Anasayfa Kitap Cevapları
16 Mayıs 2024, 20:45 - Sena Yazdı

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214-215-216-217-218. Cevapları ADA Yayıncılık

5. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

5.Ünite Geometrik Cisimler ve Şekiller: 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214-215-216-217-218. Cevapları ADA Yayınları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları ADA Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (.Y.) Üçgen, kare ve dikdörtgenin köşeleri küçük harfler kullanılarak isimlendirilir.
→ Büyük harf kullanılarak isimlendirilir. 

2. (.Y.) Karenin 4 kenarı vardır. Bu kenarların uzunlukları birbirinden farklıdır.
→ Karenin 4 kenarı vardır. Bu kenarların uzunlukları birbirine eşittir. 

3. (.D.) Dikdörtgenin 4 kenarı vardır. Bu kenarlardan karşılıklı olanların uzunlukları birbirine eşittir.

4. (.Y.) Üçgenler kenar uzunluklarına göre bütün kenarları eşit uzunlukta olan ve iki kenarı eşit uzunlukta olan üçgenler olarak iki gruba ayrılır.
→ Bütün kenarları eşit, iki kenarı eşit ve bütün kenarları farklı olarak 3 gruba ayrılırlar

5. (.D.) Açılar sembolle gösterilirken “^” sembolü kullanılır.
6. (.D.) Bir açıyı ölçen herkesin aynı sonucu elde etmesi için standart açı ölçme birimlerine ihtiyacı vardır.
7. (.D.) Ölçüsü 180° olan açılara doğru açı denir.

8. (.Y.) Ölçüsü 90° olan açılara geniş açı denir.
→ Dik açı denir. 

9. (.Y.) Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açılara dik açı adı verilir.
→ Geniş açı denir.

10. (.D.) Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açılara dar açı adı verilir.
11. (.Y.) 1 kilometre 100 metredir.
→ 1 kilometre 1000 metredir. 


B. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

1. Karenin kenarları ..eşit.. uzunluktadır.
2. Dikdörtgenin …dört.. kenarı vardır.
3. Halı, yazı tahtası, kâğıt ve duvarın yüzeyleri birer ..düzlem.. modelidir.
4. Açıları isimlendirdiğimiz harfler, açıların ..köşesine.. yazılır.
5. Açı ölçerken ..derece… birimi kullanılır.
6. Ölçüsü …90­°.. olan açılara dik açı denir.
7. Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açılara …geniş… açı denir.
8. 1 santimetre ..10.. milimetredir.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133-134-137-138. Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları ADA Yayıncılık

C. Aşağıdaki soruların doğru cevabını bulup işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki üçgenlerden hangisinin köşeleri doğru isimlendirilmiştir?
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları ADA Yayıncılık


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları ADA Yayıncılık1

2. Yandaki dikdörtgenin kenar isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: B) KL kenarı, LM kenarı, MN kenarı, NK kenarı


3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Dikdörtgenin kenarları eşit uzunluktadır.

Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit uzunluktadır.


4. Aşağıdaki üçgenler kenar uzunluklarına göre gruplandırılırsa hangi üçgen dışarıda kalır?
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları ADA Yayıncılık2


5. Yandaki harfin simetri doğrusu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru çizilmiştir?
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları ADA Yayıncılık3


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları ADA Yayıncılık

6. Aşağıdakilerden hangisi düzleme örnek olarak verilemez?
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları ADA Yayıncılık


7. Yandaki açı, aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki gibi isimlendirilebilir ve sembolle gösterilebilir?
Cevap: D) Â


8. Aşağıdakilerden hangisi geniş açıdır?
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları ADA Yayıncılık1


9. 5000 metre uzunluğundaki yolu asfaltlayan bir ekibin asfaltladığı yolun uzunluğu kaç kilometredir?
Cevap: D) 5

1 km = 1000 m
5000 m = 5000 ÷ 1000 = 5 km


10. Yandaki çekirgenin uzunluğu 30 mm’dir. Çekirgenin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap: A) 3

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224-225-227. Cevapları MEB Yayınları

1 cm = 10 mm
30 mm = 30 ÷ 10 = 3 cm


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları ADA Yayıncılık

11. Yandaki izometrik kâğıtta eş küplerle çizilmiş olarak verilen modele uygun olarak oluşturulan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları ADA Yayıncılık


12. Yandaki noktalı kâğıtta çizilen açınım siyah çizgiler boyunca kesilip kırmızı noktalı çizgiler boyunca katlanırsa hangi geometrik cisim oluşur?
Cevap:  D) küp


13. Milimetrenin kullanım alanlarından birkaçını yazınız.
Cevap: Milimetre diş hekimliğinde ve terzilerde kullanılmaktadır.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları ADA Yayıncılık

14. Aşağıdaki ipin uzunluğunu en uygun uzunluk ölçme birimleriyle tahmin ediniz. İpin uzunluğunu ölçerek tahmininizi kontrol ediniz.
Cevap:

Tahminim : ..11 cm..
Ölçüm sonucu : …9 cm..


15. Standart açı ölçme birimlerinin neden gerekli olduğunu örnekler vererek aşağıya yazınız.
Cevap: Standart açı ölçümleri bina yapımında sıklıkla kullanılmaktadır. Standart açı ölçe birimleri kullanılmasa yapılarda hatalar meydana gelir ve uzun ömürlü olmamakla beraber tehlike yaratabilir.


16. Elanur’un boyu doğduğunda 49 santimetreydi. Elanur’un boyu şimdi 146 cm’dir. Elanur’un boyu doğduğu günden bugüne kadar kaç milimetre uzamıştır?
Cevap:

1 cm = 10 mm
146 – 49 = 97 cm
97 cm → 97 . 10 = 970 mm uzamıştır.


17. Ölçüsü 135° olan bir açı oluşturunuz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları ADA Yayıncılık


18. Yanda verilen dikdörtgenin doğruya göre simetriğini çiziniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları ADA Yayıncılık1

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap