Anasayfa Kitap Cevapları
22 Mayıs 2024, 10:09 - Aysel Alpay Yazdı

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 38-39-40-41. Cevapları Hecce Yayıncılık

2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

2. Ünite Hak, Özgürlük Ve Sorumluluk: 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 38-39-40-41 Cevapları Hecce Yayınları


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları Hecce Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

Hak – Sorumluluk – Özgür – Saygı – İhlal – Demokratik 

1. Düşüncelerimi hiçbir kısıtlama veya baskı olmaksızın ……özgür………….. bir şekilde ifade etme hakkım vardır.
2. Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların haklarını korumakta ve ………ihlal…………. edilmesini önlemektedir.
3. İnsanlar, en başta kendileri olmak üzere ailelerine, arkadaşlarına ve çevrelerine karşı ……sorumluluk…………. bilincine sahip olmalıdırlar.
4. Karşılaştığımız sorunlara karşı ………demokratik………….. çözümler üretmeliyiz.
5. Hak ve özgürlüklerimizi kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerine ………saygı………… göstermeliyiz.


B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
Cevap:

1 Bağımsızlık, hak ve özgürlüklerimizi kullanmak için önemlidir. (D)
2 Hak ve özgürlükler ile ilgili sorunların tamamında bir kurumdan yardım almam gerekir. (Y)
3 Sadece kendime ve sevdiklerime karşı sorumluluklarım vardır. (Y)
4 Çocuk Hakları Sözleşmesi; din, dil, ırk, renk ve cinsiyet gözetmeden bütün çocukları kapsamaktadır. (D)
5 Bütün insanlar, doğuştan birtakım haklara sahiptir. (D)


C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. İnsanların sorumlulukları zamanla değişmektedir. Sorumluluklarımız, yaşamımızda üstlendiğimiz rollere göre farklılaşmaktadır. İnsanların insan oldukları için üstlendikleri sorumluluklar var mıdır? Araştırınız.
Cevap: Çevreye ve diğer insanlara karşı sorumlulukları vardır. Örneğin yaşadıkları çevreyi temiz tutma, insanlara saygılı olma gibi sorumluluklar.

2. Dünya üzerinde en çok hangi çocuk hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsunuz? İhlal edildiğini düşündüğünüz bu hak ile ilgili bir gazete haberi bularak bu habere ilişkin düşüncelerinizi paylaşınız. Bu hakkın ihlal edilmesinde hangi faktörler etkilidir? Araştırınız.
Cevap:  Eğitim hakkının ihlal edildiğini düşünüyorum. Bu hakkın ihlal edilmesinde, ekonomik sorunlar, sosyal sorunlar faktördür.

3. Yalnız çocukların değil yetişkinlerin de hak ve özgürlükleri ihlal edilebilmektedir. Çevrenizdeki yetişkinlere hangi hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini ve bu ihlallere nasıl çözüm bulduklarını sorunuz. Çocukların buldukları çözümler ile yetişkinlerin çözümleri arasında fark var mıdır? Araştırınız.
Cevap: Barınma hakkı, özgürce konuşabilme hakkı ve fikirlerini söyleyebilme hakları ihlal ediliyor. Bunun için belirli yasalara ve kurumlara başvurarak haklarını savunuyorlar.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 96-97 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıda verilen kavramların anlamlarını araştırınız. Bu kavramlar neden önemlidir? Söyleyiniz.

  1. İnsan Onuru
  2. Düşünce ve İfade Özgürlüğü
  3. Anayasa
  4. Demokrasi
  5. Yasal yükümlülük

Cevap: Bu kavramlar bireylerin sağlıklı, rahat, özgür ve eşit bir dünyada yaşamlarını sürdürmeleri için çalışan kavramlardır. Bu yüzden de büyük önem taşır.


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları Hecce Yayıncılık

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Seda, arkadaşları ile sokakta top oynamaktadır. Seda ve arkadaşlarının topu komşularının bahçesine girmiştir. Bu duruma çok sinirlenen komşuları, Seda ve arkadaşlarına bu sokakta top oynayamayacaklarını söylemiştir. Seda sokakta top oynayabileceklerini, sokağın kimseye ait olmadığını söyleyerek hakkını savunmuştur. Seda ve arkadaşları hangi konuda kısıtlanmak istenmiştir?
Cevap: D
A) Düşünce
B) Hak
C) Sorumluluk
D) Yasalara uyma


2. Ali, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösteren bir öğrenci olarak görülmektedir. Evde odasını toplamaya özen gösterir. Okulda verilen sorumlulukları yerine getirir ve ödevlerini tamamlar. Çevresine karşı da sorumluluk bilinciyle dolu olan Ali, arkadaşları ile birlikte sosyal sorumluluk projesi geliştirmiştir. Bununla birlikte ailesi tarafından basketbol kursuna yazdırılmış ancak kursun çalışmalarına katılmamıştır. Ali’nin kurs günü ve saatini bilmesine rağmen kursa gitmemesi dikkat çekmiştir. Ali, aşağıda verilen durumlardan hangisini yaşıyor olabilir?
Cevap: A
A) Basketbola ilgi duymamaktadır.
B) İş birlikli çalışmayı sevmemektedir.
C) Sorumluluklarını bilmemektedir.
D) Kursa yazdırıldığını bilmemektedir.


3. Çocuklar sağlık, eğitim, düşünce ve oyun gibi haklara sahiptir. Bu haklar devletler tarafından Çocuk Hakları Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır. Buna rağmen dünya üzerinde çeşitli işlerde çalıştırılan çocuklar bulunmaktadır. Moni’de bu çocuklardan biridir. Okula gitmesi gereken saatte nikâh şekeri imal eden bir dükkânda çalıştırılmaktadır. Moni’nin öncelikli olarak hangi hakkı ihlal edilmektedir?
Cevap: C
A) Düşünce
B) Eğitim
C) Sağlık
D) Yaşama


4. İpek, arkadaşları ile teneffüslerde oynamaktadır. Arkadaşlarından Selim, her teneffüste kendi sevdiği oyunların oynanmasını istemektedir. İpek, düşüncelerini söylemek istediğinde Selim dinlememekte veya arkadaşının sözünü kesmektedir. İpek’in ihlal edilen hakkı için öncelikle uygulayacağı çözüm aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A
A) Selim’le konuşarak anlaşmalıdır.
B) Selim’le bir daha oynamamalıdır.
C) Selim’i öğretmenine şikayet etmelidir.
D) Selim’le arkadaşlığını bitirmelidir.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 64-65 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları Hecce Yayıncılık

5. Toplumlar, birlikte yaşama kültürü içerisinde varlıklarını devam ettirir. Bu durum toplumların önem verdikleri değerleri bize göstermektedir. Türk milleti Millî Mücadele yıllarında büyük zorluklarla mücadele etmiş ve vatanın kurtulması için çeşitli görevler üstlenmiştir. Türk milletinin yaşadığı zorluklar karşısında gösterdiği mücadele, aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olduğunu gösterir?
Cevap: D
A) Adalet
B) Hoşgörü
C) Saygı
D) Sorumluluk


6. “Herhangi bir koşulla sınırlanma ya da zorlanmaya bağlı olmaksızın düşünme ve davranmadır.”
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B
A) Hak
B) Özgürlük
C) Sorumluluk
D) Karar


7. Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?
Cevap: D
A) Ruh ve beden sağlığımızı korumak
B) Gelişimimize faydası olacak şekilde yaşamak
C) Zamanımızı etkili ve verimli kullanmak
D) Aile bireylerine saygılı olmak


8. Aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsak insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz?
Cevap: B
A) Doğal kaynakları bilinçli bir şekilde kullanırsak
B) Doğal, tarihî ve kültürel varlıkları tanıtırsak
C) Zarar görmüş veya hasta bir hayvanı tedavi ettirirsek
D) Çevrenin düzenli ve temiz olmasını sağlarsak


9. Hasta olduğu halde hastaneye gidemeyen ve buna bağlı olarak da tedavi olamayan bir çocuk hangi hakkını kullanamamış olur?
Cevap: A
A) Sağlık hakkı
B) Eğitim hakkı
C) Özel hayatın gizliliği hakkı
D) Barınma hakkı


10. Bireyler haksızlığa uğradığı zaman aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapmalıdır?
Cevap: C
A) Küsmek
B) Öfkelenmek
C) Uzlaşmak
D) Neşelenmek


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları Hecce Yayıncılık

E. Aşağıda verilen zihin haritasını bu ünitede öğrendikleriniz çerçevesinde doldurunuz.
Cevap:

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları Hecce Yayıncılık

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap