Anasayfa Kitap Cevapları
8 Ocak 2024, 17:16 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 29-30-31. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Din Kültürü 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1. Ünite Peygamber ve İlahi Kitap İnancı: 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 29-30-31. Cevapları MEB Yayınları

1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
Cevap:

1. (Y) Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biri de Hz. Lokman’dır.
2. (Y) Sıdk, peygamberlerin doğru sözlü ve dürüst olmaları anlamına gelir.
3. (D) Nemrut tarafından atıldığı ateş Hz. İbrahim’i yakmamıştır.
4. (Y) Hz. İsa’ya verilen kutsal kitabın adı Zebur’dur.
5. (D) Yüce Allah, Hz. Âdem’in tövbesini kabul etmiştir.


(sabah, Hz. Âdem, Hz. İsa, ismet, yirmi üç, Hz. Musa, vitir, fetanet, yirmi beş)
B. Yukarıda verilen kelimelerden uygun olanlarıyla cümleleri tamamlayınız.

1. Kur’an-ı Kerim’de yirmi beş peygamberin adı geçer.
2. Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarını ifade eden sıfatlarına fetanet denir.
3. Tevrat, Hz. Musa peygambere gönderilen ilahi kitaptır.
4. İlk insan ve ilk peygamber, Hz. Adem ’dir.
5. Hanefi mezhebine göre vitir namazında Kunut dualarının okunması vaciptir.


C. Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisinde peygamberlik anlamına gelen iki kavram birlikte verilmiştir?
Cevap:

A) Fetanet ve Risalet
B) Nübüvvet ve İsmet
C) Risalet ve Nübüvvet
D) İsmet ve Emanet


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları

2. Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’ın vahiy göndermesinin amaçlarından biri değildir?
Cevap: B) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi vermek

Sonraki Ödev:  İslam’ın İçkiyi Yasakladığına Dair Bir Ayet ve Hadis Bulup Defterinize Yazınız.

A) Yüce Allah’ı doğru bir şekilde tanıtmak
B) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi vermek
C) İnsana yaratılış amacının Allah’a (c.c.) kulluk olduğunu öğretmek
D) İnsanların akıl ve iradelerini doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak


3. İsmi, “kitap ve mektup” gibi anlamlara gelir. Dili İbranicedir. Yeni dinî hükümler getirmemiştir. Allah’a (c.c.) övgü ve şükran duyguları ile hikmetli sözler, ahlaki öğütler ve ilahilerden oluşan kitap; Hz. Davud’a gönderilmiştir.
Hakkında bilgi verilen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Zebur

A) İncil
B) Tevrat
C) Kur’an
D) Zebur


4. “Ey insanlar! Rabb’iniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayan üzerinde, beyazın siyah üzerinde, siyahın da beyaz üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir…” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, C 4, s. 252.)
Hz. Peygamber’in Veda Hutbesi’ndeki bu sözlerinden hareketle,
I. Hz. Âdem insanlığın atasıdır.
II. İnsanların birbirlerine üstünlük taslaması yanlıştır.
III. Allah (c.c.), bazı toplumları diğerlerinden daha seçkin yaratmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: B) I ve II

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları MEB Yayınları

5. Zor durumda kalan kulun, derdini dua ederek Yüce Allah’a açması ve O’ndan yardım dilemesidir. Yatsı namazının ardından kılınan vitir namazının son rekâtında tekbir alındıktan sonra okunur. Bu dualar, Hz. Peygamber’den öğrendiğimiz dualardandır.
Hakkında bilgi verilen dua aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Kunut

A) Kunut
B) Tahiyyat
C) Rabbena
D) Sübhaneke


D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 16-18-19. Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. Kur’an-ı Kerim’de yer alan yirmi beş peygamberin isimlerini yazınız.
Cevap: 

 • 1. Hz. Adem (a.s)
 • 2. Hz. Idris (a.s)
 • 3. Hz. Nuh (a.s.)
 • 4. Hz. Hûd (a.s)
 • 5. Hz. Salih (a.s)
 • 6. Hz. Ibrahim (a.s)
 • 7. Hz. Ismail (a.s)
 • 8. Hz. Lût (a.s)
 • 9. Hz. Ishak (a.s)
 • 10. Hz. Yakûb (a.s)
 • 11. Hz. Yusuf (a.s)
 • 12. Hz. Eyyûb (a.s)
 • 13. Hz. şuayb (a.s)
 • 14. Hz. Musa (a.s)
 • 15. Hz. Harun (a.s)
 • 16. Hz. Davut (a.s)
 • 17. Hz. Süleyman (a.s)
 • 18. Hz. Zülkifl (a.s)
 • 19. Hz. İlyas (a.s)
 • 20. Hz. El- Yesâ (a.s)
 • 21. Hz. Yunus (a.s)
 • 22. Hz. Zekeriya (a.s)
 • 23. Hz. Yahya (a.s)
 • 24. Hz. Isa (a.s)
 • 25. Hz. Muhammed (s.a.v

2. Peygamberlerin özellikleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.
Cevap: Güvenilir, hoşgörülü, doğru sözlü, uyarıcı, müjdeleyici olmalarıdır.


3. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden üçünün bizler için örnek olan yönlerini kısaca yazınız .
Cevap:  Hz. Eyyub sabrıyla, Hz. Muhammed güvenilirliğiyle, Hz. İbrahim Allah’a olan teslimiyetiyle bilinir.


4. Vahiy nedir? Vahyin gönderiliş amaçları nelerdir? Kısaca anlatınız.
Cevap: Vahiy peygamberlere gönderilen bildiridir. Vahyin amacı ise insanları İslam’a davet etmek, helali haramı anlatmaktır.


5. Dört ilahi kitabı ve gönderildikleri peygamberleri yazınız.
Cevap: 

 • Tevrat – Hz. Musa.
 • Zebur – Hz. Davud.
 • İncil – Hz. İsa.
 • Kuran’ı Kerim – Hz. Muhammed
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap