Anasayfa Kitap Cevapları
20 Mayıs 2024, 19:10 - Sena Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 101-102. Cevapları Dörtel Yayıncılık

4. Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

4. ÜNİTE Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hayatı 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 101-102. Cevapları Dörtel Yayınları


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Dörtel Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahyin gelişini ve sonrasında Peygamberimiz’in (s.a.v.) ne yaptığını anlatınız.
Cevap: Hz. Muhammed ilk vahiy geldiğinde çok korkmuş ve tedirgin olmuş. Cebrail (a.s) Peygamberimize oku dedikçe kendisi okuyamadığını söylemiş ve en son Cebrail Alak suresini okumuştur. Cebrail’in okuduğu sureyi tekrarlayan Peygamberimiz bu olaylardan sonra hızla evine gitmiş yatağına uzanmış ve eşinden kendisini örtmesini istemiştir.


2. İlk Müslümanlar kimlerdir? Söyleyiniz.
Cevap: İlk Müslümanlar Hz. Ali, Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Ali-Üsame b. Zeyd’dir.


3. Peygamberimiz (s.a.v.), başlangıçta İslam davetini neden açıktan değil de gizli yapmıştır? Belirtiniz.
Cevap: Peygamberimiz İslam’a daveti açıktan yapması halinde yaşayacağı tehditleri, müşriklerin onu engellemeye çalışmalarını öncesinde ön gördüğü için gizli yapmıştır.


4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İslam’ı tebliğine müşrikler nasıl tepki göstermişlerdir? Açıklayınız.
Cevap: Müşrikler, Peygamberimizin tebliğine karşı çıkmış, zulümler etmiş ve Peygamberimizin büyücü olduğunu iddia etmişlerdir.


5. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında Mescid-i Nebi’nin işlevleri nelerdi? Bilgi veriniz.
Cevap: Mescid-i Nebi namazların kılındığı, resmi görüşmelerin yapıldığı ve siyasi kararların alındığı bir yermiş.


6. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Medine’de toplumsal barış ortamını sağlamak için hangi çalışmaları yapmıştır? Bilgi veriniz.
Cevap: Peygamberimiz Medine’de toplumsal barış sağlamak için Medine Veskasını imzalatmıştır.

Sonraki Ödev:  Ağaç yaşken eğilir. atasözü ne anlama gelir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

7. Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslüman toplumun eğitim seviyesini yükseltmek için neler yapmıştır? Anlatınız.
Cevap: Peygamberimiz eğitim seviyesini arttırmak için dini öğretmiş, esir düşman askerlerinden Müslümanlara okuma yazma öğretmelerini istemiş ve Mescid-i Nebi’de eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmüştür.


8. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının sebep ve sonuçlarını tartışınız.
Cevap: Bedir Savaşında Müslümanların galip gelmesi Uhud  Savaşı’nın başlamasına ve müşriklerin kazanmasına neden olmuştur. Uhud Savaşı’nda istediklerini elde edemeyen müşrikler Hendek Savaşı’nı başlatmıştır ancak kimse galip gelememiştir.


9. Veda Hutbesi’nde Peygamberimiz (s.a.v.) nelere dikkat çekmiştir? Belirtiniz.
Cevap: Peygamberimiz veda hutbesinde ana baba hakkına, Allah’ın emir, yasak , isteklerinden bahsetmiş ve Allah’ın isteklerine riayet edilmesine dikkat çekmiştir.


10. Peygamberimiz’in (s.a.v.) vefatı Müslümanları nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.
Cevap: Peygamberimizin vefatı Müslümanları üzüntüye boğmuş ve ölümüne inanmamışlar.


B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Allah’ın (c.c.), Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ilk gönderdiği vahiyler hangi surede yer almaktadır?
Cevap: C) Alâk


2. İlk hicret nereye olmuştur?
Cevap: A) Habeşistan’a


3. Hz. Hatice (r.a.) ile Ebu Talip’in vefat ettiği yıla ne denilmiştir?
Cevap: C) Hüzün Yılı


4. Peygamberimiz’in (s.a.v.) hicret esnasında yaptırdığı ve İslam tarihinde kurumsal anlamda ilk mescit kabul edilen cami aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Kuba Mescidi


5. Peygamberimiz hangi tarihte vefat etmiştir?
Cevap: B) 8 Haziran 632


6. I. Nadiroğulları II. Kurayzaoğulları III. Ümeyyeoğulları IV. Kaynukaoğulları

Sonraki Ödev:  Hz. Hatice Ya da Ebu Talip Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Yukarıdakilerden hangileri, Medine’de bulunan Yahudi kabileleridir?
Cevap: C) I, II ve IV


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Dörtel Yayıncılık

C. Aşağıdaki kavramların anlamlarını karşılarına kısaca yazınız.

Hicret: Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmesi.

Muhacir: Göç eden Müslümanlar.

Ensar: Peygamber efendimize ve yanındakilere yardım eden Müslümanlar.

Suffe: Mescidi Nebevide ders verilen alan.

Ashab-ı Suffe: Suffe’de ders alan Müslümanlar.

Veda Hutbesi: Peygamber Efendimizin vefat etmeden önce insanlara son uyarıları.

Veda Haccı: Peygamberimizin ölmeden önce yaptığı son hac.


Ç. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları

  1. Hz Muhammed’e (s.a.v.) 40 yaşında peygamberlik verilmiştir.
  2. Peygamberimize (s.a.v.) ilk ayetler Hira Mağarası’nda gönderilmiştir.
  3. Peygamberimize (s.a.v.) Allah’ın (cc) vahiylerini melek Cebrail getirmiştir.
  4. Peygamberimiz ’in (sav) bir gece Mekke’den alınıp Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürülmesine İsra , oradan Allah (c.c.) katına yükseltilmesine de Miraç denir.
  5. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret ederken yanında Hz Ebubekir vardı.
  6. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret ederken yatağına Hz Ali’yi yatırdı.
  7. Peygamberimiz ’in (s.a.v.) 628 yılında Mekkeli müşriklerle yaptığı antlaşma, Hudeybiye Barış Antlaşması’dır.
  8. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), 63 yaşında Medine’de şehrinde vefat etmiştir.
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap