Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 23:46 - Sena Yazdı

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33-35-36-37-38-41-42-43-44. Cevapları MEB Yayınları

Caarton Characters Ünitesi Cevapları

3. Ünite Caarton Characters 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38-38-40-41-42-43-44 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

MEB Yayınları
1.Listen and chant.
Çeviri: Dinleyin ve şarkı söyleyin.


2.Listen,point, and repeat.
Çeviri: Dinle, işaret et ve tekrar et.

1.Fly: Uçmak

2.Do Puzzles: Bulmaca yapmak

3.Ride a horse: At binmek

4.climb a tree: Ağaça tırmanmak

5.jump: Zıplamak

6.Take a pictures: Resim yapmak

7.Play the guitar: Gitar çalmak

8.Sing a song: Şarkı söylemek


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

MEB Yayınları
1. Listen and act it out.
Çeviri: Dinleyin ve harekete geçin.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları

MEB Yayınları
2.Listen, put a tick, or a cross.
Çeviri: Dinleyin, bir onay işareti veya çarpı işareti koyun.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları


3. Listen again and number.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve numaralandırın.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları1


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları

MEB Yayınları
1. Listen and trace.
Çeviri: Dinleyin ve izleyin.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları


2.Listen and match.
Çeviri: Dinleyin ve eşleştirin.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-15-16. Cevapları Pasifik Yayınları

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları

MEB Yayınları
4. Choose and talk.
Çeviri: Seç ve konuş.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları

MEB Yayınları
5. Ask your friends ,fill in the chart , and talk.
Çeviri:  Arkadaşlarınıza sorun, tabloyu doldurun ve konuşun.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları

  • He is Ahmet.His favorite cartoon character is Batman. He can fly. (O Ahmet. En sevdiği çizgi film karakteri Batman’dir. O Uçabilir.)
  • He is Mehmet . His favorite cartoon character is spider. He can climb. (O Mehmet. En sevdiği çizgi film karakteri örümcek. O Tırmanabilir.)
  • I’m Furkan. My favorite cartoon character is ıron man. He can fly. (Ben Furkan. En sevdiğim çizgi film karakteri Iron Man. O Uçabilir.)

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları

MEB Yayınları
1. Match the photos with the phrases.
Çeviri: Fotoğrafları ifadelerle eşleştirin.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları

MEB Yayınları
2. Do the puzzle.
Çeviri: Yapbozu yap.
Cevap:


3. Use can or can’t.
Çeviri: Can veya can’t’ı kullanın.
Cevap:

1. I can speak Turkısh , but I can’t speak French. (Türkçe konuşabiliyorum ama Fransızca konuşamıyorum.)

2. I can read a book, but I can’t read a german book. (Kitap okuyabilirim ama Almanca kitap okuyamam.)

3. I can’t fly, but I can take photos. (Uçamam ama fotoğraf çekebilirim.)


4. Answer the questions.
Çeviri:  Soruları yanıtlayın.
Cevap:

2.Can you dive? ⇒ No, I can’t.
3.Can you climb a tree? ⇒ Yes, I can.
4.Can you jump high? ⇒ No, I can’t.
5.Can you play the piano? ⇒ No, I can’t.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları

MEB Yayınları
5. Look at the chart and write sentences.
Çeviri: Grafiğe bakın ve cümleler yazın.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 9-10-11-12-13-14-16. Cevapları MEB Yayınları

2. Max can’t  ride a horse, but Mia can. (Max ata binemez ama Mia binebilir.)
3. Max can running fast, Mia can’t. (Max hızlı koşabilir, Mia koşamaz.)
4. Max can’t to climb the tree, Mia can. (Max ağaca tırmanamaz, Mia tırmanabilir.)


6. Fil in the blanks, then write sentences.
Çeviri: Boşlukları doldurun, ardından cümleler yazın.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları

MEB Yayınları
7. Look at Melis’s and Sam’s boxes.Answer the questions.
Çeviri: Melis ve Sam’in kutularına bakın. Soruları cevaplayın.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap