Anasayfa Kitap Cevapları
7 Şubat 2024, 2:06 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 199-200-201. Cevapları ATA Yayıncılık

7. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları ATA Yayıncılık

7. ÜNİTE BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 199-200-201. Sayfa ATA Yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları ATA Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayalım.
Cevap:

1. Elektrik devresinde __anahtar__ devrenin açılıp kapanmasını sağlar.
2. Elektrik devresinde __pil__ enerji sağlayan devre elemanıdır.
3. Elektrik devresinde __ampul__ elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
4. Elektrik devresindeki __kablo__ içinde bakır tel bulunur.
5. Elektrik devrelerinde anahtar __kapalı__ iken lamba ışık verir.
6. Pillerin __+__ ve __-__ kutupları vardır.
7. Bir elektrik devresinde bağlantı kablolarında __kopukluk__ varsa lamba ışık vermez.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 128-129-130-131. Cevapları MEB Yayınları

B) Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazalım.

1. [Y] Bütün elektrikli araçlarda elektrik devresi bulunmaz.
2. [Y] Ampullerin “+” ve “–” kutupları vardır.
3. [D] Piller çok fazla enerji üretmediği için elektrik devrelerinde tehlike oluşturmaz.
4. [D] Kablo, elektrik enerjisinin devre elemanlarına taşınmasını sağlar.
5. [D] Lambaları açıp kapamada kullanılan elektrik düğmeleri, devre elemanlarından anahtara örnektir.
6. [Y] Kabloların dış yüzeyinde bakır tel bulunur.
7. [D] Ampulü açmak için elektrik düğmesine basıldığında elektrik düğmesi kapalı anahtar görevi yapar.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları ATA Yayınları

C) Aşağıdaki devre elemanlarına ait kavramlar ile özelliklerini ok kullanarak eşleştirelim
Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları ATA Yayınları


Ç) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, görselleri verilen devrelerin özelliklerine göre tamamlayalım.
Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları ATA Yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları ATA Yayınları

D) Soruların doğru cevabının bulunduğu seçeneği işaretleyelim.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 56-57-58-59. Cevapları ATA Yayıncılık

1. Yukarıdaki açıklamalarla devre elemanları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?
Cevap: B)


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları ATA Yayınları

2. Yukarıdaki devrede kullanılan devre elemanlarının sayıları hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A) 2 3 1


3. Aşağıdaki devrelerin hangisinde lamba ışık verir?
Cevap: B)


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları ATA Yayınları

4. Yukarıda verilen elektrik devrelerindeki numaralandırılmış lambalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: D) 1 numaralı lamba ışık vermez, 2 numaralı lamba ışık verir.


5. Elektrik üretirim. Elektrikle ilgili deneylerde beni kullanmanızı tavsiye ederim.
Kendisini tanıtan devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Pil

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap