Anasayfa Kitap Cevapları
24 Mart 2024, 20:39 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 55-56-57. Cevapları MEB Yayınları

2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

2. Ünite Namaz: 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 55-56-57. Cevapları MEB Yayınları

2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
Cevap:

1. ( D) Namaz kelimesinin Arapçası salat olup kelime Türkçeye Farsçadan geçmiştir.
2. (Y ) Vitir namazının hükmü farz-ı kifayedir.
3. ( D) Necasetten taharet, abdest alarak namaza hazırlanmaktır.
4. (D) Ka’de-i ahîre, namazın sonunda Tahiyyat duasını okuyacak kadar oturmaktır.
5. (D) Yüzü yıkamak abdestin farzlarından biridir.


(Hz. Yahya, Hz. Zekeriya, Fil, kıyam, kıraat, iki, dört, hutbe, Fâtiha)
B. Yukarıda verilen kelimelerden uygun olanlarıyla cümleleri tamamlayınız.
Cevap:
1. Namazın rükünlerinden biri olan kıyam “ayakta durmak” anlamına gelir.
2. Cuma ve bayram namazlarında diğer namazlardan farklı olarak hutbe okunur.
3. Cuma namazının farzı iki  rekâttır.
4. Hz. Meryem’i himaye eden kişi Zekeriya  peygamberdir.
5. Fil Vakası’nı anlatan Kur’an-ı Kerim’in yüz beşinci suresinin adı fil suresidir.


C. Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 74-75-76. Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan biri değildir?
Cevap: B
A) Secde
B) Niyet
C) Kıyam
D) Kıraat


2. Aşağıdakilerden hangisi farz namazlardan biridir?
Cevap: A
A) Cenaze
B) Bayram
C) Vitir
D) Teravih


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları

3. Hz. Muhammed (s.a.v.), “Birinizin kapısı önünde günde beş defa yıkandığı bir nehir olsa o kimsede kir namına bir şeyin kalabileceğini düşünebilir misiniz?” diye sorar. Sahabe “Hiç kir kalmaz.” diye cevap verir. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “İşte beş vakit namaz da böyledir, Allah bu namazlarla günahları yok eder.” buyurur. (Buhârî, Mevâkitü’s-salât, 6.)
Bu hadisten hareketle namazla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D
A) Günde beş vakittir.
B) Günahlardan arındırır.
C) Her gün kılınması gerekir.
D) Her vakit için abdest alınması gerekir.


4.İslam’ın şartlarından biridir.
Belli şartlara ve kurallara uyarak günde beş defa yerine getirilir.
Ergenlik çağına girmiş her Müslüman’a farz olan bir ibadettir.
Hakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C
A) Sadaka
B) Zekât
C) Namaz
D) Oruç


5. Ramazan ayında, yatsı namazından sonra genellikle yirmi rekât olarak kılınan nafile bir namazdır. Hz. Peygamber sekiz rekât olarak da kılmıştır. Tek başına kılınabileceği gibi cemaatle de kılınabilir. Ancak cemaatle kılınması ülkemizde ve diğer Müslüman toplumlarda bir ramazan geleneğine dönüşmüştür.
Hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B
A) Vitir
B) Teravih
C) Bayram
D) Cuma

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 57-59. Cevapları Dörtel Yayıncılık

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Namazın, Müslüman’ın hayatındaki yerini ve önemini kısaca anlatınız.
Cevap: Namaz Müslüman için çok büyük ve huzurlu manevi bir şeydir.

2. Namazın, dışındaki farzlarını yazınız.
Cevap:

1- Hadesten taharet
2- Necasetten taharet
3- Setr-i avret
4- İstikbal-i kıble
5- Vakit
6- Niyet

3. Namazın, içindeki farzlarını yazınız.
Cevap:

  • İftitah tekbiri
  • Kıyam
  • Kıraat
  • Rüku
  • Secde
  • Kâde-i âhıre

4. Hz. Zekeriya’nın hayatı hakkında kısaca bilgi veriniz.
Cevap: Hz. Zekeriya Hz. Meryem’i korumak için himayesi altına almıştır. Hz. Yahya oğludur. Kudüs topraklarında yaşamıştır. Soyu Hz Davud ve Hz İbrahim’e dayanır.

5. Fil suresinden çıkarılması gereken dersler nelerdir? Kısaca yazınız.
Cevap: Allah isterse kocaman fillere karşı küçücük ebabil kuşlarını galip eder. Galibiyet daima Allah’ındır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap