Anasayfa Kitap Cevapları
29 Mayıs 2023, 11:06 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180-181-182-183-184-185. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5. Sınıf Fen Bilimleri 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

7. ÜNİTE: ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 180-181-182-183-184-185. Sayfa SDR Dikey Yayıncılık


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları SDR Dikey Yayınları

A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) Basit bir elektrik devresi; pil, ampul, anahtar ve iletken telden oluşur.
2. (Y) Devrenin enerji kaynağı ampuldür.
3. (D) Elektrik devresinde pil sayısı sabitken ampul sayısı artarsa ampul parlaklığı azalır.
4. (Y) Bir ampullü devrede, anahtar sayısı artarsa ampul parlaklığı artar.
5. (D) İçine ampul yerleştirilen devre elemanına duy denir.
6. (Y) Devre elemanlarından anahtarın, bir sembolü yoktur.
7. (Y) Sadece devre şemasına bakarak devre kurulamaz.
8. (D) Devre şeması çizilirken devre elemanlarının sembolleri kullanılır.


Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız. (Aynı sözcük birden fazla yerde kullanılabilir.)
Cevap:

1. Bir devrede ampulün yanması için gerekli enerjiyi pil sağlamaktadır.
2. Tek ampullü bir devrede sadece pil sayısı artarsa ampul daha parlak yanar.
3. Bir elektrik devresini açıp kapatmayı sağlayan devre elemanına anahtar denir.
4. Bir deneyde, miktarı istenen şekilde değiştirilen değişkene bağımsız değişken denir.
5. Bir elektrik devresinde ampul parlaklığını etkileyen faktörler pil sayısı ve ampul sayısıdır.
6. Bir elektrik devresinde ampul parlaklığını arttırmak için ya pil sayısını artırır ya da ampul sayısını azaltırız.
7. Bir elektrik devresinde sabit tutulan değişkene kontrol edilen değişken denir.
8. Bir elektrik devresinin çizimini kolaylaştırmak için kullanılan şekillere sembol denir.
9. Bir elektrik devresinin sembollerle çizilmiş hâline devre şeması denir.
10. Bir elektrik devresinde devre elemanları birbirine iletken tel ile bağlanır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160-161. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları SDR Dikey Yayınları

C. Bir öğrenci aşağıda verilen devre şemalarını kullanarak deney düzenekleri hazırlamıştır. Öğrencinin verilen amaçlara ulaşabilmesi için boş bırakılan yerleri, uygun şekilde doldurunuz.
Cevap:

1. Pil sayısının ampul parlaklığına etkisini araştıran bir öğrenci III ve IV No.lu devreleri kurarak deney yapmalıdır.
2. Ampul sayısının ampul parlaklığına etkisini araştıran bir öğrenci I ve IV No.lu devreleri kurarak deney yapmalıdır.


Ç. Aşağıda verilen devre elemanlarını sembolleri ile eşleştiriniz
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları SDR Dikey Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları SDR Dikey Yayınları

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıda verilen elektrik devrelerinin hangisinde ampul yanmaz?
Cevap: B)

2. Bir öğrenci özdeş ampul ve pillerle aşağıdaki devreleri kurmuştur.
Bu deneyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: C) Ampul sayısı, bağımsız değişkendir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 248-252-253-254-255. Cevapları MEB Yayınları

3. Yukarıdaki elektrik devresi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Devreden bir pil çıkarılırsa ampulün biri daha parlak yanar.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları SDR Dikey Yayınları

4. Aşağıda verilen devrelerden hangisinde ampul parlaklığı en azdır?
Cevap: A)

5. Aşağıda, elektrik devresi elemanları ile sembolleri eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır?
Cevap: D)

6. Fen bilimleri öğretmeni, yukarıda verilen devre şemasını tahtaya çizdikten sonra öğrencilerine “Çizdiğim devrede, hangi devre elemanlarından kaç tane kullanıldı?” sorusunu sormuştur. Öğretmenin sorduğu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?
Cevap: B) Ecem: 8 ampul, 4 açık anahtar, 1 pil ve bağlantı kablosu


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları SDR Dikey Yayınları

7. Yanda şeması verilen devre, aşağıdakilerden hangisidir? 
Cevap: A)

8. (…) Öğrencinin amacına ulaşabilmesi için yukarıdaki ile beraber aşağıda verilen devrelerden hangisini kurması gerekir?
Cevap: C)


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları SDR Dikey Yayınları

EĞLENEREK ÖĞRENELİM

Aşağıda bir yanda devre şemaları, diğer yanda da devre görselleri verilmiştir. Şemanın hangi resme ait olduğunu bularak bunları eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları SDR Dikey Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.