Anasayfa Kitap Cevapları
9 Mart 2024, 3:25 - Sena Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38-39. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları: 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38-39. Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Fen Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları

1. Güneş sisteminden belirlediğiniz bir gezegenin yüzey özelliklerini kitaplardan, ansiklopedilerden ve güvenilir genel ağ adreslerinden araştırınız. Belirlediğiniz gezegeni ve araştırmalarınız sonucunda edindiğiniz bilgileri aşağıdaki tabloya yazınız. 
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


1. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıda ünitede öğrendiğiniz kavramlarla ilgili hazırlanan bir bulmacanın çözümü verilmiştir. Buna göre bulmacanın sorularını defterinize yazınız.
Cevap:

1) Genellikle yörüngesinde bir doğal uydu bulunan ayrıca kendinin bir yıldızın yörüngesinde olduğu gök cismi.

2) Çarptığı noktalarda boyutuna göre çeşitli büyüklüklerde gök cisminin çarptığı noktada bıraktığı iz.

3) Atmosferi geçmeyi başaran gök cisimlerinin aşındıktan sonra arta kalan parçaları.

4) Katı bir tabana sahip olmayan, tamamen gazdan oluşan ve güneş sistemine en uzak gezegen.

5) Güneş sisteminde yer alan ve güneşe en uzak 7. gezegendir.

6) Bir gezgenin yörüngesi altında dönüşünü yapan gök cismi.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38-39. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

B. Aşağıda verilen gezegenlerin ortak özelliklerini kutucuklardaki kavramları kullanarak noktalı yerlere yazınız. 
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


C. Aşağıda verilen boş kutucuklara uygun gezegenlerin isimlerini yazınız.

a. Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş’e yakın olandan uzak olana doğru sıralanışı:
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Adım Adım Yayıncılık1


b. Güneş sistemindeki gezegenlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı:
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Adım Adım Yayıncılık2


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap:

1. (Y) Güneş sistemindeki en küçük gezegen Dünya’dır.
2. (D) Güneş tutulması esnasında Ay, yeni ay evresindedir.
3. (D) Ay tutulması esnasında Ay, dolunay evresindedir.
4. (Y) Mars ve Venüs’ün doğal uydusu vardır.
5. (D) Dünya’nın tek doğal uydusu Ay’dır.
6. (D) Atmosfere girerek yeryüzüne ulaşan meteor parçalarına “meteorit” denir.
7. (Y) Meteorların yeryüzünde oluşturduğu çukurlara gök taşı çukuru denir.
8. (D) Mars, görünümünden dolayı “Kızıl Gezegen” olarak bilinir.
9. (Y) Uranüs Güneş’e en uzak gezegendir.
10. (Y) Satürn karasal bir gezegendir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214-215-216-217-218-219. Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki tabloya Güneş ve Ay tutulmalarının özelliklerini yazınız.

Güneş tutulması:

  • Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle oluşur.
  • Ay’ın gölgesi Dünya üzerine döşer.
  • Güneş gündüz Dünya’dan görülmediğinden Dünya kararır.

Ay tutulması: 

  • Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesiyle oluşur.
  • Ay dolunay halindeyken meydana gelir.
  • Dünya, Güneş ışığının Ay’a vurması engeller.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

E. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.

1. Satürn ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) İç gezegendir.


2. Güneş, Dünya ve Ay’ın konumları yukarıdaki görselde verildiği gibi olduğunda, durumlarından hangileri gerçekleşir?
I. Güneş tutulması olur.
II. Ay, yeni ay evresinde olur.
III. Ay’ın gölgesi Dünya’nın üzerine düşer.
Cevap: D) I, II ve III


3. (..) Buna göre, ifadelerinden hangileri doğrudur?

I. El feneri, pinpon topu ve alüminyum folyoyla yapılan küresel cisim yandaki görselde
verilen konumdayken Güneş tutulması modellenmektedir.
II. Deney düzeneğinde pinpon topu Dünya’yı temsil etmektedir.
III. Düzenek, Ay tutulmasını modellemek için yetersizdir.

Cevap: A) Yalnız I


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

4. Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre konumu aşağıdakilerden hangisi gibi olduğunda Ay tutulması gerçekleşir?
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


5. K, L ve M Güneş sistemindeki üç gezegeni temsil etmektedir. Bu gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları ve büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Buna göre K, L ve M gezegenleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: A) Uranüs- Venüs- Satürn

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 2024

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

66. Güneş sisteminde yer alan dört gezegen K, L, M ve N harfleriyle belirtilmiştir. Bu gezegenlerin
Güneş’e uzaklıkları arasındaki ilişki N > M > L > K şeklindedir. K, L, M ve N gezegenleri ile
ilgili şu bilgiler veriliyor:
• K, üzerinde hayat olduğu bilinen tek gezegendir.
• L gezegeninin iki doğal uydusu vardır.
• N, Güneş’e en uzak gezegendir.
Buna göre M gezegeniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Cevap: B) Halkası vardır.


7. Aşağıdaki tabloda Güneş sistemindeki gezegenlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Tabloya göre, ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
I. Halkası olan tüm gezegenler gazsal gezegendir.
II. Karasal gezegenlerin iki tanesinin doğal uydusu yoktur.
III. Doğal uydusu olan tüm gezegenlerin halkası vardır.
Cevap: C) I ve II


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

8. Ayça, aşağıdaki tablonun aynı satırına yazılan beş gezegenden birini belirli bir özelliğine göre diğerlerinden ayıracaktır. Ayça’nın bu ayrımı yaparken dikkate alacağı özellikler, tabloda verilmiştir.

Ayça gezegenler hakkında yeterli bilgiye sahip olduğuna göre tablodaki I, II, III numaralı satırlara aşağıdaki gezegenlerden hangisini yazmıştır?
Cevap: D) Neptün- Mars- Mars


9. Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre konumları esnasında gerçekleşen bir doğa olayı aşağıdaki modelde gösterilmiştir. Bu doğa olayıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap