Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 23:41 - Sena Yazdı

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21-22-23-24-26-29-30-31-32. Cevapları MEB Yayınları

Nationality Ünitesi Cevapları

2. Ünite Nationality 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları

MEB Yayınları
1. Listen and chant.
Çeviri: Dinle ve söyle.


2. Listen, point, and repeat. 
Çeviri: Dinle, işaret et ve tekrar et.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları

MEB Yayınları
1. Listen and act it out. 
Çeviri: Dinleyin ve harekete geçin.

 


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları

MEB Yayınları
2. Listen, stick, and trace. 
Çeviri: Dinle, yapıştır ve izle.
Cevap:

1) I am from Turkey (Ben Türkiye’denim.)
I am Turkish. (Ben Türk’üm.)

2) She is from Russia. (O Rusya’den.)
She is Russian. (O Rus.)

3) She is from Britian. (O İngiltere’den..)
She is British. (O İngiliz.)

4) He is from France. (O Fransa’dan.)
He is France. (O Fransız.)

5) He is from Germany. (O Almanya’dan.)
He is German. (O Alman.)

6) They are from the USA. (Onlar USA’den/Amerika Birleşik Devletleri’nden.)
The are American. (Onlar Amerika’n.)

7) He is from Japan. (O Japonya’dan.)
He is Japanese. (O Japon.)

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları

MEB Yayınları
3. Draw, color, and talk.
Çeviri: 3. Çizin, renklendirin ve söyleyin.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları

MEB Yayınları
1. Listen and chant. 
Çeviri: Dinle ve söyle.


2. Listen and circle. 
Çeviri: Dinle ve daire içine al.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları

MEB Yayınları
3. Listen and match.
Çeviri: Dinle ve Eşleştir.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları MEB Yayınları


4. Look at the map ask and answer.
Çeviri: Haritaya bakın ve sorun.
Cevap:

Where is Hatay? (Hatay nerede?)
It’s in in the South. (Güneyde)

Where is Hakkari? (Hakkari nerede?)
It’s in the east. (Doğuda)


5. Give directions, follow the dots and take 5 objects.
Çeviri: Yön verin, noktaları takip edin ve 5 nesne alın.
Cevap: Go two dots east, take the car. Go three dots east and take the ball. Go three dots east and one dots south, take the teddy bear. Go one dots west and south, take the Eraser. Go six dots west and take the pencil sharpener.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları

İki nokta doğuya git, arabayı al. Üç nokta doğuya git ve topu al. Üç nokta doğuya ve bir nokta güneye git, oyuncak ayıyı al. Bir nokta batıya ve güneye git, silgiyi al. Altı nokta batıya git ve kalemtıraşı al.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları

MEB Yayınları
1. Match the countries with the nationalities.
Çeviri: Ülkeleri milliyetlerle eşleştirin.
Cevap:

1. Japan ⇔  Japanese
2. Britain ⇔  British
3. Pakistan ⇔  Pakistani
4. The USA ⇔  American
5. Iran ⇔  Iranian
6. Turkey ⇔  Turkish
7. Russia ⇔  Russian
8. Germany ⇔  German
9. Iraq ⇔  Iraqi


2. Write the nationalities or the countries.
Çeviri:  Milliyetleri veya ülkeleri yazın.
Cevap:

1. Akira is from __Japan__. She is Japanese.

2. Sam is from the USA. He is __American__.

3. Aref is from __Iran__. He is Iranian.

4. Dimitri is from __Russia__. He is Russian.

5. Katrin is from Germany. She is __German__.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları

MEB Yayınları
3. Match the people with their suitcases.
Çeviri: İnsanları bavullarıyla eşleştirin.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları


4. Look at the pictures above, ask, and answer.
Çeviri: Yukarıdaki resimlere bakın, sorun ve cevaplayın.
Cevap:

2. A: Where is Sam From?
B: He is from USA. He is American.

3. A: Where is Mustafa from?
B: He is from Turkey. He is Turkish.

4. A: Where is Adele from?
B: She is from France. She is french.

5. A: Where is Katrin from?
B: She is from Germany. She is German.

6. A: Where is Akira from?
B: She is from Japan. She is Japanese.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 9-10-11-12-13-14-16. Cevapları MEB Yayınları

7. A: Where is Ian
B: He is from Britain. He is British.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları

MEB Yayınları
5. Use the compass and find the countries.
Çeviri: Pusulayı kullanın ve ülkeleri bulun.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları

MEB Yayınları
6. Look at the map and write True(T) or False(F).
Çeviri: Haritaya bakın ve Doğru(T) veya Yanlış(F) yazın.
Cevap:

1.Çanakkale is in the west. __T__ (Çanakkale batıdadır.)
2. Gaziantep is in the north. __F__ (Gaziantep kuzeydedir.)
3. Ordu is in the north. __T__ (Ordu kuzeydedir.)
4. Antalya is in the south. __T__ (Antalya güneydedir.)
5. Kars is in the west. __F__ (Kars batıdadır.)
6. Van is in the east. __T__ (Van doğudadır.)


7. Follow the instructions and find the secret code.
Çeviri: Talimatları takip edin ve gizli kodu bulun.

a) Walk 3 steps to the south and circle the letter. (Güneye doğru 3 adım yürüyün ve harfi daire içine alın.)
b) Walk 4 steps to the east and circle the letter. (Doğuya doğru 4 adım yürüyün ve harfi daire içine alın.)
c) Walk 3 steps to the south and circle the letter. (Güneye doğru 3 adım yürüyün ve harfi daire içine alın.)
d) Walk 2 steps to the east and circle the letter. (Doğuya doğru 2 adım yürüyün ve harfi daire içine alın.)
e) Walk 5 steps to the north and circle the letter. (Kuzeye doğru 5 adım yürüyün ve harfi daire içine alın.)
f) Walk 3 steps to the est and circle the letter. (En fazla 3 adım yürüyün ve harfi daire içine alın.)
g) Walk 1 step to the north and circle the letter. (Kuzeye doğru 1 adım yürüyün ve harfi daire içine alın.)

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları

SECRET CODE (Gizli Kod): TURKISH


8. Use the card and play memory game.
Çeviri: Kartı kullanın ve hafıza oyunu oynayın.

 

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap