Anasayfa Kitap Cevapları
11 Ocak 2024, 0:33 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 85-88-89-91-95-98-101-103. Cevapları MEB Yayınları

Hicret Cevapları

4. Ünite Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hayatı: 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 85-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103. Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları

İnsanlar göç ettiklerinde ne tür durumlarla karşılaşırlar?
Cevap: İnsanlar göç ettikleri zaman, farklı kültürler, farklı iklimlerle karşılaşırlar.

Kuba Mescidi


Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları

YAZALIM

Medine’ye hicretin nedenlerini maddeler hâlinde yazınız.
Cevap:

  • Mekkeli müşriklerin Müslümanlara eziyet etmesi.
  • Müslümanların Mekke de özgür bir ortamlarının olmaması.
  • İslamı korumak.
  • Hicret takvimi.
Sonraki Ödev:  Emanete ihanet etmek ne demektir?

Her şeyinizi bırakıp yaşadığınız şehri terk etmek zorunda kalsanız neler hissedersiniz?
Cevap: Çok üzgün ve çaresiz hissederdim. Gittiğim yerde yabancılık çekerdim.


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları

DEĞERLENDİRELİM

Medine Sözleşmesi’ni tarafların karşılıklı hak ve sorumlulukları açısından değerlendiriniz.
Cevap: Müslümünlar ve Gayrimüslimler din ve ve özerklik özgürlüğüne sahiptirler. Herkesin güvenliği sağlanır. Siyasi ve kültürel hakları eşittir.


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları

PAYLAŞALIM

Mescitler ve camiler günümüzde hangi amaçlarla kullanılmaktadır? Gözlemlerinizi not alarak sınıfta paylaşınız.
Cevap: Namaz kılma, abdest alma, Kuran okuma dinleme ve sohbet verme yeri olarak kullanılmaktadırlar.


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları MEB Yayınları

PAYLAŞALIM

Hudeybiye Antlaşması’nda sahabilerin hoşnut olmadığı maddeler hangileridir? Bu maddelerin Hz. Peygamber tarafından kabul edilme sebebi ne olabilir?” Bu sorularla ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Hudeybiye antlaşmasına göre Mekke’den kaçıp Medine’ye Müslüman olmaya gelenler Mekke’li müşriklere geri iade edilecekti. Ancak Medine’den kaçıp Müşriklere katılan münafıklar geri iade edilmiyordu. Sahabeler tarafından bu madde çokça eleştirilmiştir. Bu maddenin amacı yeni hicret etmiş Müslümanların toparlanması için zaman kazanması yeni bir saldırıya maruz kalmamaları gibi nedenler bulunmaktadır.

Sonraki Ödev:  Hangi Namazların Adlarını Biliyorsunuz?

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları

PAYLAŞALIM

Hz. Peygamber Dönemi’nde, savaşlara katılan Müslümanların sayılarında görülen zaman içindeki artışın nedenleri nelerdir? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Zaman içerisinde Müslümanların sayısında artış olması kabilelere devletlere ve diğer topluluklara İslamiyeti kabul etmeleri için çağrıda bulunulması en büyük etkendir.


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları MEB Yayınları

İLKELER ÇIKARALIM

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’nden çıkardığınız ilkeleri aşağıdaki kutucuklara yazınız.
Cevap:

  • Allah’a kulluk etmek.
  • Allah’ın birliğine inanmak.
  • İnsanlar arasında üstünlük olmaması.
  • Emanetlere sahip çıkmak.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları

Hiç zor durumdayken beklemediğiniz bir anda size yardım eden biri oldu mu? Bu durumda neler hissettiniz?
Cevap: Evet, oldu. Bu durumda çok mutlu hissettim ve duygulandım. Bana kendimi değerli hissettirdi.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap