Anasayfa Kitap Cevapları
7 Şubat 2024, 20:32 - Zülal Güneş Yazdı

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 40-42-43-44-45. Cevapları MEB Yayınları

Romen Rakamları Cevapları

1. ÜNİTE 1. BÖLÜM – DOĞAL SAYILAR: 3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43-44-45. Cevapları MEB Yayınları


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları

MEB Yayınları
1. Aşağıdaki işlemleri yaparak sonuçları kutulara yazalım. Kutunun içindeki sayı tek ise kutuyu kırmızıya, çift ise maviye boyayalım.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları


2. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım. İşlem sonuçlarının tek mi çift mi olduğunu bularak örnekteki gibi yazalım.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları

MEB Yayınları
1. Aşağıdaki kutularda verilen Romen rakamlarının sayı değerlerini yazalım. Sayı olarak verilenlerin de Romen rakamı karşılığını yazalım.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları


2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutularını boyayalım.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları

MEB Yayınları
BÖLÜM DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki taban bloklarıyla verilen modelleri inceleyiniz. Modellerin ifade ettiği yüzlükleri, onlukları, birlikleri ve bunların ifade ettiği sayıyı yazınız.
Cevap:

1 yüzlük + 0 onluk + 6 birlik
Sayı = 106


2. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız. Okunuşları verilen sayıları da rakamlarla yazınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları


3. Aşağıdaki tabloda 578 sayısı ile ilgili istenenleri boş bırakılan yerlere yazınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları

MEB Yayınları

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 151-153. Cevapları Ekoyay Yayıncılık

4. 124’ten başlayıp birer ileriye ritmik sayınız. Uygun sayıları aşağıdaki boşluklara yazınız.
Cevap: 124 – 125 – 126 – 127 – 128 -129 – 130 – 131


5. Aşağıdaki tırtılın boş bırakılan bölümlerine onar ileriye ritmik sayarak uygun
sayıları yazınız.

Cevap: 83 – 93 – 103 – 113 – 123 – 133- 143 – 153 – 163 – 173 – 183


6.Aşağıdaki ritmik saymada verilen hataları bulunuz. Bulduğunuz hataları düzelterek doğru sayıları vagonların üst kısmına yazınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları


7. Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 40-42-43-44-45. Cevapları MEB Yayınları


8. 8, 163, 425, 72, 365 sayılarını karşılaştırınız. Sayıları sembol kullanarak “büyükten küçüğe” sıralayınız.
Cevap: 425 > 365 > 163 > 72


9. 573, 64, 205, 32, 7 sayılarını karşılaştırınız. Sayıları sembol kullanarak
“küçükten büyüğe” sıralayınız.

Cevap: 7 < 32 < 64 < 205 < 573


10. Aşağıdaki kutuları, yanlarındaki ifadeler doğru ise maviye, yanlış ise kırmızıya boyayınız
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları

MEB Yayınları


11. Aşağıdaki altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye ritmik saymaları devam
ettiriniz.

Cevap:

36 – 42 – 48 – 54 – 60 – 66 – 72 – 78 – 84 – 90
16 – 23 – 30 – 37 – 44 – 51 – 58 – 65 -72 – 78
22 – 30 – 38 – 46 – 54 – 62 – 70 – 78 – 86 – 94
11 – 20 – 29 – 38 – 47 – 56 – 65 – 74 – 83 – 92

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 144-145-146. Cevapları Ekoyay Yayıncılık

12. Aşağıdaki sayı örüntüsünün modellemesini inceleyiniz. Modellemeyi örüntüye uygun şekilde devam ettiriniz.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları MEB Yayınları


13. Yandaki görselde gördüğünüz varlıkların sayılarına göre tek mi çift mi olduklarını bulunuz. İlgili kutulara “X” işareti koyunuz.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları MEB Yayınları


14. Aşağıdaki işlemleri yaparak sonuçları kutulara yazınız. Kutuların içindeki sayılar tek ise kutuyu kırmızıya, çift ise maviye boyayınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları MEB Yayınları


15. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanları işaretleyiniz.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap