Anasayfa
'' Araması için Konular
Konu / Konuyu Açan
Son Mesaj Cevaplar Görüntüleme
Günümüzde uygulanan yönetim biçimi demokrasi olsa da geçmişten bugüne değin farklı bir çok yönetim biçimi uygulanmıştır. İnsanları temsil edememesi, uygun olmaması gibi bir çok faktör değiştirilip farklı yönetim anlayışlarının denenmesine neden olmuştur.
21 Ocak 2022 9:27
1 -
Çok güzel kolayca okuyorum ❣️❣️❣️
1:37
3 -
Demokatik yönetime geçmekle birlikte beraberinde getirmiş olduğu gelişmeler toplum yararına olmuştur. Örneğin halkın yönetimde söz sahibi olması, partili ve çok partili hayata geçiş dönemi de demokrasinin kazandırdıkları arasında yer almaktadır.
20 Ocak 2022 10:27
2 -
Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra Osmanlı Devletinde uygulanmakta olan haklar, hukuk gibi kavramlar yenilenmeye ve yeni haklar getirilmeye başlandı. Böylece özellikle kadınlara siyasi alanda söz sahibi olmaya başlaması sağlanmıştır.
9:19
1 -
Bir gemi yolculuğunda birçok sorun ile karşı karşıya kalabilir bunlardan bir tanesi denizin tıpkı bir salıncak gibi sallanması ve yağmur'un çok hızlı bir şekilde yanmasıdır okyanusun ortasında başınıza böyle bir şey geldiğini düşününüz Bir gemi yolculuğunda geminin başına her türlü doğa olayı ve teknik arıza gelebilir. bunların önüne geçebilmek ve bu durumlara açabilmek için tecrübeli ve cesur gemiciler ve bu meslekleri yapabilecek potansiyele sahip insanları yetişmemiz gerekmektedir
8:44
1 -
[…] Demokrasi Her Yerde Cevapları Sayfa 208-209-210-211-212 […]
8:26
3 -
Türkiye'de yeniden yapılanmanın oluşturulmaya başlandığı dönemlerde hukuk da önemli meselelerden biri olmuştur. Çünkü Osmanlı devletinde yaşayan onlarca farklı ulusu yönetebilmek için ulusa göre farklı hukuk kuralları oluşturulmuştu. Hukuk yönetimini zorlaştıran bu duruma el atarak hukuk sistemini oluşturmuştur.
8:05
1 -
İnsanların ihtiyaçları üretime, üretime bağlı olarak da bazı mesleklerin zamanla ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bir ihtiyaç farklı dallardan olmak üzere bir çok meslekten meydana gelebilmektedir.
7:24
1 -
İnsanların yönelimlerine ve yeteneklerine istedikleri mesleğe göre iş sahibi olabilmelerini sağlayan kurumlar mevcuttur. İstenilen mesleğe göre bir yol izlenerek elde edilen meslekler günümüzde genellikle okul okumak ve okulda sonrası sınavları kazanmakla mümkün olmaktadır.
7:12
1 -
Küçük büyük demeden herkesin yaşadığı yeri evi gibi görerek koruyup kollaması gerekir. Nesilden nesle aktarılan bu doğal güzellikler yine nesilden nesle aktarılarak devam edecektir. Bu nedenle korumak ve aynı zamanda zarar vermemek bizim elimizdedir.
6:46
1 -
İnsanların farklı beklenti, ihtiyaç ve talepleri vardır. Bu nedenle tek bir siyasi parti herkese hitap etmediğinden birbirinden farklı amaçlar ile oluşturulan partiler kurulmaktadır. Halk kendisine yakın bulduğu partiyi destekleyerek yönetime geçip kendisini yönetmesini sağlar.
6:38
3 -
6:12
0 -
Türkiye, dış ilişkilerin tam bağımsızlık esasına dayanarak oluşturmuştur. Böylece dış ülkelerin müdahalesi olmadan kendi çıkarlarına göre hareket edebilmiştir. Lozan Barış Antlaşmasıyla bağlanmış olan borç kanununu kaldırılarak ekonomik anlamdaki sorunlarını da halletmiş oldu.
6:06
1 -
Gönderdiğiniz cevaplara bayıldım.
5:45
4 -
[…] Karar Alma Sürecinde Ben De Varım Cevapları Sayfa 204-205-206-207 […]
5:12
2 -
[…] Nitelikli İnsan Gücü ve Gelişen Ekonomi Cevapları Sayfa 182-183 […]
4:40
2 -
Verilen sorularI daha önce çözdüm kontrol ettim bu suteden
4:25
2 -
Türkiye'de kadınlar siyasette, ekonomide vb. bu kadar aktif rol almazken verilen haklar ve aynı zamanda kadınların azim ve çabasıyla çeşitli alanlarda gösterdikleri başarıları ile örnek olacak noktaya gelmişlerdir.
4:19
1 -
4:18
0 -
İmece usulü, genel olarak küçük yerleşim yerlerinde insanların toplanıp işlerini birlikte ve sırayla yapması demektir. Anadolu’da uygulanan eski bir gelenek olup tarla sürmeden farklı ve zorlu işlere kadar el birliği yaparak bu uygulama sayesinde işlerini halletmeye çalışmışlardır.
3:29
2 -
3:03
0 -
Bir bölgede yapılan ekonomik faaliyetler o bölgenin kalkınmasını, gelişmesini, ihtiyacını yeteri kadar karşılaması kadar yatırım amacıyla kullanılarak bölgenin daha fazla avantaj kazanmasını sağlamaktadır. Örneğin Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen buğday iş gücünü, tarımı geliştirdiği gibi yatırım amacıyla sattığı yerlerden de bölge kazanç sağlamaktadır.
2:45
1 -
Teşekkürler. Senin sayende ödevlerime buradan baktım. Hocayı kandırdım. Tekrardan teşekkürler. Kolay gelsin. Siteyi yıldızladım çok iyi bir site.
2:28
2 -
Geçmişten günümüze üretimi artırmak amacıyla bir çok yöntem denenmiştir. Öncelikle tamamen insan gücüne dayalı olan üretim zamanla insana da bağlı araçlar geliştirilmiştir. En son makine ve fabrikaların icat edilmesi ile üretimi gerçekleştirenler adına büyük bir kolaylık sağlanmış oldu.
2:27
2 -
2:24
0 -
Bir haberde görmüştüm sabahları aynaya bakıp gülümseyerek kendinizle selamlaşın diyordu bunu görünce aklıma hemen bu geldi.Bende her sabah yaparım ve insana gerçekten çok güzel bir enerji veriyor.
2:07
1 -
2:03
0 -
Birinci dünya savaşına katılan devletlerden bazıları yenilgiyle bazıları galibiyetle ayrılmıştır. Yenilgiyle ayrılan devletlerin çaresizliğinden istifade etmek isteyenler sundukları şartlar mecburi bir anlaşmadan ibaret olduğundan ateşkes olarak tanımlanır. Bunları kalıcı çözüm getirmediğinden ikinci dünya savaşına zemin hazırlayan nedenlerden biri olmuştur.
1:45
1 -
yukarıdaki yazıda görmüş oldum bir tane kurum milli eğitim bakanlığı milli eğitim bakanlığı ülkemizin her bir köşesinde bulunan eğitim kurumlarına sahip olan ve onların maddi manevi bütün ihtiyaçlarını gideren onlara destek çıkan bir kuruluştur milli eğitim bakanlığı bünyesinde bulunan birçok çalışanı ve yaptığı çalışmalar ile birçok hizmet veren önemli bir bakanlığımız Iğdır ülkemizde bulunan bütün öğrenciler milli eğitim bakanlığının bünyesinde barındırır ve tabii ki bununla birlikte bütün öğretmenler öğretim görevlileri bütün eğitimciler de milli eğitim bakanlığına bağlıdır
12:29
1 -
Haklarımız devletin belirlediği aynı zamanda uluslararası düzeyde belirlenmiş hak ve kurallardan oluşmaktadır. Devlet güvencesinde olan bu hakların korunması konusundaki sorumluluk başta bu haklara sahip olan bizleriz.
12:27
1 -
Atatürk, ülkemiz adına yaptığı girişimlerle ülkeyi kalkındırmak, daha iyi bir geleceğe sahip olmak için çaba sarf etmiştir. Bundan rahatsız duyanlar Atatürk'e suikast girişimde bulunarak zarar vermek istese de gayelerine erişememişlerdir.
11:54
1 -
Cumhuriyetin kurulmasından sonra siyasi hayatı yeniden şekillenmeye başlayan Türkiye, yeni oluşumları ile yenilikler getirmiştir. Türkiye'nin meselelerinin yanı sıra çok partili hayata geçiş dönemi de bu dönemde gerçekleşmiştir.
11:37
1 -
geçmişten günümüze misafirler her zaman gereken önemi ve ehemmiyeti her zaman vermişizdir kültürümüzde örf ve adetlerimiz den gelen bu durum gelen misafirlere ne olursa olsun herzaman en iyi hizmeti vermemiz gerektiğini bize söylemektedir.bu sebeplerden dolayı geçmişten günümüze dayanan bu örf ve adet günümüzde devam etmektedir misafire kim olursa olsun dost ve düşman bile olsa her zaman en iyi şekilde ağlamalı ve onu dinimizde mutlu bir şekilde tekrar yollamalıyız
11:30
1 -
Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının temel esası, milleti refaha ulaştıracak, ülkeyi daha iyi yerlere taşıyacak kanun ve yeniliklerin getirilmesi amacı taşımaktadır. Günümüz Türkiye'nin temelini oluşturan ilke ve inkılaplar Atatürk'ün birer eseridir.
11:26
1 -
[…] Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum Cevapları Sayfa 170-171-172-173-174 […]
11:00
2 -
İnsanlar herhangi bir sorun karşısında sakin kalmayı soğukkanlı olmayı öğrenmelidirler.Örneğin gözümüzün önünde bir kaza oldu orada donup kalmak yerine sakinliğimizi korumalı ve ambulansı aramalıyız.
10:53
1 -
Hatay'ın konumu gereği ve öneminden dolayı Türkiye'nin önemli topraklarından biridir. Dış ülkeler öneminden dolayı Türk topraklarından koparmak isteseler de Atatürk'ün ileri görüşlülüğünden dolayı bu mesele çözülene değin vazgeçmemiştir.
10:07
1 -
Cumhuriyet döneminde çok partili hayata geçilmiş ve bu terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası ile oluşturulmuştur. Böylece tek bir düşünce etrafında toplanan siyaset farklı düşünceye sahip halkın da yönetimde etkili olması sağlanmış oldu.
9:54
1 -
Nasrettin hoca yüzyıllar önce yaşamış önemli bir insandır Nasrettin hoca'nın fıkraları günümüzde halen büyüklerimiz tarafından bizlere anlatılmakta ve birçok fıkrası insanın hayatına düzen vermekt ve öğüt vermektedir Nasrettin hocaya gereken önemi ve değeri vermeli ona saygi duymalıyız.
8:30
1 -
Atatürk'ün liderliği, vizyonu yapılamayacak kadar zor olan meseleleri gerçekleştirmiş biri olarak sadece Türkiye'de değil dünyada da adını duyurmuş bir şahsiyettir. Bundan dolayı vefatı da büyük bir yankı uyandırmış ilgilenilen önemli bir mesele olmuştur.
7:10
1 -
Şiirler insanların duygularını en iyi şekilde ifade ettiği ve duygularını kağıda geçirdiği en önemli yazı şekillerinden bir tanesidir şair olan insanlar duygularını her zaman daha kolay şekilde ifade edebilir ve dünyaya bakış açıları daha iyi olabilir.yapamıyorsan dinlemeli ve mutlaka okumalıyız.
6:46
1 -
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları akrabalık çok güzel bir şeydir ,
4:45
3 -
Türk dış politikasının temel ilkleri dış ülkelerle yapılacaklar karşılıklı anlaşmalara bağlanması, özgür bir tutum sergilenmesi, yapılacaklara karşılık verilmesi gibi bir devletin sınırlarını ve dış ülkelerle olan iletişimini olumlu etkileyecek unsurlardan oluşmaktadır.
4:10
1 -
Atatürk'ün önderliğinde kurulmuş olan yeni devlet ile öngördüğü yeni Türkiye için halkın bu düzeni koruyacak, geliştirecek çalışmalarda bulunmasını istemiş ve bunu Nutuk adlı eserinde Gençliğe Hitabesinde dile getirerek bildirmiştir.
4:10
1 -
verilecektir ve huzurlu bir sonsuz vatan sevgisi her insan içinde bulunması gereken önemli bir duygudur vatan sevgisi olan insanlar bayrağını ve milletin her zaman koruyan ve savunan insanlardırözgür ve bağımsız olduğunu kanıtlamaktadır. Bu yüzden ülkemizde yaşayan her bireyin vatanına bayrağına her türlü durumda sahip çıkması gerekmektedir.
3:48
1 -
2:37
0 -
Bir ülkenin en büyük zenginliği o ülkede doğal halde bulunan temel kaynaklarıdır. Bunlar ormanlar, madenler, toprak, iklim gibi üretim sağlanıp dağımın oluşturulup halkın tüketimine sunulabilecek ürünlerdir. Ülkemiz bu açıdan zengin bir ülkedir.
2:12
2 -
Dijital dünyanın gelişmesi ile birlikte hayatımızda türlü kolaylıklar ve yararlar getirmiştir. Üretimin hızlı ve çeşitli hale gelmesi, hızla ulaştırılma yöntemleri gibi bir çok faydası bulunmaktadır.
1:15
1 -
[…] Atatürk ve Demokrasi Etkinlik Cevapları Sayfa 188-189-190-191 […]
1:05
2 -
Çok teşekkürler bana çok yardımcı oldu bu ödev ama bu hikayeyi okuduğumda aklima başka hikaye gelmosti tekrar cok tesekurler
12:36
1 -
Cumhuriyetin kurulmasından sonra ekonomik alanda yapılan değişiklikler hem Türk milletini ilgilendiren hem de yabancı uyruklu kimseleri ilgilendiren meseleler ortaya konmuştur. Türkiye'nin lehine olacak haklarını koruyacak kararlar ve kanunlar getirilmiştir.
12:35
1 -
Teknolojinin hayatımıza girmediği hiç bir yer yok gibidir. İnsanlar için büyük öneme sahip olan teknoloji sağlıktan, bilime, eğitimden, sanata kadar faydasını görerek kullanmayı sürdürmekteyiz.
12:26
1 -
ben de ülkemizde yaşayan her 1 ay kararlarına uyurken demokratik bir şekilde almalıdır bunun sebebi her zaman adaletli ve kurallara uygun bir şekilde olmasıdır eğer demokratik şekilde kararlar almaz isek bir insanı mutlu ederken diğer insan üzebiliriz bu sebepten dolayıdır ki bir iş yaparken bir karar alırken bir yere giderken her zaman danışmalı ve demokratik bir karar almaya Özen göstermeliyiz
12:05
1 -
Önemli buluşlar yapmış olan Türk bilim insanları dünyaya kayda değer katkıları olmuştur. Bunlardan biri de tıp alanında başarı göstermiş olan Aziz Sancar'dır.
19 Ocak 2022 11:58
1 -
Ne kadar işime yaradı teşekkür ederim
11:45
4 -
İnsanların iyi ve her türlü duygusal anlarına iyi gelebilen müzik, çeşitli dallarıyla da farklı tercihe sahip olan insanların dinletisine sahip olmaktadır. Müziğin her anımıza hitap etmesinden dolayı hemen hemen her an da hayatımızda yer almaktadır.
9:19
1 -
Milli mücadele döneminde Anadolu'daki insanlar yurtları için göstermiş olduğu mücadele olumlu sonuç vermiş olsa da can ve mal kayıpları büyük bir iz bıraktığından yeni bir diriliş olarak İstiklal Marşı yazılmıştır. Mehmet Akif Ersoy'un bir daha böyle bir durum yaşanmaması adına ettiği dileğidir.
6:45
1 -
Çok beğendim. ödevim için bana yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizede tavsiye ederim ;-)
2:06
1 -
Şiir duyguları yansıtan önemli edebi türlerden biridir. Sanatsal değeri olmasından dolayı küçük büyük herkese hitap eder. Çocukların genel olarak şiirlerinde onların iç dünyasındaki masumiyetini aktaran önemli bir araç görevi görmektedir.
1:40
1 -
Atatürk'ün amacı cumhuriyet yönetiminin getirilmesi ve ülkenin bu yönetimle yönetilmesiydi. Fakat halk buna hazır olmadığından adım adım ilerleyecek vizyona sahip olduğundan başarılı olmuştur.
8:30
1 -
6:48
0 -
Çook güzel bir dev sitesi bundan sonra sosyal ödevlerimi bu sevdiğim siteden yapacağım arkadaşlar sizde bu siteyi öneriyorum
18 Ocak 2022 11:30
3 -
bu sayfadaki tarih etkinliklerini yapamadım sitenizden cevaplara baktım. Ben tarih dersinde baya gerideyim. Hiç de sevmiyorum malesef.
9:41
1 -
Çok yardımcı oldu Teşekkürler ? iki saat diğer sitelere baktım aradım size baktım şıp diye buldum sağ olun.Lol nick xxxLordxxxTR ekleyin
9:35
1 -
8:23
0 -
Benim en çok uzay ve elektrikli araba çalışması yapan space x firması dikkatimi çekiyor.Musk projelerinde uzay seyehati bile yaptırdı insanlara.Giderleri azalttı.Uzaya gönderilen roketleri geri getirdi.Çok büyük başarılara imza attı
8:17
1 -
Boş bırakılan yerlerin çoğunu bilemedim çok zor veya ben çok unutkanım :) Cevap anahtarınız için emekleriniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma da önerdim bu siteyi herkes yararlanıyor.
7:45
1 -
Teknoloji sürekli değişerek ve ilerleyerek hayatımızın her alanına girmektedir. Mesela bu devrin en önemli aleti akıllı telefonlardır. Yavaş yavaş insanlar bu telefonlara bağımlı hale gelmektedir.
6:10
3 -
Atatürk ilkeleri insanlara yol gösteren ilkelerdir. Ulu önder olarak kabul eden Türk milleti tek bir amaç olarak görüp 15 Temmuz gibi olağanüstü durumlarda milliyetçilik anlayışı ile tek yürek olmaktadırlar.
4:23
2 -
Engel, doğuştan veya sonradan meydana gelen bir durum olsa da mutluluğa engel olan bir durum değildir. Bunu engel olarak görmeyip başarıya doğru mutlu adımlarla ilerlemek gerekir.
4:11
1 -
Katı, sıvı ve gaz maddelerinin yapısı hal değişimine uğraması neticesinde yapısında bazı değişiklikler meydana gelir. Deneysel çalışmalar neticesinde maddelerin hal değişimi gözlemlenmektedir.
4:08
1 -
[…] Ülkemizin Kaynakları ve Ekonomik Faaliyetleri Cevapları Sayfa 160-161-162-163-164-165-166-167-168… […]
3:48
2 -
Ben buranın cevapları sayesinde her gün çalışkan oluyorum
3:30
3 -
Yabancı kelimeleri her yerde görebiliyoruz. Yabancı kelime kullanınca daha havalı olduklarını düşünüyorlar ama bizim öz Türkçe'miz çok daha güzel. Eskiden Denizli Valisi bu konu hakkında bir çalışma yapmıştı.
3:29
1 -
Ailemden ayrı kalmak zorunda kaldım evet gerçekten çok zordu. Özgüvenimi kaybetmeme neden oldu. Anne ve babalarımız bizler için çok önemli bunu anladım.
3:15
1 -
Boşluk doldurma sorularında bazen yanlışlar yapıyorum.Bazı sorular biraz geniş anlamlı olunca o boşluklara bazen birkaç tane kelime gelebiliyor.Ama muhtemelen öğretmende bu cevapları kabul ediyordur.
2:59
4 -
Hareket eden bir misketi durdurmak için miskete ne tür bir kuvvet uygulamamız gerekir Hareket eden bir miskete itme kuvveti uygulanması gerekmektedir. Sadece misket değil hareket halinde olan bütün cisimleri durdurmak için hareket yönüne bağlı olarak ters bir kuvvet uygulandığından hareket halinde olan cisim yavaşlayarak durmaktadır. İşte bu nedenle fizikte bir cisim durması için ters yönde kuvvet şart olarak gösterilmektedir.
2:55
4 -
Yediklerimizi boşaltmamız gereklidir yoksa karnımız şişer bağırsaklarımız şişer daha fazla da depolamak istersek patlar ve bizi atık maddeler zehirleyebilir ve ölebiliriz.Yemek ihtiyacı gibi boşaltma ihtiyacı da hayati öneme sahiptir
2:20
2 -
Mustafa Kemal Atatürk; bu ülkenin başına gelmiş en büyük şanstır. İleri görüşlülüğü sayesinde seneler sonra olacakları bile kestirmiş ve ona göre önlem almıştır, almamızı istemiştir.
1:48
1 -
BEN ÖDEVYAPMAYI VE DERS YAPMAYI ÇOK SEVERİM DERSLERDE 100 ALIRIM NOTLARIM ÇOK İYİ TAKDİR ALDIM
1:25
3 -
Sigaranın solunum sistemi üzerine etkileri nelerdir Sigara içilirken dumanı akciğerlere çekildiğinden, dumanın içerdiği tahriş edici maddeler, solunum sistemini direkt olarak etkilemektedir. Böylece sigara ağız ve burundan başlayarak, akciğer alveollerine kadar uzanan solunum sisteminin her bölümünde birçok hastalığa neden olmaktadır. Tahrişin sürmesi halinde bu hastalıklar kronikleşmektedir. Sigaranın solunum sisteminde yaptığı bu değişiklikler, farenjit, larenjit ve ses değişikliklerine neden olmaktadır. Sigara içenlerde sık rastlanan belirtiler; öksürük, balgam, nefes darlığı ve hırıltılı solunumdur. Gırtlak kanseri (Sigara içenlerde, sigara içmeyenlere oranla 10 kat fazla görülmektedir.)Sigara gırtlak kanseri yanında, akciğer kanseri, boğaz iltihabı, gırtlak iltihabı, bronşların iltihabı, nefes darlığına sebep olmaktadır.
11:30
2 -
Çok güzel ve ayrıntılı yapmışsınız cevapları ?
11:23
2 -
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları çok teşekkürler sayenizde ödevimi kolaylıkla yapabildim
9:45
2 -
[…] Çocuk Bahçesindeki Bekçi Cevapları Sayfa 136-137-138-139-140-141-142 […]
9:44
4 -
[…] Hayatımızdaki Sosyal Bilimler Cevapları Sayfa 136-137-138-139-140-141-142 […]
9:10
2 -
çok teşekkür ederim işime yaradı...
9:08
3 -
İnsanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi gerekiyor.Özgür olduğumuz sürece toplum içinde konuşurken düşüncelerimiz anlatırken hiçbirşeyden korkmaz ve çekinmeyiz.Günümüzde gazeteciler en çok bundan sorun yaşıyorlar
9:00
1 -
Yolu en çabuk bitiren 3 numaralı kişidir. En hızlı o gitmiştir. Ama yolun uzunluğuna göre de hızlar değişmektedir. Mesela birisinin yolu daha uzun diğerinin daha kısa olabilir.
8:00
1 -
Sokağa çıkma yasağı kişinin tüm ihtiyaçlarını gidermesini engeller.En başta özgürlük kısıtlanır.Zorla evde tutulma hissi hapishanelerden ne farkı var ki.Bu yüzden özgürlüklerimize demokrasiye sahip çıkmalıyız
7:45
1 -
Asurlar ilk kütüphaneyi kurmuşlar ama dünyanın en büyük kütüphanesi iskenderiyedir.O dönemin büyük alimlerinin tüm kitapları orada saklanmıştır.Ama çıkan yangınla tüm bilimsel kitapları yanmıştır.
7:26
1 -
Kaldırımlar şiirini çok sevdim. Anlamı da çok anlaşılır şekilde bence. Bazı dizelerdeki kelimelerin anlamını kendim tahmin edip sözlükten karşılaştırdım. Hemen hepsi doğru çıktı.
6:36
1 -
çok güzel bir ödev çalışması bence
6:11
3 -
Valla çok güzel olmuş bu siteyi kim kurmuşsa allah ondan razı olsun bu yüzden bu siteyi etiketliyeceğim ayrıca sınıf arkadaşlarıma da önerip Facebook Twitter ve İnstagramda etiketliyeceğim size çok teşekkür ediyorum
4:10
3 -
[…] Sokak (Dinleme/izleme Metni) Cevapları Sayfa 155-156-157-158 […]
3:25
4 -
Anadolu isminin nereden geldiğiyle alakalı hiçbir fikrim yoktu.Ama hikaye bana boş ve eksik geldi merak ettim bakalım gerçekten de doğru mu bende biraz araştırma yapacağım bu konuda gerçek mi diye
3:15
1 -
Barınaklar sokak hayvanlarını tedavi etmek doyurmak ve yaşamalarını sağlamak için yapılmış yerlerdir. Fakat günümüzde barınaklar iyi şekilde çalışmıyorlar. Umarım ileride güzelleşirler.
2:43
2 -
İstiklal marşımız Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu bağımsızlık şiiri midir �stiklal marşı ülkemizin en önemli değerlerinden bir tanesidir bu ülkenin bağımsızlığını temsil eden en önemli unsurlar bayrak ve o ülkenin milli marşıdır bizim milli marşımız ise İstiklal marşı İstiklal Marşı'nın şairi olan Mehmet Akif Ersoy bu şiiri ilham olarak kazanmış olduğumuz milli zaferler ve Kurtuluş Savaşı'ndan esinlenerek yazılmıştır İstiklal marşı'mızı her genç ezbere bilmek TV her yerde gururla söylemektedir
1:55
1 -
Ülke nüfusu marmara bölgesinde yoğunluk göstermektedir.Şimdilerde ise tekirdağa doğru bir kentleşme görülüyor.İstanbul artık trakyaya doğru kaymaya başladı.Fabrikalardan dolayı artık kentler biraz daha genişledi
1:26
1 -
[…] Emeğe Saygı Duyuyorum Cevapları Sayfa 150-151-152-153 […]
12:42
2 -
12:17
0 -
12:13
0 -
12:04
0 -
Kırsal kesimden genellikle geçim sıkıntısı çeken arazisi olmayan tarım yapamayan insanlar göç etmektedir.Ya da eğitim ihtiyaçlarını daha iyi sağlamak için buradan genç insanlar göç etmektedirler
17 Ocak 2022 11:24
1 -
Ben bilim adamı olsaydım daha çok iletişim ve ulaşım alanında çalışmalar yapardım çünkü günümüzde insanlar ulaşım ve iletişimi diğer teknolojik aletlere ve gelişmelere nazaran daha fazla kullanmaktadır eğer bir bilim adamı olsaydım bu konular üzerinde çalışmalarını her zaman yoğunluk da arttırmış olurdum.
11:20
1 -
Kanuni döneminde yaşamış ve saray tarafından farkedilmiş ve savaşlarda köprüler gibi büyük işler yaparak önemli yerlere gelmiştir.Sonrasında sarayın mimarlarından olmuş ve birçok eser inşa etmiştir.
11:15
1 -
Engelli insanların yaşam haklarının düşünülerek binalar ve işletmeler yapılsın istiyorum.Hala kaldırımların bir çoğunda bile tekerlekli sandalyeler için iniş ve çıkış yerleri bile ayarlanmamış.Bunları düşünmeleri lazım
10:45
1 -
Teşekkür ederimmm
10:15
3 -
Bu konuya güzelce çalışmama rağmen hala fiilimsi konusunu tam olarak bilmiyorum.Aynı türden fiilimsi midir soruları da çok zor gleiyor bana zaten fiilimsiyi bile zor farkediyorum cevabı bulmak bu yüzden çok zor ve zaman kaybettiriyor
9:55
2 -
çok güzel olmuş hepiizin elerine sağlık güzel olmuş
9:46
2 -
9:05
0 -
kitaplar bilgi öğrenmek için en önemli araçlardır. Aslında artık kitaplarla birlikte teknolojik cihazlar da bu görevi görmektedir. Mesela internet, bilgisayar gibi yardımcı araçlar da vardır.
9:02
1 -
Eğer fatura almazsak aldığımız ürünün o mağazadan alındığını ispatlayamayız. İspatlayamadığımız için garantiden veya ürünün hatalı çıkması durumunda değiştirme gibi haklarımızdan yararlanamayabiliriz.
8:28
1 -
[…] Küçük Çocuk Metni Cevapları Sayfa 79-80-81-82-83-84-85 […]
8:28
3 -
Artık dünya eskisi gibi değil küresel toplumlar oluşturdu belki ilerde ırklar ayrımı bile olmaz seyehatler eskisi gibi değil milletler artık birbirleri hakkında çok fazla bilgiye sahipler eskiden barbar olarak bilinen türkler artık değerli insan olarak görülüyor
8:15
1 -
bence çok güzel bir uygulama tüm ödevlerimi burdan yaptım
7:25
7 -
Günlük hayatımızda vazgeçilmez teknolojik ürünler, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar, bulaşık makineleri ve arabalardır. Daha birçok şey var ama bunlar benim için en önemlilerdir.
7:20
1 -
Boşluk doldurmalar çok güzeldi. Hem öğretici hem düşündürücü. Batıdan doğuya doğru gidildikçe deniz seviyesinden yükselti artar. Aynı şekilde kuzey ve doğu bölgelerine gittikçe soğuk iklim etki etmeye başlar.
7:20
1 -
Mustafa Kemal Paşanın çocuklara karşı davranışlarını yakınen görmeyi isterdim.Birçok hikayeye konu olan davranışları o dönemlerde yaşayan yabancı çocukların bile hatıratlarına konu olmuştur.
7:20
2 -
Akdeniz bitki örtüsü makidir.Bu makileri hayvanlar yiyor akdenizde :D Küçücük bodur çalı gibi ağaçlar.Bizim köyle hayvanlar bu alanlarda otlamaya götürülüyor.Ama çok hızlı eski şekillerini alıyorlar
7:15
1 -
6:45
0 -
[…] Tema Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 132-133-134 […]
6:45
4 -
Bence cok güzel yorumlar vermişler benim öğretmenim aferin dedi valla
6:39
4 -
İnsanların hem geçimlerini sağlamada hem de sağlıkları açısından çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Nitekim atalarımız işleyen demir ışıldar diyerek çalışmanın önemine ve çalışmanın sonucunun iyi sonuçlar çıkardığına işaret etmişlerdir.
6:35
1 -
Çevre kirliliğinin en büyük nedeni sanayi atıklarıdır. Sanayi atıkları çok büyük miktardadır ve bu atıklar kontrolllü olarak yok edilmezse doğaya çok büyük zarar verebilmektedir. Ayrıca biz de dikkat etmeliyiz çevre kirliliğine.
6:32
1 -
Çok güzel ama hoca kopya çektiğim için beni mahfedecek ?Not I love you ???
6:23
7 -
o gün ölen insanların haklarını nasıl ödeyecek o şerefsizler bakalım en büyük cezayı alırlar umarım.O insanlar boşuna ölmemiş olsun.Onca kadın erkek o gün bu millet için hayatlarını kaybettiler.Haklarını ödeyemeyeceğiz
6:00
1 -
Çok güzel olmuş beğendim tavsiye ederim ????
4:50
2 -
Çok guzelllll kesinlikle odevlerimin hepsi biiittii yarın hocamdan afferrimmmm alicam çok tessekkuurrr ederim hepsi sizin sayenizde ulddduu iyi aksssssammmmlarrr
4:20
2 -
Zaten duyma engelliler sözcükler olmadan anlaşabiliyor.Beden dili işaret dili gibi şeyleri kullanarak yapıyor bunları.Keşke bizde öğrenseydik işaret dilini okullarda dersleri olsaydı o zaman bizde iletişim kurabilirdik o arkadaşlarımızla
4:05
3 -
3:57
0 -
Bende ilkokulda bu siteyi çok kullanırdım ama ortaokula geçince hocalar internetten baktığımızı anlamaya başladı hele türkçe hocası, o yüzden ortaokula geçince internetten bakmamaya çalışın ama gerektiğinde bakın :)
3:30
9 -
Tarihimizin en büyük devletlerinden olan Osmanlı devleti hakkında bir çok bilgiyi bu ünitede öğrendim. Bu ünite bize şanlı tarihimizi anlatıyor. Bu yazı sayesinde de öğrendiklerimi pekiştirdim.
3:25
3 -
Gerçekten çok iyi ve bana yardım etti ☺??
3:05
8 -
Tüm icatlar insanların yaşamlarını kolaylaştırmak içindir.Sanayi devrimiyle beraber başlayan teknolojik icatlar günümüze kadar gelişerek devam etmiştir.Telefon bilgisayar gibi aletler de insanların çalışmalarını daha da kolaylaştırmıştır
2:33
1 -
Sevr anlaşması Tüm türk devletinin çıkarlarının yok sayıldığı bir anlaşmadır.Ülkeki yabancı devletler kağıt üzerinde bölüşmüş ve işgal planları yapmıştır osmanlı ordusu tasfiye edilmiştir
2:25
1 -
Küresel ısınma; biz insanların doğaya verdiği zararlar sonucu oluşan ve önüne geçilmezse büyük felaketlere yol açacak bir olaydır. Küresel ısınma ile sıcaklıklar artacak ve buzullar eriyecektir.
2:09
1 -
çok güzel bayıldımm teşekür ederim <333
1:55
7 -
[…] Milli Kültürümüz Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 128-129-130-131 […]
1:50
3 -
Çok teşekkürler ödevim için çok yardımcı oluyor teşekkür ederim.
1:30
9 -
ülkemiz Türkiye tam bir doğal afet bölgesidir bu yüzden biz gençler ve ülkemizdeki bütün bireyler doğal afetlere karşı bilinçlendirmek ve her türlü hazırlıkları önceden yapmış olmalıyız okullarda liselerde yeni olarak bütün eğitim yuvalarında çocuklara doğal afetlere karşı neler yapılması gerektiğini o an neler yapabiliriz gibi çalışmaları her zaman öğretmeli ve bunların tatlı katlarını yaptırmalıyız doğal afetler hem ülkede her an her saniye gerçekleşebilecek bir doğa olayıdır bu doğa olaylarına karşı her zaman hazırlıklı olmalı ve bilinçli olmalıyız
12:25
1 -
Gerçekten çok güzel olmuş ellerinize sağlık çok ama çok beğendim
12:02
2 -
Çok iyi bir site tavsiye ederim
11:25
4 -
[…] Bu Nehir Bizim Cevapları Sayfa 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78 […]
10:36
5 -
Çok güzel olmuş teşekkürler elinize sağlık
10:17
5 -
Yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim forum ders cevapları yazan için ??
9:15
2 -
teşekürler ödevimde bana çok yardımcı oldu daha iyi anlayabildim konuyu sağolun
9:10
2 -
mediine müdafii olan Fahrettin Paşa sayadı kanunundan sonra altay soyadını alan kişi mi ? Bu konuda bilgim yok.Ama şundan eminim Mustafa Kemal Paşa hakkında söylenilenlerden tamamı eskiktir paşa kesinlikle daha fazlasını hakediyor.Yaşa Mustafa Kemal Paşa
6:45
1 -
Çok beğendim ödevime yardımcı oldunuz gerçekten hepimizi çok mutlu etmeyi başarıyorsunuz
4:50
9 -
20000000puan verdim size
4:45
5 -
çok iyibir şey
4:30
2 -
Ben akdeniz bölgesinde oturuyorum.Burada genellikle işler hep turizm ağırlıklı.Deniz olmasından ve havasının 3 mevsim sıcak olmasından dolayı yabancılar tarafından çok fazla sevilen bir ülke.İşler de buna göre şekillenmiş
3:50
2 -
bu forum sitesi sayesinde de çok yararlandım çok teşekkür ederim
3:30
3 -
Yeniden ülke yönetimi eskisi gibi olmaması için meclis gerekliydi bir kişinin fikirleri değil toplumun ortak fikirleri ya da toplumda çoğunluk olanların fikirlerinin yerine getirilmesi gerekliydi.Yoksa cumhuriyet olmaz yine monarşi olurdu
2:45
1 -
Hayvanları konuşturarak anlatım fikrini ilk olarak düşünmüş olması bana çok ilginç geliyor.Böyle şeyleri ilk yapabilmeyi isterdim ya bizim aklımıza gelenler hep yapıldı ya da biz bunları düşünmekte çok üşengeçiz
12:35
1 -
Bu çok faydalı bence ödevleri yapmamıza bize yardımcı oluyor çok tesekur ederiz böyle bisey çıkardığınız için devamını dileriz
16 Ocak 2022 10:57
2 -
Ne olursa olsun her zaman hayal etmeli ve hayallerimizin peşinden koşmalıyız. Eğer istediğimiz bir şeyi haya etmezsek o işi başarmamız çok zor olur. Bu sebepten dolayı her zaman hayal etmeli ve çok çalışmalıyız.
9:35
1 -
teşekürler çok yardımcı oldu ödevimde konuyu daha iyi anladım elinize sağlık bukadar güzel site bulamazdım
8:41
2 -
Milli mücadele hangi olayla başlamıştır 1.Dünya Savaşında Osmanlı Devleti yenilince İtilaf Devletleri yurdumuzu işgal etmeye başladılar.Bu durum Türk Milletinin yok olması demekti.Tarihten de anlaşılacağı gibi Türk Milleti özgürlük ve bağımsızlığına düşkün bir milletti. Atatürk başta olmak üzere milletimizin ileri gelenleri vatanın kurtuluşu için çeşitli çareler aramaya başladılar.Bu çarelerden biride hep birlikte düşmana karşı koymaktı. O dönemde itilaf devletleri Samsun bölgesine çıkartma yapmışlardı ve bunun üzerine bölgede bulunan Hamdi Bey ve asker arkadaşları duruma tepki göstermek için dağa çıkmışlardı. Bu durum üzerine İngilizler olayları bastırmak amacıyla Sultan Vahdettin’e baskı uygulamaya başladılar. Sultan Vahdettin, bu baskılar üzerine Atatürk’ü bölgeye, çıkan isyanı bastırmak amacıyla göndermiş,ancak Atatürk,19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkarak isyanı bastırmak yerine, halkı mücadeleye teşvik etmiş ve bu sayede Milli Mücadeleyi başlatmıştır
7:45
2 -
Kütüphanelerde her zaman sessiz olmaya özen göstermeliyiz. Kütüphaneler araştırma ve ödevlerin yapıldığı bilgi yuvalarıdır. Bende bir çok zaman araştırma için kütüphanelere giderim.
5:36
1 -
Anadolu'ya gelmemiz ile birlikte bu topraklarda barış ve huzuru sağladık. Atalarımız bir çok devlet kurmuş ve yıkmıştır. Bu devletlerin ortak noktası İnsanların huzuru ve refahı olmuştur.
5:33
1 -
Ben ağırlık kaldırıyorum kol kaslarını geliştirmek için çalışmaya başladığım zamanlarda kaslarım çok sertleşiyor hemen bıraktığım zamanlarda ise ağrıyor spor yaparken de yavaş yavaş arttırmak ve birden bırakmamak gerekiyor
3:45
3 -
2:41
0 -
Bu ülkenin insanları ay yıldızlı bayrağımız için çok fazla kan döktü.Çok fazla da kanımız döküldü.Şehitlerimizin kanını sembolize ediyor bayrağımız bu yüzden bu bayrak bizim için çok kutsal bir değerdir
1:25
1 -
[…] Canım Kitaplığım Metni Cevapları Sayfa 26-27-28-29-30-31 […]
12:45
3 -
Çanakkale deniz savaşı ülkemizin o kadar yokluk içinde girip galip çıktığı ve Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başarısıdır.Tüm devletlerin bir araya gelip sonsuz güçteki donanmaları olduğu halde kaybetmişlerdir
11:39
1 -
Ben kesinlikle şiir tercih ederdim.Şiir yazabilmeyi çok isterdim.Çünkü insan duygularını hissettiklerini şiirsel bir dille ifade edebilirse kesinlikle gerçek hayatta da çok başarılı olur.Kendisini iyi ifade edebilen bir birey demektir
10:56
1 -
Osmanlı devletinin de katıldığı bu savaş bir çok zaferle sonuçlansa da genel anlamda savaşı kaybetti. Osmanlı devleti güçsüz zamanında bu savaşa girerek çok büyük riskler aldı.
9:30
1 -
Çok iyi sizin sayenizde ödevlerini hemen yapabiliyorum
8:50
3 -
İzlemeyen arkadaşlara Veda filmini tavsiye ediyorum.Atatürk hakkında güzel bilgiler elde edebilir ve o dönemi rahatlıkla anlayabilirsiniz.Mustafa Kemali sorgulamadan önce onun hayatını bilin arkadaşlar
8:45
2 -
Millet olarak hiç bir zaman esir kalamaz ve birilerinin hükmü altına girmeyiz. Atalarımız işgal altında iken zorluklara rağmen savaşmış ve düşmana hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Atalarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.
6:56
1 -
[…] 1. Tema Okuma Kültürü Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 40-41 […]
6:25
2 -
Çok güzel yazmış şiiri
1:15
3 -
Bu metin gerçekten bize vermiş olduğu mesaj bakımından çok güzel. Dostluğun ve arkadaşlığın bizlere ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Ödev yaparken böyle bilgiler öğrenmek gerçekten çok güzel ve faydalı.
1:12
1 -
Çok yardımcı oldu teşekkürler
12:45
2 -
Başkalarının sözünü kesmek hiç güzel birşey değildir. Benim arkadaşım sözümü kestiğinde hem üzülüyorum hemde sinirleniyorum o yüzden bende başkalarının sözünü kesmemeye dikkat ediyorum.
15 Ocak 2022 9:33
3 -
Çok teşekkürler çok yardımcı oldunuz Hoca bize sayfa 51 70 'e kadar ödev vermişti ben hep bu siteden yapıyorum tekrar teşekkür ederim FORUM E-ÖDEV
9:15
4 -
Sizce Atatürk ölmeden önce servetinin bir kısmını Türk Dil Kurumuna ve Türk Tarih Kurumuna niçin bağışlamıştır? O’nun Türk diline ve Türk Tarihine ne kadar çok önem verdiğinin göstergesidir. Türk dilinin ve Tarihinin daha iyi anlaşılması, korunması, gelişmesi ve gelecek nesillere korunarak aktarılması için Atatürk böyle bir şey yapmış olabilir. Çünkü milletleri meydana getiren iki unsur tarih birliği ve dil birliğidir. Tarih birliği ve dil birliği olmadan millet meydana gelmez ve kalıcı olmaz.
7:34
1 -
Osmanlı devletinin zayıflayıp yıkılmasının en önemli nedeni Avrupa'lı devletlere kıyasla her bakımdan geride kalmasıdır. Batılı devletler sanayi, sanat, askeri olarak kendilerini geliştirip üretirken Osmanlı devleti de onlara bağımlı bir devlet haline gelmiştir. Bu durumda Osmanlı devletini olumsuz etkilemiştir.
7:07
1 -
Bizim ülkemiz çok güzel ama son zamanlarda olan şeyler yüzünden üzülüyorum.Sürekli olaylar oluyor kavgalar gürültüler şiddet bu yüzden çok üzülüyorum aslında beraber mutlu şekilde yaşayabilsek diyorum
6:50
2 -
Arkadaşlarımla sadece yeni tanıştığımız zamanlarda yani arkadaş oluncaya kadar iletişim problemleri yaşıyoruz onun dışında zaten alıştıktan sonra rahatça sohbet edebiliyoruz.Sadece birbirimize alışmamız gerekiyor
5:45
1 -
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, şiirin bu bölümü bayrağımızın eşsiz güzelliğini ne kadar da güzel anlatmış.En sevdiğim epik şiirlerden birisidir.Çok severek okuduğum bir şiirdir
5:29
1 -
[…] Hoşça Kalın, Güle Güle Cevapları Sayfa 16-17-18-19-20-21-22 […]
4:45
4 -
4:44
0 -
At türklerin hayatında hayvanların evcilleştirilmesinden itibaren büyük yer kaplar.Hem savaşçı hemde avcı oldukları için çok güzel at kullanırlar.At kullanmak hayatlarında hep önemli bir yerdedir
3:31
1 -
Gerçekten çok işime yaradı ödevlerimi hemen bitirdim elinize sağlık
3:19
7 -
Bunları kim yaptıysa ellerine sağlık ama bu ödevleri kendimiz yapmamız gerek ben bu ödevi yapmamıştım ?????????
3:15
4 -
Türkler islam dininin yayılmasında etkili olmuştur denilebilir ama bir o kadar da islam dini Türklerin zaferinden dolayı Hristiyan milletler Türklerden nefret etmiş dolayısıyla da islamdan nefret etmişlerdir
3:10
2 -
[…] Dumlupınar Savaşı Cevapları Sayfa 46-46-47-48-49-50-51 […]
2:25
3 -
[…] Tema Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 36-37-38 […]
12:04
2 -
ödevimde anlamadığım ya da yapamadığım yerlerde çok yardımcı oldu.Teşekkürler.
11:10
1 -
Zıt anlamlı kelimeleri çok iyi eşleştirebiliyorum .Ama paragrafta anlam sorularında bazen sıkıntı çekiyorum çok fazla kitap okumuyorum okusam sanırım bu problem de ortadan kalkacak.
11:07
2 -
Koca Seyit yani bildiğimiz adıyla onbaşı Seyit Çanakkale Savaşı'nda bir kahramanla imza atmıştı herkesin bildiği gibi kimsenin taşıyamayacağı koca koca kurşunları tek başına taşımış ve Çanakkale zaferinde çok önemli bir rol oynamıştır Seyit onbaşı'yı birçok isimsiz kahramanı bu savaşta yer alması ve savaşın kazanılmasında çok büyük faydalı olmuştur onlara bize bu güzel yurdu kurtardıkları ve canla başla azm ettikleri için herkese çok teşekkür ediyorum ruhları şad olsun
9:51
1 -
Türkler o dönemde anadoluda geniş bir alana yayılmış ve verimli toprakları kontrol altında tutuyordu.Bu dönem içerisinde tüm türk beyliklerini bir araya getirerek büyük bir devlet haline sonrasında imparatorluk haline getiren osmanlılar olmuştur
4:30
2 -
2:59
0 -
12:21
0 -
[…] Hak, Özgürlük, Sorumluluk Cevapları Sayfa 39-40-41 […]
12:16
4 -
Doğal afetler çeşitlidir. Deprem, sel, çığ gibi doğada gerçekleşen ve tedbir alınmadığında insana zarar verebilecek durumlardır. Doğal afetleri bilmek ve bu durumlarla karşılaşmadan önce ne yapılması gerektiğini bilmek gerekmektedir.
12:16
1 -
ben ödevimi kontrol etmek için bakıyorum amacım kopya çekmek değil ve ödev bir kopya değil eğitimdir sözüme katılan varsa kime atarsa sevinirim yasa kontrol etmek amacıyla TEŞEKÜR ederim
14 Ocak 2022 11:21
1 -
11:16
0 -
[…] Güvenli Oyun Cevapları Sayfa 110-111 […]
10:47
4 -

Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.