Anasayfa Kitap Cevapları
27 Şubat 2024, 21:14 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 75. Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Soruları Cevapları

4. Ünite Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hayatı: 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 75. Cevapları MEB Yayınları

4. Ünite Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı


İçindekiler

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaşamış olduğu Mekke ve Medine şehirlerinin içinde yer aldığı Hicaz bölgesinin Arabistan Yarımadası’ndaki konumunu haritadan araştırınız.
Cevap: Hicaz Bölgesi, Arap Yarımadasının en batı kısmında yer alır. Hicaz, Kızıldeniz’in kıyı şeritlerini boydan boya kaplamaktadır. Habeşistan ve Mısır’a kıyı komşuluğu yapar. Habeşistan ve Mısır arasında Kızıldeniz bulunur. Hicaz Bölgesi’nin üstünde Akdeniz bulunur.

Ayrıca, Hicaz’ın kuzeyinde Suriye, Filistin ve Ürdün gibi topraklar vardır.


2. I. Ünitede geçen peygamberlerin sıfatları konusunu tekrar okuyunuz. Bu sıfatların anlamları üzerine düşününüz.
Cevap: Peygamberlere verilen sıfatlar onların gönderiliş amacını niteler.

Sonraki Ödev:  Bedir Savaşı'nın Başlıca Sonuçları Nelerdir? Belirtiniz.

3. İbrahim ve Taha surelerinde yer alan Hz. İbrahim’in ve Hz. Musa’nın kıssalarını Kur’an-ı Kerim mealinden okuyunuz.
Cevap:

(İbrahim Suresi, 6-26. ayetler): Bu ayetlerde, Hz. İbrahim’in Allah’a olan inancı, babasının putlarına karşı çıkışı, putları kırması ve ardından insanlara bu putların ilahlar olmadığını söylemesi anlatılır. Hz. İbrahim, putperest toplumu reddeder ve tek gerçek ilahın Allah olduğunu vurgular. Ayrıca Hz. İbrahim’in gökyüzünü ve yıldızları inceleyerek Allah’ın varlığını ve kudretini düşünmesi de bu ayetlerde geçer.

(Taha Suresi, 9-73. ayetler): Bu ayetlerde, Hz. Musa’nın doğumu, Firavun’un zulmü, Hz. Musa’nın yetişmesi, Allah’ın ona peygamberlik vermesi ve Firavun’un halkını esir tutması anlatılır. Hz. Musa, Allah’ın emriyle Firavun’a gitmesi ve İsrailoğulları’nın özgürlüğünü talep etmesi görevini üstlenir. Bu kıssa, Hz. Musa’nın peygamberlik görevine ve Firavun’un zulmüne karşı direnişine odaklanır.


4. Sahabi, hicret, muhacir ve ensar kavramlarını sözlükten araştırarak anlamlarını defterinize yazınız.”

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33-34-36. Cevapları Dörtel Yayıncılık

Sahabi: Hz. Muhammed’i (s.a.v.) görmüş onunla muhabbet etmiş kişilerdir.

Hicret: Göç etmek.

Muhacir: Göç eden kişi. Göçmen.

Ensar: Yardım eden kişiler.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.