Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 22:59 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178-180-181-182-183-184-185 Cevapları MEB Yayınları

Göç Destanı Metni Cevapları

6. TEMA MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178-179-180-181-182-183-184-185 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Milletlerin hayatını etkileyen olaylar neler olabilir? Anlatınız.

Cevap: Tarihte yaşanmış bir milletin göçünü veya yaşadığı ilginç olayları anlatan hikayelerdir. Bunlara destan olabilir.

Sonraki Ödev:  Milletlerin Hayatını Etkileyen Olaylar Neler Olabilir? Anlatınız

Destanların birey ve toplum üzerindeki etkileri ile ilgili düşüncelerinizi anlatınız.

Cevap: Destanlar geçmişte yaşayan milletlerin başlarından geçen olayların mitolojik bir biçimde anlatılmasıdır. Abartma da bulunmaktadır. Toplum bu gibi destanlar sayesinde tarihinde olan başarısızlıkları veya başarıları bilerek ona göre davranırlar.

Sonraki Ödev:  Destanların Birey ve Toplum Üzerindeki Etkileri İle İlgili Düşüncelerinizi Anlatınız

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları

1.ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Sözcükleri cümlelerde kullanınız. Anlamı verilmeyen sözcüğün anlamını sözlükten bularak cümle içinde kullanınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları MEB Yayınları

2.ETKİNLİK

“Göç Destanı” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Metindeki olaylar kimlerin başından geçmiştir?
Cevap: Uygur denilen ilde yaşayan kişilerin başından geçmiştir.

2. Ağacın gövdesi yarılınca içinden ne çıkmıştır?
Cevap: İçinden beş tane çocuk çıkmıştır.

3. Uygurlar Bugu Tigin’i hangi özelliklerinden dolayı hakan seçmişlerdir? Sizce bu karar doğru mu?
Cevap: güzel, zeki ve Ehliyetçe öteki çocuklardan üstün olduğu için

4. Hükümdar, oğlunu niçin Çin prensesi ile evlendirmeyi düşünmüştür?
Cevap: Çin ile yapılan savaşların son bulması için.

5. Çinliler prensese karşılık Uygurlardan ne istiyorlar? Niçin?
Cevap: Kutlu Dağ denilen kayayı istemişlerdir.

6. Çinliler kayayı ülkelerine nasıl götürmüşlerdir?
Cevap: Çinliler kayanın etrafına odun yığıp ateş yaktılar. Taşı iyice kızdırdıktan sonra üzerine keskin sirke dökerek parçaladılar. Parçaları arabalara yükleyip birer birer Çin’e götürdüler.

7. Uygurlar niçin göç edip Beş Balıg’a yerleşmiştir? Uygurların buradaki yaşamı sizce nasıl devam etmiş olabilir?
Cevap: Kutsal kayayı verdikten sonra bütün düzenleri bozulmuştur. Buradaki yaşamları milli değerlerine sahip çıkarak daha huzurlu bir yaşam sürmüşlerdir.


3.ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini bulunuz.
Cevap:

Konu: Uygurların Çinlilerle olan savaşın sona ermesi için bir anlaşma yapması ve bu anlaşmanın sonucunun kötü olması.

Ana fikir: Kutsal emanetlere sahip çıkmamız gerekir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları MEB Yayınları

4.ETKİNLİK

“Göç Destanı” metninde geçen gerçek ve kurgusal unsurları bulunuz.
Cevap:

Gerçek Unsurlar:

  • Bir gün Uygur tahtına yeni bir hükümdar oturdu.
  • Bu hakan, Çinlilerle yapılan savaşlara bir son vermek için oğlu Gali Tigin’e, Kiyu – Liyen adlı bir Çin prensesi almayı tasarladı.
  • Bu prenses, sarayını Hatun Dağı’nda kurdu. O çevrede Tanrı Dağı adında başka bir dağ ve
    onun cenubunda da Kutlu Dağ denilen büyük bir kaya vardı.

Kurgusal Unsurlar:

  • Bir gece bu iki ırmak arasındaki bir ağacın üzerine gökten mavi bir ışık indi.
  • Ağacın gövdesi gittikçe kabarıyor, oradan güzel musiki sesleri geliyordu.
  • Bir gün ağacın gövdesi yarılarak içinden beş çocuk çıktı.

5.ETKİNLİK

“Göç Destanı” aşağıdaki özelliklerden hangilerini taşımaktadır? Belirlediğiniz maddelerin numaralarını noktalı yere yazınız.
Cevap: 1-2-5-6-9


6. ETKİNLİK

“Nasreddin Hoca’nın Hayat Hikâyesi” metnini okuyunuz. Koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış
sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterlerini bu şekilde kullanmanın amacının ne
olabileceğini metnin altındaki alana yazınız.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları MEB Yayınları

Cevap: Koyu renkle yazılmış olan kısımlar okuyucunun dikkatini çekmek ve önemli olan yeri vurgulamak içindir.


7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki Nasreddin Hoca fıkrasını okuyunuz.


BİZİM İLLER, BİZİM İLLER

Adamın biri Hoca’ya misafir olmuş. Hoca misafire elinden gelen ikramı yapmış. Yedirmiş,
içirmiş. Geç vakitlere kadar yanında oturmuş, onunla sohbet etmiş. Tam yatma zamanı misafirin canı üzüm istemiş. Bunu da açıktan söyleyememiş. Bir makam tutturarak şarkıya benzer şöyle bir şey okumuş:
— Bizim iller, bizim iller,
Yatarlarken üzüm yerler!
Bu saatte misafirin önüne bir de üzüm çıkarmak Hoca’nın hiç de işine gelmemiş. Hemen misafirin söylediği makamla şu cevabı vermiş:
— Bizde öyle âdet yoktur,
Saklarlar da güzün yerler!


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları MEB Yayınları

b) Fıkradaki mizahi ögelere dikkat ediniz. Siz de öyküleyici anlatımı kullanarak “misafirperverlik” konulu bir hikâye yazınız. Hikâyenizde mizahi ögelere yer veriniz ve yazınıza uygun bir başlık koyunuz.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları MEB Yayınları

 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları MEB Yayınları

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri çatı özelliklerine göre inceleyiniz.
Cevap:

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları MEB Yayınları


Gelecek Derse Hazırlık

Türkü hikâyelerini araştırınız. Beğendiğiniz türkü hikayesini sınıfa getiriniz.

Cevap:

Yarim İstanbul'u Mesken Mi Tuttun

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap