Anasayfa Kitap Cevapları
24 Ekim 2023, 9:47 - Sena Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 27-28. Cevapları MEB Yayınları

Bölüm Sonu Değerlendirme Cevapları

1. ÜNİTE Doğal Sayılar: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 27-28. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları MEB Yayınları

1) Abaküste modellenen doğal sayının “üç yüz otuz bir milyon dört yüz yirmi beş bin altı yüz doksan dört” olması için kaç tane boncuğa daha ihtiyaç vardır.
Cevap: C) 8

Abaküsteki sayı → 31 420 694 sayısıdır.
3 + 1 + 4 + 2 + 6 + 9 + 4 = 29 boncuk bulunmaktadır.

“üç yüz otuz bir milyon dört yüz yirmi beş bin altı yüz doksan dört” → 331 425 694
3 + 3 + 1 + 4 + 2 + 5 + 6 + 9 + 4 = 37 boncuk olur

Buna göre;
37 – 29 = 8 boncuk gerekir.


2) Palindromik sayılar, soldan sağa ya da sağdan sola doğru okunduğu zaman okunuşları aynı olan sayılardır. Örneğin 6 543 456 doğal sayısı, soldan sağa ya da sağdan sola doğru “altı milyon beş yüz kırk üç bin dört yüz elli altı” şeklinde okunur.
Bu bilgiye göre 7 basamaklı en küçük palindromik doğal sayının rakamlarının toplamı kaçtır?
Cevap: D) 2

7 basamaklı en küçük palindromik sayı = 1 000 001 → Bir milyon bir tersten de bir milyon bir şeklinde okunur.
Buna göre;
rakamlarının toplamı 1 + 1 = 2 olur.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları MEB Yayınları1

Buna göre 9. kavanoza kaç bilye konulmuştur?
Cevap: C) 69

1. Kavanoz → 13 bilye vardır
2. Kavanoz → 20 bilye
3. Kavanoz → 27 bilye
Her kavanozda 7 bilye artmaktadır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 56-57-58-59-60-61. Cevapları MEB Yayınları

Buna göre;
13 – 20 -27 – 34 – 41 – 48 – 55 – 62 – 69
9. Kavanozda 69 bilye olur.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları MEB Yayınları2

4) Kibrit çöpleri ile oluşturulan şekil örüntüsünün ilk üç adımı verilmiştir. 150 adet kibrit çöpü ile bu şekil örüntüsünün en fazla kaç adımı oluşturulabilir?
Cevap: B) 6

1. Adım → 10 kibrit çöpü
2. Adım → 16 kibrit çöpü
3. Adım → 22 kibrit çöpü
Her adımda 6 kibrit çöpü artmaktadır.
Buna göre;

10 – 16  – 22 – 28 – 34 – 40
10 + 16 + 22 + 28 + 34 + 40 =150 olur.
6. adıma kadar oluşturulabilir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları MEB Yayınları

5) Yukarıda verilen örüntülerdeki adımların bazılarında hatalar yapılmıştır. Hata yapılan adımlardaki sayıların toplamı kaçtır?
Cevap: A) 84

87 – 81 – 75 – 67 – 63 – 57 → 6’şar olarak azalmaktadır. Hata yapılan yer 4. adımdır. 4. adımda 67 yerine 69 yazılmalıdır.

6 – 11 – 17 – 21 – 26 – 31 → 5’er olarak artmaktadır. Hata yapılan yer 3. adımdır 3 adımda 17 yerine 16 yazılmalıdır.

4.adım → 69
3. adım → 16
69 + 16 = 85 olur.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları MEB Yayınları1

Abaküsteki milyonlar bölüğü için mavi, binler bölüğü için yeşil, birler bölüğü için mor renkli boncuklar kullanılmaktadır.
Buna göre renklerine uygun olarak abaküse 1 mavi, 2 yeşil ve 3 mor boncuk eklendiğinde aşağıdaki doğal sayılardan hangisi elde edilemez?
Cevap: C) İki yüz on üç milyon yüz beş bin elli üç

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 139-142. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

C) İki yüz on üç milyon yüz beş bin elli üç → 1 mavi boncuk olmasına rağmen eklenmemiştir. Bu yüzden C şıkkındaki rakam yazılamaz.


7) 3 5Δ2 678 < 3 562 678
Yukarıdaki karşılaştırmada Δ sembolü bir rakamdır. Buna göre Δ sembolü yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi yazılamaz?
Cevap: A) 7

Δ sembolünün olduğu sayı diğer sayıdan küçük olduğu için büyük olan sayının on binler basamağındaki sayı 6’dır. Δ sembolünün yerine gelecek sayının 6’dan küçük olması gerekir.
Δ yerine → 0, 1, 2, 3, 4, 5 sayıları gelebilir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları MEB Yayınları2

Buna göre 3. adımdan sonra tuşa kaç defa tıklanırsa ekranda 24 tane “🌸” sembolü oluşur?
Cevap: D) 5

1 Adım → 3
2. Adım → 6
3. Adım → 9

Her adımda 3 sembol artmaktadır. Buna göre;
3 – 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – 21 – 24
8. Adımda 24 sembole ulaşırız.
İlk üç adım geçtiğine göre 8 – 3 = 5 tıklamadan sonra 24’e ulaşırız.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap