Anasayfa Kitap Cevapları
24 Nisan 2024, 2:33 - Sena Yazdı

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 190-191. Cevapları TUNA Yayıncılık

6. Ünitede Neler Öğrendik Cevapları

6. Ünite Doğada Hayat: 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları 190-191. Sayfa TUNA Yayınları


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları TUNA Yayınları

A Aşağıdaki sorularda doğru cevabın olduğu seçeneği işaretleyiniz.

1) Doğada yürürken doğru yönü bulabilmek için aşağıdaki önerilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A) Saate bakarak doğru yön bulunur.

A) Saate bakarak doğru yön bulunur.
B) Pusula kullanarak doğru yön bulunur.
C) Ağaçların yosunlu kısımlarına bakarak doğru yön bulunur.


2) Görsellerde gördüğünüz meyve ve sebzelerin yetiştirildiği yerlerin adları hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?
Cevap: C) Bostan-Bağ-Bahçe

A) Bağ-Bahçe-Bostan
B) Bostan-Bahçe-Bağ
C) Bostan-Bağ-Bahçe


3) Aşağıdakilerden hangileri insanların doğa ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
Cevap: A) Bina yapmak için ormanların yok edilmesi

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 135-137-138. Cevapları MEB Yayınları

A) Bina yapmak için ormanların yok edilmesi
B) Hayvan koruma barınaklarının yapılması
C) Atık suların arıtılması için su arıtma tesisleri kurulması


4) Aşağıdaki davranışlardan hangileri doğrudur?
Cevap: A) ■, ▲

A) ■, ▲
B) ●, ▲
C) ■, ●


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları TUNA Yayınları

5) Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüme bireysel olarak yapabileceğiniz bir katkıdır?
Cevap: C) Atıkları kendileri için ayrılan kutularda toplamak

A) Atıkları çöp kutusuna atmak
B) Atıkları doğaya atmak
C) Atıkları kendileri için ayrılan kutularda toplamak


B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların ise “Y” yazınız.
Cevap:

1) (Y) Pusulanın renkli kısmı daima batıyı gösterir.
2) (D) Meyve ve sebze yetiştirmek için toprak, hava, güneş ışığı ve suya ihtiyacımız vardır.
3) (D) Elektrik üretiminde güneş pilleri ve rüzgâr türbinleri kullanılabilir.
4) (Y) Koyun, keçi gibi hayvanların yünü yiyecek üretiminde kullanılır.
5) (Y) Karıncalar yuvalarının güneyine toprak yığar.
6) (D) Atık kutularında toplanmayan bitmiş piller doğaya zarar verir.

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 72-74-75 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.
Cevap:

6. Ünitede Neler Öğrendik Cevapları

1) Nesli tükenmekte olan canlılardan biri kelaynak kuşlarıdır.
2) Geri dönüşüme katkı sağlayarak ülkemizin kalkınmasına destek oluruz.
3) Kuzeybatı, kuzeyle batı arasında kalan yöndür.
4) Çevremizde uygun yerlere dikmek için Tema’dan fidanlar alabiliriz.
5) Yüzümüzü doğan güneşe döndüğümüzde sağ tarafımız güneyi gösterir.
6) Doğanın dengesini korumak için çevremizdeki bitki ve hayvanlara zarar vermemeliyiz.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap