Anasayfa Kitap Cevapları
20 Kasım 2023, 23:58 - Sena Yazdı

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-13-16-17. Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Üç Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları

1. Ünite: 3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-15-16-17. Cevapları Ekoyay Yayınları


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Ekoyay Yayınları

Resimlerdeki araçların altına acil durumlarda aranması gereken telefon numaraları yazılmıştır.

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Acil durumlarda aradığımız telefon numarası kaçtır?
Cevap: Acil durumlarda aranan telefon numarası 112’dir.


Bu numara kaç basamaklı sayıdır?
Cevap: Bu numara 3 basamaklıdır.


Aşağıda bazı ürünlerin fiyatları verilmiştir. Bu ürünlerin fiyatlarını gösteren sayılar kaç basamaklıdır?

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 118-119. Cevapları MEB Yayınları

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Ekoyay Yayıncılık1
Cevap: iki ürününde fiyatlarını gösteren sayılar 3 basamaklıdır.


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Ekoyay Yayınları

Etkinlik Yapalım

İki basamaklı en büyük doğal sayı olan 99’u modelleyelim.

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Modellediğimiz sayıda kaç tane onluk, kaç tane birlik vardır?
Cevap: Modellediğimiz sayıda 9 tane onluk 9 tane birlik vardır.


Modelimize bir birlik daha ilave edelim.

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Ekoyay Yayıncılık1

Birlikleri 1 onluk olarak yazalım.

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Ekoyay Yayıncılık2

Oluşan sayıda kaç tane onluk vardır?
Cevap: Oluşan sayıda 10 tane onluk vardır.


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Ekoyay Yayınları

Konu Değerlendirme

1. Aşağıda modellenen sayıları ve bu sayıların okunuşlarını noktalı yere yazınız. 
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Ekoyay Yayınları

2. Aşağıdaki doğal sayıları okunuşlarıyla eşleştiriniz.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


3. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını sayılarla eşleştiriniz.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Ekoyay Yayıncılık1


4. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız. 
Cevap:

a) İki yüz on sekiz: …218…
b) Yüz doksan üç: …193…
c) Altı yüz altmış altı: …666…
ç) Üç yüz otuz üç: …333…


5. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız.
Cevap:

a) 267: …İki yüz altmış yedi…
b) 751:  …Yedi yüz elli bir…
c) 906: ….Dokuz yüz altı…

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap