Anasayfa Kitap Cevapları
2 Mayıs 2023, 20:21 - Mehmet Yazdı

Mohaç Savaşı’nın İki Saat Gibi Kısa Bir Sürede Kazanılmasının Sebepleri Sizce Neler Olabilir? Tartışınız.

Mohaç Savaşı’nın İki Saat Gibi Kısa Bir Sürede Kazanılmasının Sebepleri Sizce Neler Olabilir?

Sonraki Ödev:  Şimdiye Kadar Bütün Padişahlar Batı Yönüne Seferler Yaparken I. Selim Neden Doğuya Seferler Yapmıştır? Tartışınız.

Mohaç Savaşı’nın İki Saat Gibi Kısa Bir Sürede Kazanılmasının Sebepleri Sizce Neler Olabilir Tartışınız.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63. Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı hafif süvarisi (60.000 asker), 300 hareketli top ve etkili tüfek kullanımı sayesinde Macar ağır süvari ana kuvvetini kaybederek savaşta Macarlar ağır bir yenilgiye uğradı.

Mohaç Muharebesi, Osmanlı ordusu ile Macaristan Krallığı arasında 29 Ağustos 1526’da Osmanlıların Macaristan’ın büyük bir kısmının kontrolünü ele geçirmesiyle sonuçlanan bir muharebeydi. Osmanlı hafif süvari kuvvetlerinin sayıca az olması ve 300 seyyar top ve tüfeklerin etkin kullanımı nedeniyle Macarların ana ağır süvari kuvvetlerini çabucak kaybetmesinden sonra savaş Macaristan’ı ağır bir yenilgiye uğrattı. O zamana kadar Avrupalıların karşılaşmadığı Osmanlı ordusu Macar ordusunu yendi ve Rahos’un Alacakaranlık Bölgesi’ni soldan terk ettiğini ve karanlıkta kaçtığını söyledi. Güneş, 29 Ağustos 1526’da 18:27’ye kadar batmadı, bu da savaşın 2-3 saatten fazla (belki 4-5 saat) sürdüğünü düşündürdü.

Sonraki Ödev:  İstanbul’un Fethinin Sonuçlarından Hangileri Orta Çağ’ın Kapanıp Yeni Çağ’ın Açılmasına Neden Olmuştur? Açıklayınız.
Sonraki Ödev:  11 Yıl Süren Fetret Devri’nde Osmanlı Devleti’nin Yıkılmama Sebepleri Nelerdir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Timur’un Ankara Savaşı’ndan Sonra Beyliklere Topraklarını Geri Vermesinin Amacı Nedir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne Girme Sebepleri Nelerdir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Niğbolu Zaferi İle Osmanlı Devleti'nin İslam Dünyasında İtibar Kazanması Arasındaki İlişkiyi Yazınız.
Sonraki Ödev:  Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezid’e Niçin Rum Diyarının Sultanı Unvanını Vermiştir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin Başkenti Bursa’dan Edirne’ye Taşımasının Sebepleri Neler Olabilir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Orhan Gazi'nin İznik'i Alır Almaz Orada Medrese Kurması Neyin Göstergesidir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Rumeli’ye Geçmek Osmanlı Devleti İçin Neden Önemlidir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Belgrad’ın Stratejik Konumundan Dolayı Osmanlı Devleti’ne Katkıları Neler Olabilir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Girit Kuşatmasının 24 Yıl Sürmesinin Sebebi Ne Olabilir? Açıklayınız.
Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Millet Sistemini İnsan Hakları, Din ve Vicdan Hürriyeti Açısından Değerlendiriniz.
Sonraki Ödev:  Gayrimüslimler Genel Olarak Hangi Ekonomik Faaliyetle Uğraşmışlardır?
Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin İstimâlet Politikasının Toplum Yaşamına Katkıları Nelerdir?
Sonraki Ödev:  Osmanlı Toplumunun Bir Arada Huzur İçinde Yaşamasının Nedenleri Nelerdir?
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap