Anasayfa Kitap Cevapları
3 Haziran 2024, 16:24 - Aysel Alpay Yazdı

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21 Cevapları Hecce Yayıncılık

4. Sınıf İnsan Hakları 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

1. Ünite İnsan Olmak: 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21 Cevapları Hecce Yayınları


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Hecce Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
Cevap:

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Hecce Yayıncılık

B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
Cevap:

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Hecce Yayıncılık


C. Aşağıda verilen soruları defterinize yanıtlayınız.
1. Düşünce özgürlüğü insanlar açısından son derece önemlidir ve anayasamızda korunmaktadır. Peki, anayasamız bir arkadaşımızın karakterine veya kişiliğine zarar veren düşünceleri ifade etmemizi onaylar mı? Neden?
Cevap: Hayır. Çünkü bu karşımızdaki bireyin haklarını ihlal etmek olur ve bu yanlış bir davranıştır.

2. Okul genelinde öğrencilerin çantalarının aranması gerektiği bir durum düşünelim. Bu arama esnasında öğrencilerin haklarını korumaya yönelik ne gibi önlemler alınabilir?
Cevap: Öğrencilerden özel eşyalarını çıkartmalarını isteyerek arama yapmaya öyle başlanabilir.

3. Hayvanlar içgüdüsel olarak hareket eder. İçgüdüleri nedeniyle bazen insanlara zarar verebilir. Peki, hayvanlar yaptıklarından sorumlu tutulabilir mi? İnsanlar gibi sorumluluk sahibi canlılar olarak nitelenebilir mi? Neden?
Cevap: Hayır. Çünkü hayvanlar insanlar gibi düşünebilme yetisine sahip değillerdir. Ve bunu korkarak bilinçsizce yapıyor olabilir.


Ç. Aşağıda verilen hak ve özgürlüklerin kapsamlarını araştırınız. Bu hak ve özgürlükler kimlere tanınmıştır? Herkes bu hak ve özgürlükleri kullanabilir mi? Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.
Cevap:

1. Özel mülkiyet hakkı: Sahibine o eşyayı kullanma ondan yararlanma hakkı yetkisini veren bir haktır. Bu hak herkese verilmiştir.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 44-45. Cevapları Hecce Yayıncılık

2. Dilekçe hakkı:Bireylerin, kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikayetlerini yargıya sunabilmesidir. Tüm vatandaşlar bu haktan yararlanabilir.

3. Din ve vicdan özgürlüğü: Kendi tercihiyle bir dini bir inancı savunabilme özgürlüğüdür. Herkes düşünce ve vicdan özgürlüğüne sahiptir.

4.Silah taşıma hakkı: Gittiğiniz yerlerde yanınızda bulundurmanıza izin verilen bir çeşit izin belgesidir. Hayatı tehlikede olanlar, avukatlar, basın mensupları, askeri personeller kullanabilir.

5. İşten ayrılma hakkı: İşverene karşı sorumluluklarımızı bilerek hepimizin işten ayrılma hakkı vardır.


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Hecce Yayıncılık

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. İnsanları, hayvan ve bitkilerden ayıran farklı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?
Cevap: C) Karar verme


2. Kişinin diğer bireylerin haklarına saygı duyduğu sürece dilediği şekilde davranmasını, kendi iradesiyle karar vermesini ifade eden kavramdır. Açıklaması verilen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Özgürlük


3. Fulya hastalandığında ailesi tarafından Aile Sağlığı Merkezine götürülür. Bu durum onun, hangi hakkına saygı duyulduğunu göstermektedir?
Cevap: D) Sağlık


4. Bireylerin istediği dini inancı seçmesi ve o dinin gereklerini özgürce yaşayabilmesi aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine saygı duyulduğunu gösterir?
Cevap: D) Din ve vicdan özgürlüğü


5. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir zamanlar yaygın bir biçimde insanlar arası ayrımlara işaret eden yasalar vardı. Örneğin, 1934 tarihli “Ulusal Konut Yasası”, beyaz tenli insanların yaşadıkları mahallelerde siyahilerin ev almalarını zorlaştırıyordu.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 76-77 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıda verilen durum insan hakları ile ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırıdır?
Cevap: A) İnsan haklarından eşit olarak herkes yararlanabilir.


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları Hecce Yayıncılık

6. I. Sosyal bir canlı olması
II. Problemlere çözüm bulması
III. Konuşarak iletişim kurması
IV. Neden-sonuç ilişkilerini fark etmesi

Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi insanları diğer canlılardan ayıran özelliklerdendir?
Cevap:
D) 4


7. İnsanların doğuştan sahip olduğu temel ve vazgeçilmez olan haklara insan hakları denir. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan değildir?
Cevap:
C) Evrensellik hakkı


8. I. Eğitim hakkı,
II. İnsani şartlarda yaşama hakkı,
III. İstismar ve ihmalden korunma hakkı

Yukarıda verilen haklardan hangileri çocuk haklarıdır?
Cevap:
D) I-II-II


9. Aşağıda çocuk ve yetişkin arasındaki farklar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) 2


10. “Kişinin fiziksel varlığının sürdürebilmesinin güvencesini oluşturan insan hakkıdır.” Yukarıda tanımı verilen hak aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Yaşama hakkı

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Hecce Yayıncılık

E. Aşağıda verilen zihin haritasını bu ünitede öğrendikleriniz çerçevesinde doldurunuz.
Cevap:

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Hecce Yayıncılık

 

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap