Anasayfa Kitap Cevapları
23 Aralık 2023, 23:50 - Aysel Alpay Yazdı

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167-168-170-171-172. Cevapları MEB Yayınları

Ses Kirliliği Cevapları

5. ÜNİTE: Aydınlatma ve Ses Teknolojileri: 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 167-168-169-170-171-172. Sayfa MEB Yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları MEB Yayınları

DÜŞÜNELİM

Gün içerisinde duyduğunuz çocuk, kuş, su, trafik sesi gibi seslerden hangileri sizi rahatsız eder; hangileri size huzur verir?
Cevap: Trafik sesi beni rahatsız eder. Çocuk, kuş ve su sesleri bana huzur verir.


ARAŞTIRALIM

Sinema salonları, ses kayıt stüdyoları gibi sesin yüksek kullanıldığı mekanlarda ses kirliliğini önlemek için ne gibi önlemler alınmalıdır? Araştırınız. Araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ses yalıtımı yapılabilir.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları MEB Yayınları

PEKİŞTİRELİM
Gürültülü ve Sessiz Ortamlar

Aşağıdaki şekilde gürültülü ve sessiz ortamlar verilmiştir. Gürültülü ortamların bulunduğu alanları kırmızıya, sessiz ortamların bulunduğu alanları maviye boyayınız.
Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları MEB Yayınları


Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 21-22-23-24. Cevapları ATA Yayıncılık

1. Kırmızıya boyadığınız alanlarda gürültü olmasının nedenlerini yazınız.
Cevap: Kalabalık ve makinelerin olduğu alanlar olması nedeniyle gürültülü ortamlardır.

2. Maviye boyadığınız alanlarda gürültü olmamasının nedenlerini yazınız.
Cevap: İbadethane, sergi alanları gibi yerlerde sesler daha az olur. Hastanelerde hastaları rahatsız etmemek için daha sessiz durulur.


Ses Kirliliğinin İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri Cevapları

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları MEB Yayınları

1. Sınıfça belirlediğiniz okul kurallarından üç tanesini yazınız.
Cevap:

  1. Yerlere çöp atmamak.
  2. Sınıfta yüksek sesle konuşmamak.
  3. Öğretmene soru sorarken söz hakkı istemek.

2. Belirlediğiniz bu kuralların duyurusunu tüm okula nasıl yapardınız?
Cevap: Duyuruyu okul müdürümüzden ve öğretmenimden rica ederek kürsüde mikrofonla bu duyuruyu arkadaşlarıma yapardım.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları MEB Yayınları

PEKİŞTİRELİM
Ses Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözüm Önerileri

Aşağıdaki görsellerde ses kirliliğinin olabileceği ortamlar verilmiştir. Görsellerdeki ortamlarda oluşabilecek ses kirliliğini önlemeye yönelik çözüm önerilerinizi örnekteki gibi noktalı alanlara yazınız.
Cevap:

Pazar Yeri:

  • Sıraya girmek.
  • Yüksek sesle konuşmamak.
  • Pazarcıların bağırarak ürün tanıtımı yapmaması gerekir. Ürünleri etiketlerle tanıtabilir.
Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 120-122-124. Cevapları Sözcü Yayıncılık

Sınıf Ortamı:

  • Söz hakkı almak.
  • Yüksek sesle konuşmamak.
  • Kendi aramızda ders dışında konuşmamak.

Gürültülü başka ortamlar için çözüm önerilerinizi aşağıdaki noktalı alana yazınız.
Cevap: Ses yalıtım sistemleri oluşturulmalı, ses düzeyi ortama göre ayarlanmalı, kişiler birbirlerini dinlemeli aynı anda konuşulmamalı.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları MEB Yayınları

5. Bölüm Sonu Değerlendirme Cevapları

A) Aşağıdaki ifadelerin bazıları doğru, bazıları yanlıştır. Şemadaki bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerleyiniz. Ulaştığınız çıkışı işaretleyiniz.
Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları MEB Yayınları


B) Aşağıdaki soruların yanıtlarını noktalı alanlara yazınız.

1. Ses kirliliğinin başlıca nedenleri nelerdir?
Cevap: Gereksiz yere yüksek sesli müzikler açılması, insanların bağırarak konuşması, yalıtım sistemlerinin eksik olması gibi nedenleri vardır.

2. Ses kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkileri nelerdir?
Cevap: Kulak çınlamaları, işitme kaybı, psikolojik etkiler, dikkat dağılması ve uyku problemlerine sebep olur.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap