Anasayfa Kitap Cevapları
20 Şubat 2024, 1:16 - Sena Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 124-125. Cevapları Dörtel Yayıncılık

5. Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

5. ÜNİTE Temel Değerlerimiz 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 124-125. Cevapları Dörtel Yayınları


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları Dörtel Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dinin ve dinî değerlerin, toplumsal bütünleşme açısından önemi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Din her ırktan, her dilden ve her statüden insanın bir araya gelmesini sağlar. Bu farklılıklar tek bir din altında birlik ve beraberliği destekler.


2. Toplumumuzdaki Peygamber (s.a.v.) sevgisini gösteren örnekler nelerdir? Bilgi veriniz.
Cevap: Toplumumuzda Peygamber sevgisi erkek çocuklarına isimleri verilerek, salavat getirerek, sünnetlerine uyarak gösterilir.


3. Vatanımızı sevdiğimizi nasıl ortaya koyabiliriz? Belirtiniz.
Cevap: Vatanımızı sevdiğimizi çalışıp devletimizi kalkındırarak, bayrağımızı dalgalandırıp saygı duyup severek ortaya koyabiliriz.


4. Milletimizi niçin severiz? Açıklayınız.
Cevap: Milletimizi tek bir bayrak altında yaşadığımız, aynı değerlere sahip olduğumuz, aynı değerlerin uğruna yaşadığımız için severiz.


5. Kandil gecelerimizin adını aşağıya yazınız.
Cevap:

Mevlid Kandili
Regaib Kandili
Mirac Kandili
Berat Kandili
Kadir Gecesidir


6. İstiklâl Marşımıza ve bayrağımıza saygımızı nasıl gösterebiliriz? Söyleyiniz.
Cevap: İstiklal Marşımıza saygımızı okunduğunda hazır, dik ve sessiz bir şekilde durarak, Bayrağımıza saygımızı yere düşmesine izin vermeyerek, dalgalandırarak, en yüksek yere asarak gösterebiliriz.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 74-75-76. Cevapları Dörtel Yayıncılık

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. I. Şehitlik II. Gazilik
III. İstiklal Marşı IV. Bayrak
Yukarıdakilerden kaç tanesi milletimizi birbirine bağlayan manevi değerlerimiz arasında yer alır?
Cevap: B) 2


2. İstiklal Marşımızın Mecliste kabul ediliş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) 12 Mart 1921


3. I. Folklor gösterileri yapılması
II. Mezarlıkların ziyaret edilmesi
III. Bayram namazının kılınması
IV. Camide bayramlaşma töreni yapılması
Yukarıdakilerden kaç tanesi dinî bayramlarda yapılmaktadır?
Cevap: C) 3


4. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hutbesinde, “Bu günümüzde yapacağımız ilk iş namaz kılmamızdır. Sonra döner kurban keseriz. Her kim böyle yaparsa şüphesiz bizim sünnetimize uygun iş yapmış olur.” (Buhârî, Iydeyn, 3.) buyurmuştur. 

Allah Resulü (s.a.v.) bu hutbeyi hangi özel gün için söylemiş olabilir?
Cevap: B) Kurban Bayramı


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları Dörtel Yayıncılık

5. I. Camilerde topluca namaz kılınır.
II. Camilerde hutbe okunur.
III. Camilerde vaaz verilir.
IV. Camilerde kurban kesilir.
Cuma günü yukarıdakilerden kaç tanesi yapılır?
Cevap: C) 3


6. I. Mezarlarını ziyaret etmek
II. Onların emaneti olan vatana sahip çıkmak
III. Onlardan yardım dilemek
IV. Onlar için dua etmek
Yukarıdakilerden hangisi, şehitlerimize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?
Cevap: C) III

Sonraki Ödev:  “Peygamber, Tebliğ, Mucize ve Vahiy” Kavramlarının Anlamlarını Dinî Terimler Sözlüğü

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

5. Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

1. …..Ehl-i Beyt…. , Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) aile fertlerini ve ev halkını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.

2. …..Kadir….. Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlaması sebebiyle kutladığımız kandildir.

3. Namaz ……Miraç….. Kandili’nde beş vakit olarak farz kılınmıştır.

4. Peygamber Efedimizin (s.a.v.) doğduğu gece ….Mevlide….. Kandili olarak kutlanır.

5. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu, sınırları uluslar arası anlaşmalarla belirlenmiş olan toprak parçasına ……vatan…. denir.

6. ….Mehmet Akif Ersoy…… İstiklâl Marşımızı yazan millî şairimizidir.

7. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğuna ….millet…. denir.

8. Dinimizi, vatanımızı, bayrağımızı, kutsal değerlerimiz uğrunda yapılan savaşa katılan ve savaştan sağ dönen kişilere ……gazi….. denir.

9. ….Şehit…. Allah (c.c.) yolunda veya Allah’ın (c.c.) kutsal kabul ettiği din, vatan, namus, mal ve can güvenliği için savaşıp cihat ederken öldürülen müminlere denir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap