Anasayfa Kitap Cevapları
26 Mayıs 2022, 13:05 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161-162-163-164-165. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

6. ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 161-162-163-164-165. Sayfa SDR Dikey Yayıncılık


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları SDR Dikey Yayınları

A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) Biyoçeşitlilik, doğadaki besin kaynaklarını artırır.
2. (D) Bilinçsiz avlanma, biyoçeşitliliği azaltan bir faktördür.
3. (Y) Zirai ilaç kullanımı biyoçeşitliliği artırır.
4. (Y) Deprem başladığı anda, koşarak evi terk etmeliyiz.
5. (D) Ekonomik nedenlerle bazı bitkilerin toplanması biyoçeşitliliği azaltan bir faktördür.
6. (Y) Orman yangınları insan faaliyetleri sonucu oluşmaz.
7. (Y) Bilinçsiz avlanma, çevre sorunu değildir.
8. (D) Eğimli arazide belirli bir kütledeki toprak tabakasının, aşırı yağışlar nedeniyle zemininin kayması ile birlikte yer değiştirmesine heyelan denir.
9. (D) Geri dönüşüm, çevre kirliliğini azaltır.
10. (D) İnsanlar çevreye verdikleri zararın bedelini kendileri ödemektedir.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, kutucuklarda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.
Cevap:

1. Şehirleşme, biyoçeşitliliği azaltan bir faktördür.
2. Yer kabuğunun yapısında oluşan sarsıntılara deprem denir.
3. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılara panda örnek olarak verilebilir.
4. Nesli tükenen canlılara mamut örnek olarak verilebilir.
5. Çevre kirliliğinin oluşmasındaki genel sebep, insanların duyarsız olmasıdır.
6. Ekonomik değeri için balıkların yumurtlama döneminde avlanmasına bilinçsiz avlanma denir.
7. Yer kabuğunun altında yer alan lavların yeryüzüne çıktığı yere volkan denir.
8. Toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan ani, büyük ve
düzensiz su akıntılarına sel denir.
9. Hava kirliliği insanlarda sağlık  sorunlarına yol açmaktadır.
10. Çevre kirliliğinin azaltılmasında devlet yasalara önlem alabilir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 29-32. Cevapları SDR Dikey Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları SDR Dikey Yayınları

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Bazı canlı türlerinin isimleri aşağıdaki gibi verilmiştir.
I. Mamut
II. Panda
III. Moa kuşu
IV. Çita
Bu canlılardan hangisinin ya da hangilerinin nesli tükenmiştir?
Cevap: C) I ve III

2. (…) Yukarıda verilen metni okuyan öğrencilerden hangisinin yorumu yanlıştır?
Cevap: A) Süleyman: Çevre kirliliği, biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkiler

3. Biyoçeşitliliği azaltan faktörlere örnek olarak aşağıdaki durumlar verilmiştir.
I. Bilinçsiz avlanma
II. Makineli tarım yapma
III. Depremler
IV. Baraj kurma
Bu faktörlerden hangisi ya da hangileri insan kaynaklı bir olumsuzluk değildir?
Cevap: B) Yalnız III

4. Aşağıdaki canlıların hangisinin nesli, tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?
Cevap: D) Kelaynak


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları SDR Dikey Yayınları

5. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının çözümü için yapılması gereken faaliyetler arasında yer almaz?
Cevap: B) Orman içine yerleşim yeri kurmak

6. Bir ekosistemdeki biyoçeşitliliğin yıllara göre değişimi yandaki gibi verilmiştir.
Cevap: C) I aralığında, ekosistemde doğal afetler çok etkili olabilir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 95-96. Cevapları SDR Dikey Yayınları

7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir canlı için yapılacaklar arasında yer almaz?
Cevap: B) Türü tehdit eden canlıların avlanması

8. Aşağıdakilerden hangisi orman yangını oluşturabilecek bir sebep değildir?
Cevap: D) Kemirgen hayvanların ağaçları kemirmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi ormanlara zarar veren insan faaliyetlerinden biri değildir?
Cevap: B) Arı kovanlarının ormanlık alanlara yerleştirilmesi

10. Aşağıda yer alan çevre felaketlerinden hangisinin nedeni insan faktörü değildir?
Cevap: C) Dolu yağışı sonucu bitkilerin zarar görmesi


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları SDR Dikey Yayınları

11. Aşağıdaki önlemlerden hangisi deprem olmadan önce yapılması gerekenler arasında yer almaz?
Cevap: D) Evin içinde güvenli bir noktada beklemek

12. (…) Görselde verilen numaralı yerlere yazılması gereken kavramlar, hangi seçenekte doğru bir şekilde verilmiştir?
Cevap:  A) Fay – Deprem bölgesi – Fay hattı

13. Aşağıdakilerden hangisi sel felaketine karşı alınacak bir önlem olamaz?
Cevap:: D) Evlerin sağlam zeminlere inşa edilmesi

14. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlere örnek olarak verilemez?
Cevap: C)Trafik kazaları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları SDR Dikey Yayınları

EĞLENEREK ÖĞRENELİM

Aşağıdaki kavramları bulmaca kutusunda bularak bu kavramların üzerini çiziniz. Kalan harfleri soldan sağa birleştirerek aşağıdaki şifreyi bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları SDR Dikey Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.