Anasayfa Kitap Cevapları
15 Şubat 2024, 0:24 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 284-285 Cevapları MEB Yayınları

8.Tema Sonu Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

8.TEMA VATANDAŞLIK: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 284-285 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 284 Cevapları MEB Yayınları

(İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.)

1. Okuduğunuz metnin konusu nedir?
Cevap: Yukarıda verilen metinde Türk kadınlarının haklarına nasıl kavuştuğu anlatılmaktadır.

2. Türk kadını tüm haklarına ne zaman, nasıl kavuşmuştur?
Cevap: 1926’da Türk Medeni Kanunu ile kavuşmuştur.

3. Türk Medeni Kanunu’nun kadınlara sağladığı haklar nelerdir?
Cevap:  Aile hukuku ve siyasi alanda kadına haklar verilmiştir.

4. “Demokratik prensibin en esaslı unsuru, bütün milleti erkek ve kadının temsil etmesidir.” cümlesinden ne anladığınızı ifade ediniz.
Cevap: Demokrasi cinsiyete ayrımı ile değil tüm insanları ilgilendiren bir kavramdır. Bu konuda eşitlik belirtilmiştir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 60-62-63-64-65. Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 285 Cevapları MEB Yayınları

5. Cümlelerdeki anlam ilişkilerini karşılarına yazınız. (neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç)
Cevap:

• Devlet toplumun düzenini sağlamak için kurallar koyar. (Amaç-Sonuç)
• Vergimizi düzenli ödersek ülkemiz kalkınır. (Koşul-Sonuç)
• Oğuz, 18 yaşını doldurduğu için seçme hakkına sahiptir. (Neden-Sonuç)


6. Aşağıdaki tabloda verilen cümlelerin taşıdığı duyguları işaretleyiniz.
Cevap:

cümlelerin taşıdığı duygular


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “almak” sözcüğü “bürümek, sarmak, kaplamak” anlamında kullanılmıştır?
Cevap: A

A) Etrafı mis gibi çiçek kokusu aldı.
B) Paltosunu sırtına aldı, dışarı çıktı.
C) Dün çarşıda cebimden saatimi almışlar.
D) Soğuk aldım galiba, boğazım çok ağrıyor.


8. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçesini kullanmalıyız.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu uyarı dikkate alınmamıştır?
Cevap: C

A) O yıllarda Millî Mücadele haberlerini radyodan alıyorduk.
B) Gençler zamanlarının büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiriyor.
C) Yeni jenerasyon teknolojik gelişmeleri çok iyi takip ediyor.
D) İnsanların hem kendilerine hem de doğaya karşı sorumlulukları vardır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142-145-146-147-148. Cevapları Ferman Yayıncılık

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
Cevap: B

A) Arabayı sokağın başına park etti, sessizce içeriye girdi.
B) Büyüklerine değer verir, bayramlarda aramayı ihmal etmezdi.
C) Yaşadığı sıkıntının büyüklüğü, yüzünden okunuyordu.
D) Bugün arkadaşlarımı arayacağım ve onlarla buluşacağız.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap