Anasayfa Kitap Cevapları
12 Mart 2024, 9:28 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-165-166-168-169 Cevapları MEB Yayınları

Ülkemizin Kaynakları ve Ekonomik Faaliyetleri Cevapları

5. ÜNİTE: Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 160-161-162-165-166-168-169 Cevapları MEB Yayınları

Ülkemizin Kaynakları ve Ekonomik Faaliyetleri Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlanalım

Doğal kaynaklar ile ekonomik faaliyetler arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Fikirlerinizi söyleyiniz.

Cevap: Doğal kaynakların bulundukları yerde ham madde ihtiyacı da kolaylıkla sağlanır. Bu da ekonomik faaliyetlerin daha rahat ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlar.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki şemada toprağın ekonomik faaliyetlerle olan ilişkisi verilmiştir. Şemayı inceleyerek boş bırakılan yerlere uygun olan ekonomik faaliyetin adını yazınız.
Cevap:

Toprak→Doğal kaynaktır

Zeytin üretimi→Tarım faaliyetidir

Zeytinyağı üretimi→Sanayi faaliyetidir

Zeytinyağı satışı→Ticaret faaliyetidir


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları MEB Yayınları

Yurdumuzda tarım alanlarının büyük bölümünde tahıl tarımı yapılmaktadır. Bu durum hangi sanayi kollarının gelişmesini sağlamaktadır? Söyleyiniz.
Cevap: Endüstriyel ürünlerin üretiminde ve sanayide un, makarna, ekmek, nişasta gibi kolların gelişmesini sağlamaktadır.

Cevap: Ülkemizde yapılan tarım faaliyetleri birçok sanayi kolunun gelişmesini sağlamaktadır. Bu sanayi kollarına örnek olarak yem sanayi ya da tahıla dayalı olan besin sanayisi verilebilmektedir. Aslında bakıldığında ülkemizdeki tarım sektörü genel itibari ile iklimlere bağlı gelişim göstermektedir.

Buna bağlı olarak da iklimler el verişli olduğu müddetçe tahıl tarımı gerçekleştirilmektedir. Yani başka bir deyişle tarım faaliyetleri de iklimlere göre verimliliğinde değişiklik göstermektedir. Farklı iklimlerin ülkemizde görülmesi de farklı bölgelerde çeşitli ürünlerin tarımının yapılmasını ortaya çıkartmıştır. Tahıl tarımının büyük ölçüde ülkemiz içerisinde yapılmasının en önemli nedenlerinden birisi de karasal iklimin ülkemizde oldukça yaygın bir alanda görülmesidir. Bu iklime göre tahıllar sanayi kollarını geliştirmektedir.


Yaşadığınız bölgede yetiştirilen sanayi bitkilerinin hangi sanayi kolunda ham madde olarak kullanıldığını söyleyiniz.

Cevap: Ben Hatay’da yaşamaktayım. Burada zeytin ve yer fıstığı üretimi çokça yapılmaktadır.

Sonraki Ödev:  Yaşadığınız Bölgede Yetiştirilen Sanayi Bitkilerinin Hangi Sanayi Kolunda Ham Madde Olarak Kullanıldığını Söyleyiniz

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları MEB Yayınları

Yaşadığınız yerde yapılan hayvancılık faaliyetlerinin neler olduğunu söyleyiniz.

Cevap: Hatay’da küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığı yapılmaktadır.

Sonraki Ödev:  Yaşadığınız Yerde Yapılan Hayvancılık Faaliyetlerinin Neler Olduğunu Söyleyiniz.

Marmara’da ahır hayvancılığı yapılırken Doğu Anadolu’da mera hayvancılığı yapılmasının sebeplerini karşılaştırınız.

Cevap: Doğu Anadolu bölgesinin yapısı mera hayvancılığa göredir. Marmara bölgesi ise yeterli alan yoktur bu yüzden ahır hayvancılığı yapılmaktadır.

Sonraki Ödev:  Marmara’da Ahır Hayvancılığı Yapılırken Doğu Anadolu'da Mera Hayvancılığı Yapılmasının Sebeplerini Karşılaştırınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları

Karadeniz kıyı kesiminde ormanların geniş yer kaplaması bölgede hangi sanayi kollarının gelişmesini sağlamıştır? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Cevap: Odunculuk, kerestecilik, mobilya sanayi, kağıt sanayi gibi kolların gelişmesini sağlamıştır.

Sonraki Ödev:  Karadeniz Kıyı Kesiminde Ormanların Geniş Yer Kaplaması Bölgede Hangi Sanayi Kollarının Gelişmesini Sağlamıştır?

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları MEB Yayınları

Demir madeninin çıkarıldığı ve işlendiği yerlerde hangi ekonomik faaliyetler gelişmiştir? Söyleyiniz.
Cevap: Demirin çıkarıldığı yerlerde maden, demir çelik, ulaşım, hizmet, ticaret inşaat, gibi faaliyetler gelişmiştir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:

(c)1. Toprağın ekilip biçilmesine dayanan ekonomik faaliyettir.
(e)2. Tarımda verimi arttıran yollardan birisidir.
(h)3. Yağ üretiminde kullanılan sanayi bitkisidir.
(ı)4. Pamuğa bağlı olarak gelişen sanayi koludur.
(a)5. Küçükbaş hayvanların yünlerinden yararlanarak yapılan ekonomik faaliyettir.
(d)6. Büyükbaş hayvancılığın yapıldığı yerlerde kurulan sanayi koludur.
(ğ)7. Mobilya sanayisinin ham maddesini oluşturur.
(f)8. Barajlar kurularak elektrik enerjisi üretilen kaynaktır.
(ç)9. Tuz elde ettiğimiz su kaynağıdır.
(g)10. Jet ve roket yakıtında kullanılan, rezerv bakımdan zengin olduğumuz madendir.
(b)11. Elektrik-elektronik sanayisinde kullanılan madendir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap