Anasayfa Kitap Cevapları
21 Şubat 2024, 16:18 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21-22-25-26-27. Cevapları MEB Yayınları

Beş Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları

1. ÜNİTE DOĞAL SAYILAR 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 21-22-25-26-27. Sayfa MEB Yayınları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları

MEB Yayınları
1. Aşağıda verilen doğal sayılarla ilgili eksik bilgileri tamamlayınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları

MEB Yayınları
2. Aşağıdaki tabloda verilen beş basamaklı sayıların okunuş ve yazılışları ile ilgili eksik bilgileri tamamlayınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları MEB Yayınları


3. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olan ifadeyi düzelterek alt satıra yazınız.
Cevap:

(Y) 38 263 sayısının okunuşu otuz bin iki yüz altmış üç şeklindedir.
→Otuz sekiz bin iki yüz altmış üç

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 66-67-68. Cevapları MEB Yayınları

(D) 14 531 sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı 14’tür.
(Y) 1, 4, 2, 0, 3 rakamlarını bir kez kullanarak yazılabilecek en büyük sayı 42 310’dur
→43 210

Altı Basamaklı Sayılar Cevapları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları

MEB Yayınları
1. Aşağıda verilen altı basamaklı sayıların okunuş ve yazılışları ile ilgili eksik verilen bilgileri tamamlayınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları MEB Yayınları


2. Aşağıdaki çocukların akıllarına takılan soruları yanıtlamalarına yardımcı olunuz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları

MEB Yayınları
3. Hayvanların tuttukları panolardaki rakamlarla aşağıda istenen sayıları oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayıların okunuşunu ve yazılışlarını boşluklara yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları MEB Yayınları


4) Birler bölüğünde 154, binler bölüğünde 648 olan 6 basamaklı sayıyı aşağıdaki kutuya yazınız.
Cevap: 648 154


5) Aşağıda verilen doğal sayıların bölüklerindeki rakamları yazınız.
Cevap:

Sayı: 8432: 8 binler bölüğü 432 birler bölüğü
Sayı: 36 564: 36 binler bölüğü 564 birler bölüğü
Sayı: 543 100: 543 binler bölüğü 100 birler bölüğü
Sayı: 490 543: 490 binler bölüğü 543 birler bölüğü

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 91-93. Cevapları MEB Yayınları

6) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
Cevap:

543 876 sayısının on binler basamağında 4 rakamı vardır.
870 300 sayısının yüzler basamağında 3 rakamı vardır.
180 368 sayısının on binler basamağındaki sayının basamak değeri 8
987 654 sayısının yüz binler basamağındaki sayının basamak değeri 9


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları

MEB Yayınları
7)Aşağıdaki boşluklara çözümlemesi verilen sayıları yazınız
Cevap:

a) 4 binlik + 5 yüzlük + 2 birlik + 6 onluk = 4562
b) 4 onluk + 1 yüzlük + 5 on binlik + 7 birlik = 50 147
c) 9 yüz binlik + 4 on binlik + 3 binlik + 7 yüzlük + 6 onluk + 1 birlik = 943 761


8)Aşağıda verilen balıklardaki sayıları çözümlemeleri ile eşleştirerek harfleri kutulara yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap