Anasayfa Kitap Cevapları
14 Mayıs 2024, 22:10 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 104-105-106-107. Cevapları MEB Yayınları

4.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

4. Ünite Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hayatı: 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 104-105-106-107. Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
Cevap:

1. (D) Kur’an-ı Kerim’in ilk emri, Müddessir suresinin birinci ayeti olan “Kalk ve uyar!”dır.
2. (D) Hz. Muhammed (s.a.v.), Medine’de ilk cuma namazını Rânûnâ Vadisi’nde kıldırmıştır.
3. (Y) Hudeybiye Antlaşması, Mekkelilerin antlaşma maddelerine uymaması sonucu bozulmuştur.
4. (Y) Hz. Muhammed (s.a.v.), Mekke’yi fethettikten sonra müşrikleri toptan cezalandırmıştır.
5. (D) Medine Dönemi’nin sonlarına doğru indirilen Nasr suresi üç ayetten meydana gelir.


B. Yukarıda verilen kelimelerden uygun olanlarıyla cümleleri tamamlayınız.
Cevap:

  1. Hz. Hatice ve Ebu Talib’in vefat ettikleri seneye __hüzün__ yılı denilmiştir.
  2. Farklı inanç gruplarına din ve vicdan hürriyeti, __Medine__ Sözleşmesi ile tanınmıştır.
  3. 628 yılında Mekkelilerle __Hudeybiye__ Antlaşması imzalanarak genel barış sağlanmıştır.
  4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaptığı son hacdaki konuşmasına __Veda__ Hutbesi denilir.
  5. Nasr suresinde, Allah’ın (c.c.) yardımı, fetih, hamt, tespih ve __tevbe__ kavramları kullanılmaktadır.

C. Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
I. 571 yılında vahyedilmiştir.
II. Kadir Gecesi indirilmiştir.
III. Ramazan ayında vahyedilmiştir.
IV. Müddessir suresinin ilk ayetleridir.
1. Kur’an-ı Kerim’in ilk inen sure ve ayetleriyle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?
Cevap: D

A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV

Sonraki Ödev:  Hendek Savaşı'nın Sonuçları

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

2.
(İsrâ suresi, 91-95. ayetler.)”

Verilen ayetlerden hareketle müşrikler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: C

A) Hz. Peygamber’i yalanlamak amacıyla pek çok mucize isteğinde bulunmuşlardır.
B) Geçmiş peygamberlerin mucizelerini görmelerine rağmen inanmamışlardır.
C) Hz. Peygamber’e, gökyüzüne çıkarsa ve bir kitap getirirse inanacaklarını söylemişlerdir.
D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olması için insan olmaması gerektiğini söylemişlerdir.


3.
I. İslam dininin Medine’de yayılmaya başlaması
II. Müslümanlara yapılan boykotun ortadan kalkması
III. Müslümanların can ve mal güvenliğinin sağlanması
IV. Müslümanların din ve ibadet özgürlüğünün sağlanması

Numaralanmış ifadelerden hangileri Medine’ye hicretin sonuçlarındandır?
Cevap: C

A) I ve III
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV


4. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın maddelerinden biri değildir?
Cevap: A

A) Her iki taraf da Arap kabilelerinden istedikleriyle antlaşma yapabilecektir.
B) Taraflar, on yıl boyunca birbirleriyle savaşmayacak ve ticaret kervanlarına saldırmayacaktır.
C) Ortaya çıkacak sorunların çözümünde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakemliğine başvurulacaktır.
D) Müslümanlar hac yapmadan geri dönecek, ertesi yıl üç günlüğüne Kâbe’yi ziyaret edebilecektir.


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları

5.
I. Kur’an-ı Kerim’in 111. suresidir.
II. Üç ayetten meydana gelmektedir.
III. Medine Dönemi’nde nazil olmuştur.
IV. Hz. Peygamber’e verilen Kevser’den bahsedilmektedir.

Sonraki Ödev:  Kendi Yaşadığı Yerden, Vatanından Başka Yerlere Göç Etmek Zorunda Kalan İnsanlar Ne Gibi Duygular Yaşarlar?

Nasr suresi hakkında numaralanmış olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Cevap: D

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV


D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahiy nasıl gelmiştir? Kısaca bilgi veriniz.
Cevap: Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahiy Hira mağarasında gerçekleşmiştir. Peygamber Efendimiz Hira mağarasında dinlenirken gelmiştir.

2. Mekke Dönemi’nde, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İslam dinine davet için yaptığı çalışmaları maddeler hâlinde özetleyiniz.
Cevap:

  • Kapalı şekilde ailesine ve çevresine İslam’ı yayması
  • Darü’l Erkam’ın evinde vaazlar verilmesi

3. Habeşistan’a ve Medine’ye yapılan hicretlerin nedenlerini yazınız.
Cevap: Mekkeli müşriklerin tehditleri ve baskılarından kurtulmak için hicret yapılmıştır.

4. Medine’de toplumsal barışın sağlanması için Hz. Muhammed’in (s.a.v) yaptığı çalışmaları maddeler hâlinde yazınız.
Cevap:

  • Akabe Biatleri
  • Medine Sözleşmesi
  • Muhacirle ensarı kardeş ilan etmesi.

5. Mekke’nin Fethi’ni ve Veda Hutbesi’ni, toplumsal barışın korunması açısından değerlendiriniz.
Cevap: Barış içinde, emanetlere ihanet etmeden, kimsenin hakkına girmeden ve kendini kimseden üstün görmeden yaşamanın önemi belirtilmiştir.


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

E. Aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz.
Cevap:

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap