Anasayfa Kitap Cevapları
12 Mart 2024, 9:43 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 70-71-72-73 Cevapları MEB Yayınları

4. Ünite Yapalım Öğrenelim Cevapları

4. Ünite 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 70-71-72-73 Cevapları MEB Yayınları

4. Ünite Yapalım Öğrenelim Cevapları


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) Demokratik bir toplumda insanlar birlikte yaşama kültürüne sahip olmalıdır.
2. (Y) Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.
3. (D)Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir.
4. (Y) Kendimizden başkasını ilgilendirmeyen konular da uzlaşı gerektirir.
5. (D) Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir.
6. (D) Uzlaşı bir arada yaşama kültürünü geliştirir.
7. (Y) Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.
8. (D) Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.
9. (Y) Uzlaşı, güven ve saygı ortamını zedeler.
10. (D) Uzlaşı, toplumsal yaşam alanı ile ilgilidir.


B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.
Cevap:

1. Uzlaşı sürecinde insanlar birbirlerine karşı anlayışlı ve saygılı olmalıdır.
2. Anlaşmazlıkların yaşamın bir parçası ve doğal olduğu unutulmamalıdır.
3. İnsanlar arasındaki iletişim sorunları anlaşmazlıkların nedenlerinden biridir.
4. Yasalar, yönetmelikler ve kurallar ile düzenlenen durumlar uzlaşı gerektirmez.
5. Uzlaşı sağlayabilmek için kişiler görüşlerini kanıtlara dayandırarak savunmalıdırlar.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 92-93 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki kavramlar ile bu kavramların anlamlarını eşleştiriniz.
Cevap:

  • (Uzlaşı) Tarafların arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması yoluyla birliğin sağlanması
  • (Empati) Kendisini karşı tarafın yerine koymak ve olaylara onun bakış açısıyla bakmak
  • (Taraf) İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri
  • (İletişim) Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması
  • (Anlaşmazlık) İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasında ayrılık yaşanması

D. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar?
Cevap: C

A) Sorunu görmezden gelmek
B) Karşımızdakini dinlememek
C) Empati kurmak
D) Taraflı davranmak


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları

2. Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?
Cevap: D

A) Uzlaşıya açık olur.
B) Empati yaparlar.
C) Ortak kararlara uyarlar.
D) İnatçıdırlar.


3. Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir?
Cevap: D

A) Saygılı olmak
B) Açık fikirli olmak
C) İş birliğine açık olmak
D) Sabit fikirli olmak


4. Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur?
Cevap: B

A) Teneffüste hangi oyunu oynayacağımıza karar verirken
B) Hangi elbiseyi giyeceğimize karar verirken
C) Ailemizle tatilde nereye gideceğimize karar verirken
D) Kardeşimizle ne izleyeceğimize karar verirken

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 18-19 Cevapları MEB Yayınları

5. Aşağıdaki tutumlardan hangisi uzlaşı sürecini desteklemez?
Cevap: C

A) Herkesin düşüncelerini özgürce söylemesine fırsat verilmesi
B) Herkesin fikrine saygı duyulması
C) Olaylara yalnızca kendi açısından bakılması
D) Tarafların birbirine hoşgörülü olması


6. Aşağıdaki tanım hangi kavrama aittir?
“Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasıdır.”

Cevap: A

A) Uzlaşı
B) Güven
C) Anlayış
D) Dayanışma


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

E. Arkadaşınızla yaşadığınız bir sorunu uzlaşarak çözmek için ona bir öneri mektubu yazınız.
Cevap:

Sevgili arkadaşım Ayşe;

Geçen gün geziye çıkmak istedik. Gideceğimiz yer konusunda uzlaşma yapamamıştık. Benim önerim ilk olarak en çok görmek istediğimiz yere gidelim. İkinci olarak da diğer dediğimiz yere gidelim. Böylece iki yeri de gezip görmüş oluruz. Hem de tartışmadan uzlaşma yapmış oluruz. Bundan sonra uzlaşma yaparak karar verelim. Bu olayı da tatlıya bağlamış olalım.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap