Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 23:33 - Sena Yazdı

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 9-10-11-12-13-14-16. Cevapları MEB Yayınları

Classroom Rules Ünitesi Cevapları

1. Ünite Classroom Rules 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 9-10-11-12-13-14-15-16 Cevapları> MEB Yayınları

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 9 Cevapları MEB Yayınları

1.Listen and chant.
Çeviri: Dinleyin ve şarkı söyleyin.


2.Listen, point, and repeat.
Çeviri: Dinleyin, işaretleyin ve tekrarlayın.

1. Door: Kapı
2. Window: Pencere
3. Board: Tahta
4. Map: Harita
5. Book: Kitap
6. Desk: Masa
7. Pencil  case: Kalem kutusu
8. Pencil sharpener: Kalemtıraş
9. Eraser: Silgi
10. Ruler: Cetvel

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33-35-36-37-38-41-42-43-44. Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları MEB Yayınları

1.Listen and act it out.
Çeviri: Dinleyin ve canlandırın.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları MEB Yayınları

2.Listen stick ,and trace.
Çeviri: Dinle, yapıştır ve izle.
Cevap:

1. Close the door: Kapıyı kapatın
2. Open the Window: Pencereyi açın
3. Clean the board: Tahtayı temizleyin
4. Look at the  board: Tahtaya bakın
5. Be quiet, please: Sessiz olun lütfen
6. Come here: Buraya gel
7. Go back to your palace, please. : Yerine dön lütfen.w


3. Use your finger puppets and act.
Çeviri: Parmaklarınızı kullanın ve kuklalarınızı harekete geçirin.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları

1. Listen and repeat.
Çeviri: Dinleyin ve tekrarlayın.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-15-16. Cevapları Pasifik Yayınları

2.Listen and circle the numbers.
Çeviri: 2.Dinleyin ve sayıları daire içine alın.


3.Write a number and say it.
Çeviri:  Bir sayı yazın ve söyleyin.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları MEB Yayınları

4.Listen and act it out.
Çeviri: Dinleyin ve canlandırın.


5. Match them.
Çeviri: Onları eşleştirin.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları MEB Yayınları

Count and act out. 
Çeviri: Say ve harekete geç.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

Let’s Explore
Çeviri: Hadi keşfedelim.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap