Anasayfa Kitap Cevapları
28 Mart 2024, 11:52 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 70-71-72-73. Cevapları MEB Yayınları

3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

3. Ünite Zararlı Alışkanlıklar: 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 70-71-72-73. Cevapları MEB Yayınları

3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
Cevap:
1. (D) Bağımlılık, insanı sosyal hayattan uzaklaştırır.
2. (D) Alkollü içki içmek, kişinin bedenine ve ruhuna zarar verir.
3. (D) Zararlı alışkanlıklara başlamada arkadaş seçimi önemli değildir.
4. (D) Tebbet suresinde Ebu Leheb ve karısından bahsedilmektedir.
5. (Y) Hz. İsa, Hz. Yahya’nın babasıdır.


(bağımlılık, helal, mekruh, haram,zarar, kul hakkı)
B. Yukarıda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla cümleleri tamamlayınız.
Cevap:

1. Helal, yapılması veya söylenmesi Yüce Allah tarafından serbest bırakılan şeylerdir.
2. Alışkanlıklara karşı kontrolün kaybedilmesi durumuna bağımlılık denir.
3. Yapılması dinen hoş görülmeyen şeylere mekruh denir.
4. Haram, Allah’ın (cc) kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlardır.
5. Toplumda birlikte yaşayan insanların birbirleri üzerindeki haklarına kul hakkı denir.


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Günümüz dünyasını tehdit eden zararlı alışkanlıklardan başlıcaları sigara kullanmak, alkollü içki içmek, kumar oynamak ve uyuşturucu madde kullanımıdır. Modern bilim, kötü alışkanlıkların insan sağlığına çok büyük zararları olduğunu ortaya koymuştur. İslam dini de kişinin kendisine veya topluma zararı olan bütün bu alışkanlıkları yasaklamış ve insanları bu davranışlardan uzak durması konusunda uyarmıştır.
Bu parçada zararlı alışkanlıkların aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
Cevap: C
A) Haram oluşuna
B) Bireysel zararlarına
C) Bağımlılık yapmasına
D) Toplumsal zararlarına

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 109-110-113. Cevapları MEB Yayınları

2. “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?” (Maide suresi, 90-91. ayetler.)
Bu ayetlerden hareketle zararlı alışkanlıklarla ilgili,
I. Bağımlılığa sebep olur.
II. Allah (c.c.) tarafından yasaklanmıştır.
III. Bireysel ve toplumsal zararları vardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: C
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları

3. “Orada Zekeriya Rabb’ine dua edip dedi ki: Rabb’im! Bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle! Kuşkusuz sen duayı işitmektesin. O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah’ın bir kelimesini (Hz. İsa’yı) tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya’yı Allah sana müjdeliyor. Zekeriya ise şöyle dedi: Rabb’im! Bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu hâlde benim nasıl oğlum olabilir? (Allah) buyurdu ki: İşte böyle, Allah dilediğini yapar. Rabb’im, dedi, bana bir alamet göster. (Allah) şöyle buyurdu: Senin için alamet insanlara üç gün ancak işaretle konuşmandır. Rabb’ini çok an, sabah akşam tesbih et.” (Âl-i İmrân suresi, 38-41. ayetler.)
Bu ayetlerden hareketle Hz. Yahya hakkında,
I. Hz. Zekeriya’nın oğludur.
II. Güzel ahlak sahibi biridir.
III. Hz. İsa ile akrabadır.
IV. Genç yaşta şehit edilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: D
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve IV


4. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların toplumsal zararları arasında yer almaz?
Cevap: A
A) İradeyi zayıflatır.
B) Sosyal ilişkileri bozar.
C) Ülke ekonomisine zarar verir.
D) Aile içindeki ilişkileri zedeler.

Sonraki Ödev:  İlahi Kitapların Adlarını ve Hangi Peygamberlere Gönderildiğini Araştırıp Defterinize Not Ediniz.

5. Tebbet suresi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Cevap: D
A) Kur’an-ı Kerim’in 11. suresi olarak Medine’de indirilmiştir.
B) Zararlı alışkanlıkların yasaklanma sebepleri anlatılmıştır.
C) “Beled suresi” olarak da adlandırılmıştır.
D) Ebu Leheb ile eşinin ahiretteki durumu hakkında bilgi verilmiştir.


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Zararlı alışkanlıklar ve kul hakkı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Cevap: Örneğin sigara içerek çevremizdeki insanlara da zarar veririz. Sigaranın dumanıyla insanları rahatsız edersek bu kul hakkına girer.

2- Zararlı alışkanlıklara başlama sebepleri nelerdir? Yazınız.
Cevap: Zararlı alışkanlıklara başlama sebepleri, merak, özenme, bir kereden bir şey olmaz ve ben bağımlı olmam düşünceleri aynı zamanda kötü sosyal çevredir.

3- Sigara kullanmanın bireye ve topluma verdiği zararlar nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Bireye hem maddi hem sağlık anlamında zarar verir. Toplumda kötü alışkanlık olmasından dolayı sosyal çevreyi etkiler.

4- Hz. Yahya’nın hayatı hakkında neler biliyorsunuz? Anlatınız.
Cevap: Hz. Zekeriya’nın oğlu olduğunu, iyi huylu, hikmetli olduğunu ve ona inanmayanlar tarafından öldürüldüğünü biliyorum.

5- Tebbet suresinin anlamı nedir? Yazınız.
Cevap:

1- Ebû Leheb’in elleri kurusun! Kurudu zaten.
2- Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler.
3- O, alev alev yanan ateşe atılacak!
4- Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da.
5- Boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap