Anasayfa Kitap Cevapları
26 Mayıs 2024, 18:14 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214-215-216-217-218-219. Cevapları MEB Yayınları

6. Ünite Neler Öğrendik Neler Cevapları

6. Ünite Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı: 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 214-215-216-217-218-219. MEB Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutuyu işaretleyiniz.
Cevap:

1. Hapşırma ve öksürme olaylarını beyin kontrol eder. [Y]
2. Sindirim sisteminin çalışmasını beyincik denetler. [Y]
3. Limon görünce ağzın sulanması olayını omurilik kontrol eder. [D]
4. Kanserin solunum sisteminde görülen çeşitleri yoktur. [Y]
5. Tiroit bezi; kafatasının içinde, beynin alt kısmında bulunur. [Y]
6. Korku, heyecan ve öfke gibi durumlarda adrenalin hormonu salgılanır. [D]
7. Erkeklerdeki eşeysel bez “yumurtalık”tır. [Y]
8. Katarakt, uzağı iyi görüp yakını net görememe şeklinde ortaya çıkan göz kusurudur. [Y]
9. Organ bağışını sadece gençler yapabilir. [Y]
10. Ülser, sindirim sistemi ile ilgili bir hastalıktır. [D]


B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız.
Cevap:

1. Gözün en dış kısmında bulanan ve gözü dış etkilere karşı koruyan __sert__ tabakadır.
2. Duyu almaçlarının bulunduğu sarı benek, gözün __ağ__ tabakasında yer alır.
3. Duyu organlarından gelen veriler, __beyin__ tarafından değerlendirilir.
4. Dolaşım sisteminin çalışması __omurilik soğanı__ tarafından kontrol edilir.
5. Adrenalin hormonu __böbrek üstü bezler__ tarafından salgılanır.
6. Erkeklerdeki eşeysel bez olan __testis__, ergenlik döneminde erkeklere ait özelliklerin oluşmasına etki eder.
7. Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, olay yerinde güvenli çevre oluşturulması; ilk yardımın __koruma__ temel uygulamasıdır.
8. Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi ile __katarakt__ adı verilen göz kusuru oluşur.
9. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri __orta kulakta__ bulunur.
10. Dil bölgelerinin tatları algılama düzeyleri aynı değildir. Örneğin dilin uç kısmında __tatlı__ daha iyi algılanır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Boyun bölgesinde oluşan şişlik nedeniyle doktora giden Ali’ye tiroit bezinin büyümesi ile oluşan guatr hastalığı teşhisi konur. Bu bezin büyüme sebebi nedir?
Cevap: Vücudun yeteri kadar iyot almaması bu bezin büyümesinin sebebidir.

2. Bir kişinin acıktığını ve susadığını hissetmesini sağlayan merkezî sinir sistemi organı hangisidir?
Cevap: Bu sinir sistemi organı beyindir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 21-23-24. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

3. Beyincik ile birlikte vücudun dengesini sağlamakla görevli olan yapı hangisidir?
Cevap: Yarım daire kanallarıdır.

4. Emel Hanım’ın göz merceği, ameliyat ile çıkartılarak yerine yapay göz merceği takılmıştır. Bu işlemin yapılmasına sebep olan rahatsızlık nedir?
Cevap: Katarakt rahatsızlığı olabilir.

5. Nezle olduğumuzda yemeklerin tadını alamamamızın nedeni nedir?
Cevap: Nezle olduğumuzda burnumuz tıkanır ve koku alamayız bu yüzden de yemeklerin tadını alamayız.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz.

1. Görselde merkezî sinir sistemine ait bazı yapılar gösterilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdakilerden hangisi görseldeki yapıların görevlerinden değildir?
Cevap: A

A) Solunum, dolaşım, boşaltım ve sindirim sistemlerinin çalışmasını düzenlemek
B) Refleks hareketlerini kontrol etme
C) Konuşma, yazma gibi istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlamak
D) Vücudun hareketi sırasında dengesini sağlamak


2. Ecem; sık idrara çıkma, normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, ağızda kuruluk hissi ve buna bağlı olarak aşırı su içme isteği şikayetleri ile doktora gitti. Kan ve idrar tahlili yapıldı. İdrarında şekere rastlandı.

Ecem’in şikayet ve tahlil sonucuna göre rahatsızlığı ile ilgili,
l. Tiroit bezinden yeterli hormon salgılanmamıştır.
ll. Kan tahlilinde şeker seviyesi normal değerin altında kalmıştır.
lll. Kanında yeterli miktarda insülin hormonu bulunmamaktadır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
Cevap: B

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) Il ve lll


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları MEB Yayınları

3. Ergenlik döneminde kızlarda ve erkeklerde çeşitli bedensel değişimler görülür. Bu değişimlerden bazıları, her iki cinsiyette de ortak olarak gerçekleşmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, yukarıda bahsedilen dönemde her iki cinsiyette de görülen bedensel değişimlerden biri değildir?
Cevap: D

A) Boy uzaması ve kilo artışı
B) Deride yağlanma ve sivilce oluşumu
C) Ter salgısının artması
D) Sesin kalınlaşması ve çatallaşması


4. Aşağıdaki görselde verilen duyu organının özellikleri ile ilgili hangisi doğrudur?

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları MEB Yayınları
Cevap: D

A) Kıl kökleri 1 numaralı bölümde yer alır.
B) 1 numaralı bölümde yağ tabakası bulunur.
C) 2 numaralı bölümde deriye renk veren özel hücreler bulunur.
D) Duyu almaçları 2 numaralı bölümde yer alır.


5. Aşağıdaki tabloda bazı görme kusurları ve bu kusurlara ait numaralandırılmış özellikler karşılıklı olarak verilmiştir.

Tabloda verilen bilgileri inceleyen bir öğrenci, bazı özelliklerin hatalı yazıldığını fark etmiştir.

Bu hatanın düzeltilmesi için hangi ifadeler yer değiştirmelidir?
Cevap: C

A) 1 ile 3
B) 2 ile 4
C) 1 ile 4
D) 2 ile 3


6. Doktor, sindirim sistemindeki bazı sorunlar nedeniyle kendisine başvuran Ahmet Bey’e bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alamaz?
Cevap: D

A) Stresten mümkün olduğu kadar uzak durmalısınız.
B) Yıkanmamış, temizlenmemiş, bayat ve çürük gıdaları yememelisiniz.
C) Aşırı acı, baharatlı, ekşi, yağlı, tuzlu, çok sıcak ya da soğuk besinler tüketmemelisiniz.
D) Sık aralıklarla ve çok miktarda yemek yiyerek sağlığınızı korumalısınız.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 162-164-165. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları MEB Yayınları

7. Koku ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi araştıran iki öğrenci, görseldeki gibi gözlerini ve burunlarını kapatarak çeşitli besinlerin tadına bakıp ne olduklarını bilmeye çalışmıştır.

Bu öğrenciler, deney sonunda tat ile koku arasındaki ilişki ile ilgili herhangi bir sonuca ulaşamamıştır.

Öğrenciler amaçlarına ulaşmak için,
l. Gözler kapatılmadan deney tekrar edilmelidir.
ll. Sadece birinin burnu açıkken deney tekrar edilmelidir.
lll. Burunlar kapatılmadan besinler tadılıp deneyin ikinci aşaması gerçekleştirilmelidir.

önerilerinden hangilerini dikkate almalıdır?
Cevap: C

A) l ve Il
B) l ve IlI
C) Il ve lll
D) I, Il ve lll


8. (…)

Bu bilgilere göre Türkiye’de organ bağışının durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: C

A) En fazla organ nakli, vefat nedeniyle bağışlardan yapılmaktadır.
B) En fazla nakli yapılan organ, akciğerdir.
C) Böbrek nakli bekleyen hasta sayısı çoğunluktadır.
D) Organ bağışı sayısı, farkındalık çalışmaları sayesinde istenen seviyeye ulaşmıştır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları MEB Yayınları

9. Yaşam içinde doğal bir gelişim evresi olan ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe doğru geçiş dönemidir. Bu dönemde birçok değişim gözlemlenir. Bu değişimlerden bazıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bedensel değişimlerin yazılı olduğu bölümler kırmızıya boyandığında tablo, aşağıdakilerden hangisindeki gibi görünür?
Cevap: A

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları MEB Yayınları


10.

Bu metinde bahsedilen olay ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
Cevap: A

A) İşitme kayıpları doğuştandır ve işitme cihazı ile tedavi edilir.
B) İşitme testleri ile işitme kaybı miktarı ölçülebilir.
C) Farklı nedenlerle oluşan işitme kayıpları ilaçla tedavi edilebilir.
D) İşitme kayıplarının nedenleri araştırılmalı ve işitme kaybı, kronikleşmeden tedavi edilmelidir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları MEB Yayınları

11. Vücuttaki sistemlerin düzgün çalışabilmesi için bu sistemlerin sağlığını bozacak davranışlardan kaçınılmalıdır. Aşağıdaki tabloda bazı sistemlere ait rahatsızlıklar ve bu rahatsızlıklardan korunma yolları verilmiştir. Ancak tablo doldurulurken bazı bölümlerde hata yapıldığı bilinmektedir.

Buna göre,
l. K ile L ifadeleri yer değiştirmelidir.
ll. 1 ile 3 numaralı ifadeler yer değiştirmelidir.
lll. X ile Z ifadeleri yer değiştirmelidir.

önerilerinden hangileri yapılırsa tablodaki hatalar giderilmiş olunur?
Cevap: D

A) Yalnız I
B) l ve Il
C) l ve lll
D) Il ve lll

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap