda “yardımlaşma” konulu bir konuşma yapınız.
Konuşmanızda yaratıcı konuşma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için sizden önce konuşan arkadaşlarınızın anlattıklarını dikkatlice dinleyiniz. Arkadaşlarınızın anlattıklarından yararlanarak konuyla ilgili olay, durum veya kişilere yeni bir bakış açısıyla bakılmasını sağlayınız. Konuşmalarınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap:

Yardımlaşmanın Önemi

Yardımlaşma, insanların birlik olmasını sağlayan bir özelliktir. İhtiyaç duyulduğu anda yardım istemek yardım beklemek insanın doğasında bulunur. Yardımlaşmak insanların bağını kuvvetlendirir. Birbirlerine karşı olan güvenleri artar. Bu şekilde sevgi bağı oluşur.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18-19 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. ETKİNLİK

Yardımlaşma kelimesinin size çağrıştırdıklarını kavram haritasına yazınız. Aşağıya yazdığınız kelimelerin de içinde bulunduğu bir şiir yazınız. Şiirinizi arkadaşlarınıza okuyunuz ve sınıf panosuna asınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18-19 Cevapları Ferman Yayıncılık


9. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen kelimelerden isim ve fiil olanların altlarını çiziniz. Bu kelimeleri birbirinden ayıran özellikleri belirleyiniz.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18-19 Cevapları Ferman Yayıncılık


b) Aşağıdaki cümlelerde fiilden türediği hâlde fiiller gibi çekimlenemeyen, cümlede isim soylu kelimeler gibi görevler üstlenen kelimelerin altı çizilmiştir. Bu kelimeleri inceleyiniz.

Bol sohbetli gece oturmalarının yerini, ailece televizyon seyretmeler aldı.
Kitle iletişim araçlarının kişiler arası çatışmaya sebep olması günümüzün önemli bir sorunudur.
İnsanlar okunan bir kitabı ya da anlatılan bir masalı dinleyince bilgi edinirler.


c) Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilimsilerin altını çiziniz.
Cevap:

  • Ceylan, bir gün çayıra iner/kuyruğunu sallaya sallaya
  • Bulmak için izini kardeşimin/bütün Ormanistan’ı dolaşırdım.
  • Alçaktan uçarak, yüksekten uçarak/bulutların üzerinden atlayarak

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap