Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 3:06 - Sena Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21-23. Cevapları KOZA Yayınları

Eskiciyle Para Babası Metni Cevapları

1. TEMA Birey ve Toplum: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21-22-23. Cevapları KOZA Yayıncılık


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları KOZA Yayınları

 Hazırlık

1. Yaşam şekli sizden farklı olan insanlar hakkında neler düşünüyorsunuz?
Cevap: Yaşam şekli bizden farklı olan insanlara saygı duyarım.


2. Yandaki görselde verilmek istenen mesaj ne olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Yandaki görselde paranın huzur ve mutluluk vermediği anlatılmak istenmiş olabilir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları KOZA Yayınları

1. Etkinlik

Aşağıdaki kelimeleri ilgili oldukları görsellerin altına yazınız. Görsellerden ve metinden hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze yazmayı unutmayınız
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları KOZA Yayınları


2. Etkinlik

Yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı aynı anlamı taşıyan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir.
Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Altı çizili kelimelerin yerine eş anlamlılarını koyarak cümleleri yeniden yazınız. Cümlelerin anlamlarında değişiklik meydana gelip gelmediğini açıklayınız.
Cevap:

Evine gelenlere kuşkuyla bakar olmuş.
Evine gelenlere şüpheli bakar olmuş.

Sonraki Ödev:  Büyüklere Saygıyı Anlatan Atasözü ve Özlü Sözleri Araştırıp Yazınız.

Yılın sonunu getireyim, yeter.
Senenin sonunu getireyim yeter.

Bir zamanlar yoksul bir eskici varmış, eski ayakkabıları onarırmış.
Biz zamanlar fakir bir eskici, eski ayakkabıları onarmış.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları KOZA Yayınları

3. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Metnin konusu: Yoksul bir eskicinin altınlar ile neşesinin ve uykusunun kaçması.
Metnin ana fikri: Paranın mutluluk getirmediği.


4. Etkinlik

Metne iki farklı başlık belirleyiniz.

Birinci başlığım: Para Huzur ,vermez.
İkinci başlığım: Paran Var Derdin Var.


5. Etkinlik

Metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Eskici geçimini nasıl sağlarmış?
Cevap: Eskici geçimini ayakkabı onararak sağlarmış.

Eskici beğenildiğini görünce nasıl davranırmış?
Cevap: Eskici beğenildiğini görünce mutlu olur, neşelenir ve şarkı söylermiş.

Para babası, eskiciye neden yüz altın vermiş?
Cevap: Para babası, eskiciye paranın sorumluluğunu almanın kolay olmadığını göstermek için yüz altın vermiş.

Eskicinin parayı aldıktan sonra uyuyamamasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Eskici parayı aldıktan sonra çalınacağından korktuğu için uyuyamamıştır.

Sizce mutlu olmak mı yoksa çok zengin olmak mı hayatta daha önemlidir? Neden?
Cevap: Bence mutlu olmak daha önemlidir. Çünkü zengin olup mutsuz olmaktansa parasız mutlu olmayı tercih ederim.

Sonraki Ödev:  Türk Halı ve Kilimlerinde Kullanılan Başlıca Motifler Nelerdir?

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları KOZA Yayınları

6. Etkinlik

Kelimeler cümleleri, cümleler paragrafları, paragraflar da metinleri oluşturur. Paragrafta bir duygunun, durumun, olayın, isteğin veya düşüncenin bir yönü ele alınır.
Paragraf bir cümleden oluşabileceği gibi birden çok cümleden de oluşabilir. Önemli olan cümlelerin birbiriyle bağlantısının doğru şekilde kurulmasıdır.
Aşağıdaki konulardan biri hakkında bir paragraf yazınız.
Cevap: Huzur, insanoğlunun hayatını doğrudan etkileyen bir duygudur. Huzuru hiçbir maddi manevi bir şey veremez. Huzur olmadığında insandaki yaşama sevinci, mutluluk gibi güzel olan hiçbir duygu dışarı vurmaz.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları KOZA Yayınları

7. Etkinlik

b. Aşağıdaki paragrafta yay ayraçların ( ) içine virgül, soru işareti, nokta ve tırnak işaretinden uygun olanı koyunuz
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları KOZA Yayınları


Sonraki Derse Hazırlık

Aile büyüklerinize sizi veya kardeşleriniz varsa onları yetiştirmek için nelere dikkat ettiklerini sorunuz. Aldığınız cevabı yazarak sınıfa getiriniz.
Cevap: Aile büyüklerimiz bizi yetiştirirken yediklerimize, içtiklerimize, alışkanlıklarımıza, ilgi alanlarımıza dikkat etmişlerdir. Planlı ve programlı ders çalışmamıza ve kitap okuyup kendimizi geliştirmemiz için çabalamışlardır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap