Anasayfa Kitap Cevapları
7 Aralık 2023, 11:32 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 30-31. Cevapları Dörtel Yayıncılık

6. Sınıf Din Kültürü 1.Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

1. ÜNİTE PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI: 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 30-31. Cevapları Dörtel Yayınları


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. Peygamberlerin insanlara örnek olma özelliği hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Peygamberler güzel ahlak timsali oldukları için insanlara örnek olurlar.


2. Peygamberlerin sıfatlarını birer cümleyle açıklayınız.

a. Sıdk: Doğru sözlü olan.
b. Emanet: Güvenmek, emin olmak.
c. Tebliğ: Bildirmek.
ç. Fetanet: Zeki olma.
d. İsmet: Olumsuz durumlardan korunma durumu.


3. Allah’ın (c.c.) vahiy göndermesinin sebepleri nelerdir? Söyleyiniz.
Cevap: Dini anlatmak, emir ve yasakları bildirmek için göndermiştir.


4. Aşağıdaki kitapların hangi peygamberlere gönderildiğini karşılarına yazınız.

Tevrat: Hz. Musa (a.s)
Zebur: Hz. Davud (a.s)
İncil: Hz. İsa (a.s)
Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed (s.a.v)

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 101-102. Cevapları Dörtel Yayıncılık

5. Kunut dualarında nelerden bahsedilmektedir? Söyleyiniz.
Cevap: Allah’tan istenilenlerden bahsedilir. Kulluğun sadece Allah’a olduğundan, ona şükredildiğinden ve ona iman etmeyenden uzak duracağımızdan bahsediyor.


B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. I. Elçi
II. Haberci
III. Mucize
IV. Haber getiren
Yukarıdakilerden kaç tanesi, peygamber kavramının sözlük anlamını ifade eder?
Cevap: C

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


2. Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri değildir?
Cevap: D

A) Hud (a.s.)
B) Salih (a.s.)
C) Yakup (a.s.)
D) Şit (a.s.)


3. I. İlk insandır.
II. Şeytan onun önünde saygıyla eğilmiştir.
III. Bir süre cennette yaşamıştır.
IV. İlk peygamberdir.
Hz. Âdem’le (a.s.) ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Cevap: C

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Dörtel Yayıncılık

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

Sonraki Ödev:  Yukarıdaki Ayet, Namaz İbadetinin Önemi ve Faydası Hakkında Bizlere Nasıl Bir Mesaj Vermektedir?

Peygamber – tevhit – vahiy – nebi – ilahi – kitap – şirk – suhuf – resul – mucize

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları


Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız.

(Y) Kur’an-ı Kerim’de 35 peygamberin adı geçmektedir.
(Y)Kur’an ayetleri Peygamberimize (s.a.v.) toptan, bir kitap hâlinde indirilmiştir.
(D) Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında hem yazılmış hem de ezberlenmiştir.
(D) Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır.
(D) Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır.
(Y) Bütün ilahi kitaplar indirildiği şekliyle günümüze kadar ulaşmıştır.
(D) Nübüvvet ve Risalet, peygamberlik anlamına gelen iki kavramdır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap