Anasayfa Kitap Cevapları
6 Şubat 2024, 20:30 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 282-283-284-285-286. Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Matematik 6.Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

6.Ünite Tartma: 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 282-283-284-285-286. Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 282 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazınız.

Aşağıdaki görselde Filiz’in odasının krokisi verilmiştir.Krokide  Filiz’in odasındaki eşyalar için ayrılan alanların kaç birim kare olduğunu bulunuz.
Cevap:

1. Çalışma masanın alanı: 4 birim kare
2. Giysi dolabının alanı: 8 birim kare
3.Yatağın alanı: 16 birim kare 
4. Komidinin alanı: 1 birim kare
5. Odanın alanı: 80 birim kare

Aşağıdaki ölçümleri çeyrek kilograma tamamlayınız.
Cevap:

6) 120 gram + 130
7) 5 gram + 245
8) 150 gram + 100
9) 100 gram + 150

Aşağıdaki ölçümleri yarım kilograma tamamlayınız.
Cevap:

10) 350 gram + 150
11) 420 gram + 80
12) 300 gram + 200
13) 490 gram + 10


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 283 Cevapları MEB Yayınları

B. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını ilgili bölüme yazınız.

14) Aşağıdaki kenar uzunlukları verilen dikdörtgen ve karenin çevre uzunluklarını hesaplayınız.
Cevap:

23+8=31
31 x 2=62
14 x 4=56

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 283 Cevapları MEB Yayınları

15) Çevresi 128m olan dikdörtgen şeklindeki bir basketbol sahasının uzun kenarı 40 metredir. Basketbol sahasının kısa kenarı kaç metredir?
Cevap:

40 x 2=80
128-80=48
48/2=24m

16) Aşağıda verilen şekilde her kare bir birimdir. Buna göre boyalı alandaki dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplayınız. Birim karelerden faydalanarak aynı çevre uzunluğuna sahip farklı bir geometrik şekil de siz çiziniz
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 283 Cevapları MEB Yayınları

17) Aşağıdaki şekilde dikdörtgenin kısa kenarı 6 cm, uzun kenarı 11 cm’dir. Dikdörtgenin kısa kenarlarından kareler oluşturulmuştur. Buna göre şeklin çevresinin kaç santimetre olduğunu bulunuz.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 283 Cevapları MEB Yayınları
Cevap:

6 x 8=48
11 x 2=22
48+22=70


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 284 Cevapları MEB Yayınları

18) Kareli kağıt üzerindeki her kare 1 cm’dir. Taralı alan kaç santimetrekaredir?
Cevap: 6+1=7 cm’dir.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 93-94-95. Cevapları ADA Yayıncılık

19) “Çevre, kare, dikdörtgen, 128” verilerini kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz
Cevap:

Problem: Çevresi 128 cm olan bir dikdörtgenin Uzun kenarı 50 cm’dir. Karenin bir kenarı dikdörtgenin kısa kenarına eşit olduğuna göre karenin çevresi kaç cm’dir?
Çözüm:
50 + 50 = 100 cm
128 – 100 = 28 cm
28/2 = 14 cm kısa kenarın biri
Karenin çevresi = 14 + 14 + 14 + 14 = 56 cm’dir.


C. Aşağıda yer alan verilere uygun olarak problem kurunuz.

20) Aşağıdaki görsele uygun problem kurup çözünüz.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 284 Cevapları MEB Yayınları
Cevap:

Problem: 5 L 200 mL olan akvaryumdan ilk 3 L su çekilmiş daha sonra 1 L 150 mL su eklenmiştir. Sonunda akvaryumda ne kadar su kalmıştır?
Çözüm:
5 L 200 mL – 3 L = 2 L 200 mL
2 L 200 mL + 1 L 150 mL = 3 L 350 mL su kalmıştır.

21) Aşağıdaki görsele uygun problem kurup çözünüz.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 284 Cevapları MEB Yayınları
Cevap:

Problem: Bir tırın içinde 3 t 350 kg soğan bulunmaktadır. İlk durağa geldiği zaman içinden 250 kg soğanı satmıştır. İkinci durağında ise 420 kg satmıştır. Fabrikaya gittiği zaman bırakacağı kaç ton kaç kg soğan kalmıştır?
Çözüm:
3 t 350 kg – 250 kg = 3 t 100 kg
3 t 100 kg – 420 kg = 2 t 680 kg kalmıştır. 


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 285 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapınız.

22) Aşağıda verilen düzlemsel şekillerdeki renkli bölgelerin alanlarını sayarak eşleştiriniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 285 Cevapları MEB Yayınları

23) Aşağıda verilen sıvıları uygun olan ölçme birimleri ile eşleştiriniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 285 Cevapları MEB Yayınları


E. Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

24) Şekildeki dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisi ile hesaplanamaz?
Cevap:  D) Uzun kenarı ve kısa kenarındaki birim kare sayıları toplanıp 2 ile çarpılarak hesaplanır.

25) Kısa kenarı 10 m, uzun kenarı 14 m olan bir dikdörtgen ile karenin çevre uzunlukları eşittir. Buna göre karenin alanı kaç metredir?
Cevap:  C) 144 metrekare


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 286 Cevapları MEB Yayınları

26) İpek, marketten 1 kg 300 gr peynir, 750 g zeytin, 1 kg portakal, 250 g kaşar peynir aldı.İpek’in aldıklarının toplam kütlesi nedir?
Cevap:  B) 3 kg 300 g

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 89-90-91-92. Cevapları ADA Yayıncılık

1 kg 300 gr + 750 g + 1 kg + 250 g = 3 kg 300 gr

27) Bir ilaç kutusunun içinde her biri 5 mg olan haplardan 60 adet vardır buna göre ilaç kutusunda kaç mg ilaç vardır?
Cevap: C) 300 mg

60 x 5 = 300 mg

28) Ağırlığı 360 ton olan uçağa 58 ton bagaj yükleniyor. Uçağın son durumda kütlesi ne kadar olmuştur?
Cevap:  B) 418 t

360 + 58 =  418 ton

29) Bir marketteki 65 kg bulgurun birinci gün 8 kg 750 g’ı, ikinci gün 5 kg 250 g’ı, 3. gün ise 12 kg 500 g’ı satılıyor. Geriye kalan bulgurun kütlesi ne kadardır?
Cevap: A) 38 kg 500 gr

8 kg ,750 g + 5 kg 250 g + 12 kg 500 g = 26 kg 500 g
65 kg – 26 kg 500 g = 38 kg 500 gr

30) Bir kamyon, bir inşaatta günde 5 sefer kum taşır. Kamyonun kasası bir seferde 2 t 550 kg kum almaktadır. Bu kamyon inşaata 1 haftada ne kadar kum taşır? 
Cevap:  A) 89 t 250 kg

2 t 550 kg x 5 = 12 t 750 kg
12 t 750 g x 7 = 89 t 250 kg

31) Dedemler, kış boyunca torbası 25 kg olan kömürden 82 torba yaktı. Yakılan kömürün kütlesi kaç kilogramdır?
Cevap:  B) 2050 kg

25 kg x 82 = 2050 kg

32. Hayvansever Gözde Hanım’ın 12 tane kedisi vardır. Her sabah 3 tane yarım litrelik sütü kedilerine eşit olarak paylaştırıyor. Her kedi kaç mL süt içer?
Cevap: C) 125 mL

1 L 500 mL = 1500 mL
1500 mL/12 = 125 mL

33. Ezgi 180 mL olan diş macunu günde 3 defa dişlerini fırçalayarak 30 günde bitiriyor. Ezgi her fırçalamada ortalama kaç mL diş macunu kullanmıştır? 
Cevap: B) 2 mL

30 x 3 = 90
180/90 = 2 mL

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap