Anasayfa Kitap Cevapları
25 Nisan 2024, 23:13 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 171-172-173 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. Ünite Değerlendirme Cevapları

5. Ünite Ekonomik Faaliyetler : 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 171-172-173.  Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları Ferman Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını, altlarında verilen boşluklara yazınız.
Cevap:

1. Çocuklar ancak yetişkin olduklarında temel haklara sahip olur. (Y)
→ Çocuklar doğdukları zamandan itibaren temel haklara sahiptirler. 
2. İstemeden de olsa birini kırdığımızda özür dilememiz gerekir. (D)
3. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye göre çocuklar işlerde çalıştırılabilir. (Y)
→ Çocuklar işlerde çalıştırılamaz
4. Eğitsel ve sosyal etkinliklere katılmak sosyalleşmemizi sağlar. (D)
5. Bir birey olarak ülkemizin bağımsızlığı için yapabileceklerimiz vardır. (D)


B. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları

1. Devletler tarafından insanların özgürce kullanımına sunulan ve o ülkede uygulanan yasalarca korunan kazanımlara …hak…. adı verilir.
2. ….Sorumluluk…, kişinin gerçekleştirdiği tüm eylemlerin sonuçlarını üstlenebilmesidir.
3. Eğitsel ve sosyal etkinlikler öğrencilerin …yeteneklerini…. geliştirmelerine yardımcı olur.
4. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 20 Kasım 1989 tarihinde ..Birleşmiş Milletler…. tarafından kabul edilmiştir.


C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Vatanımızda özgür yurttaşlar olarak yaşamamızı neye borçluyuz? Kısaca açıklayınız.
Cevap: Geçmişte bağımsızlık için savaşmış olan milletimize ve Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun getirmiş olduğu yönetim şekli olan Cumhuriyet’e borçluyuz.

Sonraki Ödev:  Teknolojik Ürünleri Kullanırken Kendimize, Başkalarına ve Doğaya Zarar Verebiliriz.

2. Meclisimizin, ulusal egemenlik ve millî birliğimiz için önemini kısaca yazınız.
Cevap: Meclis halkın söz sahibi olduğu ve halkı simgeleyen bir yönetim yeridir.

3. Eğitim hakkınızı hangi yasalara dayalı olarak kullanmaktasınız? Bununla ilgili bir araştırma yaparak ulaştıklarınızı yazınız.
Cevap:  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Milli Eğitim Temel Kanununa göre kullanmaktayız.

4. Bağımsızlık ve özgürlükle ilgili iki şiir bularak yazınız.
Cevap:

Bağımsızlığımız

Ecdadım destan yazdı bu toprakta,
Vatanımın bağımsızlığı uğrunda.
Karanlık gecelerde umut arıyor,
Gök kubbesinde yıldızlar parlıyor,

Bağımsızlık anası, kıymetlimiz,
Birlik ve beraberlikle yeşerir.
Vatan sevgisiyle büyür, gelişir,
Daima dimdik ayakta dururuz.

MÜCADELE EDENLER

Kahramanlar geçmişten bugüne,
Mücadeleyle yazdılar bu hikayeyi.
Kan döktüler, can verdiler vatan için,
Nice zaferlerin izleri kalıcı.

Anaların gözyaşı durmaz hiçbir zaman,
Toprağa düşen şehitlerimiz anılır.
Ruhlarıyla yaşarlar kalbimizde,
Onlara minnet duygusuyla sarılırız.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları Ferman Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz

1. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan bir hak değildir?
Cevap: A

A) Çalışma hakkı
B) Eğitim hakkı
C) Sağlık hakkı
D) Yaşama hakkı


2.Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımız arasında gösterilemez?
Cevap: B

A) Okulu temiz tutmak.
B) Alışverişe yardım etmek.
C) Sınıf araç gereçlerini korumak.
D) Bayrak törenine katılmak.


3. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk sahibi bireylerin özelliklerinden biridir?
Cevap: D

A) Dağınık ve düzensiz olurlar.
B) Güvenilmez olurlar.
C) Tembellik yaparlar.
D) Yardımlaşmayı severler.


4. (…) Kubilay aşağıdakilerden hangisini yaparsa hem eylemlerinin sorumluluğunu almış hem de arkadaşlarına yardımcı olmuş olur?
Cevap: C

A) Arkadaşlarına teşekkür edip yerine geçerek.
B) Öğretmeninden özür dileyip sınıftan ayrılarak.
C) Sunumda daha fazla görev alıp arkadaşlarına yardım ederek.
D) Ödevi bireysel olarak yapıp sonra teslim edeceğini bildirerek.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80-82-83. Cevapları Ferman Yayıncılık

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. (…) Bu bilgiden hareketle Selda, okulundaki hangi etkinliğin duyurusuna bakıyor olabilir?
Cevap: D

A) Kermes
B) Film gösterimi
C) Konser
D) Tiyatro


6. (…) Çocuklar böyle davranarak aşağıda verilen haklardan hangisini savunmuşlardır?
Cevap: B

A) Eğitim hakkı
B) Oyun hakkı
C) Yaşama hakkı
D) Sağlık hakkı


7. 4-C sınıfı öğrencilerinden Işın, Gamze ve Utku, 23 Nisan’da yaptıkları tiyatro gösterilerinde çok başarılı olmuşlardır. Herkes bu gösteriyi çok beğenmiştir.
Sizce bu öğrenciler aşağıdaki topluluklardan hangisine katılarak tiyatro yeteneklerini geliştirebilirler?
Cevap: C

A) Müzik kulübü
B) Satranç kulübü
C) Drama kulübü
D) Resim kulübü


8. I. Vatanına sahip çıkar.
II. Milletine sevgi duyar.
III. Hak ve özgürlüklerine sahip çıkar.
Özgürlüğüne önem veren bir birey yukarıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?
Cevap: D

A) I-II
B) II-III
C) I-III
D) I-II-III


9. Çocuk olarak haklarımızı bilmemizin önemi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D

A) Boş zamanlarımızı daha iyi değerlendirmek
B) Sosyal ve doğal çevremizi tanıyabilmek
C) Ailemize karşı sorumluluklarımızı bilmek
D) Gerektiği durumlarda haklarımızı talep etmek

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap