Anasayfa Kitap Cevapları
13 Ekim 2023, 14:56 - Sena Yazdı

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83-84-85-86-89-90-91-92. Cevapları MEB Yayınları

Jobs Ünitesi Cevapları

7. Ünite Jobs 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83-84-85-86-87-88-89-90-91-92 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları

2. Listen number and trace.
Çeviri: Numarayı dinle ve izle.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları

A) (1) She is a nurse. (O bir hemşire.)
She works at a hospital. (Bir hastanede çalışıyor.)

B) (3) She is a policewoman. (O bir polis.)
She works at a police station. (Bir polis karakolunda çalışıyor.)

C) (6) He is a chef. (O bir şef.)
He works at a restaurant. (Bir restoranda çalışıyor.)

D) (2) She is a teacher. (O bir öğretmen.)
She works at a school. (Bir okulda çalışıyor.)

E) (4) He is a fireman. (O bir itfaiyeci.)
He works at a fire station. (Bir itfaiyede çalışıyor.)

F) (5) He is a postman. (O postacı.)
He works at a post office. (Bir postanede çalışıyor.)


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları

3. Choose a person and guess who.
Çeviri: Bir kişi seç ve kim olduğunu tahmin et.
Cevap:

Edward → Busniessman
Susan (Önlüklü) → Doctor
Fred → Bodyguard
Tim → Farmer
Brook → Pilot
Susan (Mavi Kıyafetli) → Veterinary
Tina → Nurse

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65-66-67-68. Cevapları MEB Yayınları

4. Listen and match.
Çeviri: Dinle ve Eşleştir.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları

1. Listen, stick, and repeat.
Çeviri: Dinleyin, yapıştırın ve tekrarlayın.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları


2. Draw yourself and talk.
Çeviri: Kendini çiz ve konuş.
Cevap:

I’m a pilot.
I like flying.

Pilot


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları MEB Yayınları

3. Listen and tick.
Çeviri: Dinle ve işaretle.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları MEB Yayınları


4. Choose, ask and answer.
Çeviri: Seç, sor ve cevapla.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları

1. Complete them.
Çeviri: Onları tamamlayın.
Cevap:

1. She’s a __singer__
2. He’s a __writer__
3. She’s a __dancer__
4. He’s a __farmer__
5. She’s a __nurse__
6. He’s a __fireman__
7. She’s a __police woman__
8. He’s a __businessman__


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları

2. Put a tick ✓ or a cross X.
Çeviri: Bir onay işareti ✓ veya çarpı X koyun.
Cevap:

1. [✓] This is a theatre. (Bu bir tiyatro.)
2. [X] This is a police station. (Burası bir polis karakolu.)
3. [X] This is a music hall. (Burası bir müzik salonu.)
4. [✓] This is an airport. (Burası bir havaalanı.)


3. Circle the correct one.
Çeviri: Doğru olanı yuvarlak içine alın.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları

4. Match, complete, and act it out.
Çeviri: Eşleştirin, tamamlayın ve canlandırın
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları

a. I’m a vet. I work at a veterinary clinic. I like helping animals.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71-72-73-74-77-78-79-80. Cevapları MEB Yayınları

b. I’m __a singer__. I work at a music hall. I like __singing__.

c. I’m a farmer. I work on __farm__. I like __planting vegetables__.

d. I’m __farmer__. I work at __farm__. I like firefighting.

e. I’m __a postman__. I __work at a post office__. I __like bringing letters__.


5. Complete the dialogues and act.
Çeviri: Diyalogları tamamlayın ve harekete geçin
Cevap:

1) A: What’s your job?
B: I’m a teacher.

2) A: Where are you from?
B: I’m from Germany.

3) A: What does he do?
B: He’s a writer.

4) A: What can she do?
B: She can speak English and French.

5) A: Do you like playing table tennis?
B: No, I dislike playing table tennis.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları

6. Complete the places and do the puzzle.
Çeviri: Yerleri tamamlayın ve bulmacayı yapın.
Cevap:

Across:

1) A doctor works at a hospital.
3) A vet works at a clinic.
4) A pilot works at an airport.
5) A farnıer vvorks on a farm.
7) A teacher works at a school.

Powm:

2) A postman works at a post office.
6) A businessman works in an office.
S) A waiter wroks at a restaurant.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap