Anasayfa Kitap Cevapları
4 Temmuz 2022, 22:49 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 14-15 Cevapları MEB Yayınları

Doğuştan Gelen Haklarımız Metni Cevapları

1.Ünite 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 14-15 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Kimlik kartı kimlere verilir?
Cevap: Her ülke kendi vatandaşı olan kişilere vermektedir.
Cevap: Her ülke kendi ülkesinde doğmuş olan kişilere kimlik kartı vermektedir.

2. Aşağıdaki kimlik kartını inceleyiniz.
Cevap: İnceledik. Üzerinde kimlik sahibi kişinin bilgileri bulunmaktadır.

3. Kimlik kartında hangi bilgilere yer verilmiştir? Söyleyiniz.
Cevap: TC numarası, ailesi hakkında bilgiler, doğum bilgileri ve bize ait vergi numaraları bulunmaktadır.
Cevap: Kimlik kartı üzerinde ad, soyad, T.C. cinsiyet, geçerlilik tarihi, seri no, imza gibi bilgiler yer almaktadır.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 18-19 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

Aşağıda verilen tanımlar ile tanımlara karşılık gelen hakları eşleştiriniz.
Cevap:

 1.  Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. (Özel yaşamın gizliliği) 
 2. Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. (Düşünce ve ifade özgürlüğü)
 3. Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir.(Din ve vicdan özgürlüğü hakkı)
 4. Herkes sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanma hakkına sahiptir. (Sağlık hakkı)
 5. Herkesin yaşama ve varlığını geliştirme hakkı vardır. Hiç kimseye insan onuruyla bağdaşmayacak kötü davranışta bulunulamaz. (Kişi dokunulmazlığı hakkı)

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 15


Değerlendirme Çalışmaları

Temel haklarımızın özelliklerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

 1. Evrenseldir.
 2. Temel haklarımız dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemezdir.
 3. Tamamı bir bütündür.
 • Devredilmez
 • Sorgulanamaz
 • Alınamaz.
Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 82-83 Cevapları MEB Yayınları

Sonraki Konuya Hazırlık

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hakkında bilgi edininiz.
Cevap: En geniş olarak kabul edilen insan hakları belgesidir. 1989 yılında BM üyelerinden ikisi hariç ilk defa onaylanmıştır. Yani 191 ülkenin onayı olmuştur.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap